Menu
29 iunie 2017
Persoană de contact: Mihaela Zabolodni


TABĂRA DE INSTRUIRE ŞI PREGĂTIRE MARINĂREASCĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” a organizat, în baza relaţiilor de cooperare dezvoltate cu partenerii săi tradiţionali, în perioada 23-29 iulie, la Centrul de Pregătire Marinărească şi Sporturi Nautice de la Palazu Mare, tabăra de instruire şi pregătire marinărească cu participare internaţională. Alături de studenţii militari ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, la stagiul de instrucţie de specialitate au participat patru studenţi de la Academia Navală „Nikola Vaptsarov” din Varna (Bulgaria) şi doi studenţi de la Academia Navală din Gdynia (Polonia).
Cadeţii români şi străini au executat şedinţe de instruire specifice în domeniul conducerii ambarcaţiunilor cu rame şi vele, dar şi activităţi de instruire militară şi de pregătire în arma marină. Exerciţiile de instruire comună coroborate cu activităţile sociale şi de reprezentare organizate pe perioada taberei de vară au contribuit major la dezvoltarea abilităţilor studenţilor militari de interacţiune, în context internaţional şi multicultural, constituind un plus în formarea acestora ca lideri militari şi specialişti ai Forţelor Navale.