INFORMARE PUBLICĂINFORMAȚII DE INTERES PUBLIC CE SE COMUNICĂ DIN OFICIU LA STATUL MAJOR AL
FORTELOR NAVALE ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 5 DIN
LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

     STATUL MAJOR AL FORTELOR NAVALE este structura militară din subordinea Statului Major General destinată conducerii administrative și operaționale, în timp de pace a structurilor din subordine, iar în situații de criză și război coordonează activitățile planificate pentru structurile de generare/regenerare, operaționalizarea lor precum și coordonarea suportului logistic al forțelor în teatrele de operații.

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE (S.M.F.N.)

• Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
• Alte ordine, regulamente și instrucțiuni care reglementează activitățile structurilor Ministerului Apărării
Naționale.

BUGETUL FORȚELOR NAVALE

     Bugetul Statului Major al Forțelor Navale: în conformitate cu bugetul Ministerului Apărării Naționale/2015, secțiunea Forțe Navale.
     Surse financiare: bugetul de stat și bugetul de venituri proprii.
    
   Audiențe:

Contraamiral Dr. Alexandru MÎRȘU , șeful Statului Major al Forțelor Navale miercuri orele 14.00- 16.00
Contraamiral de flotilă Dr. Constantin CIOROBEA , Locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale joi         orele 14.00- 16.00
Contraamiral de flotila Cristinel UCE, Locțiitor pentru Operații și Instrucție al șefului SMFN marți     orele 14.00- 16.00
Contraamiral de flotilă Ioan STĂNCIULESCU , Locțiitor pentru Resurse al șefului SMFN marți     orele 14.00- 16.00

Înscrierile pentru audiențe se fac la Biroul Secretariat, tel. 021–318.54.40.

Program de lucru în Statul Major al Forțelor Navale:
0730 - 1530

Coordonate de contact:
Statul Major al Forțelor Navale
București, Șoseaua București – Ploiești km. 10,5
Fax: 021–319.40.19
www.navy.ro

Compartiment Relații Publice
Șef birou: lt.col. Corneliu PAVEL
Mobil: 0744.359.518
Tel. 021–319.60.52;
Fax: 021–319.40.19
E-mail: contact@navy.ro