Menu
20-24 martie 2017


DANUBE PROTECTOR 17

Militarii Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” participă, în perioada 20-24 martie, la exerciţiul de instruire prin simulare asistat de calculator „Danube Protector 17”, organizat la Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale.
Exerciţiul, la care mai participă şi militari din alte structuri subordonate Ministerului Apărării Naţionale, dar şi din Ministerul Afacerilor Interne, are ca scop consolidarea deprinderilor de asigurare a supravegherii şi avertizării preventive în caz de situaţii de urgenţă, situaţie de necesitate, stare de asediu până la intrarea într-un conflict şi realizarea dispozitivului strategic de apărare.