Menu
06 aprilie 2017


PELERINAJ PASCAL LA MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

Şi anul acesta, ca în fiecare an în preajma sărbătorilor pascale, marinarii militari au mers în pelerinaj la Mănăstirea Dintr-un Lemn, din judeţul Vâlcea.
Şeful delegaţiei Forţelor Navale a fost comandorul ROMAN Viorel, comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale.
Gazdă primitoare pentru oamenii apelor, Maica Stareţă Emanuela OPREA, a organizat o ceremonie religioasă de pomenire a eroilor marinari şi aviatori, precum şi a ministrului Aerului şi Marinei, din perioada 1938-1940, generalul Paul Teodorescu, cel care-şi doarme somnul de veci lângă bisericuţa construită din trunchiul unui singur stejar secular.
Această legătură spirituală a militarilor din Forţele Navale cu sfânta mănăstire datează din anul 1938, când Ministerul Aerului şi Marinei de la acea vreme a început ample lucrări de restaurare a complexului monahal, ce au durat aproape doi ani.
După slujbă, pelerinajul a continuat cu vizitarea bisericii din piatră, construcţie ce datează din vremea domnitorului Matei Basarab, în care este păstrată Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.
Prin vizitarea Palatului Brâncovenesc, a construcţiei noii biserici care se ridică şi a anexelor mânăstirii, pelerinajul a luat sfârşit cu convingerea că acolo, între dealurile Vâlcei, marinarii vor găsi întotdeauna un loc al lor, pentru rugăciune şi reculegere.