Menu
24 februarie 2017
Persoană de contact: Lt. Mihaela Zaharia


"Hidrografia românească – trecut şi viitor"

Direcţia Hidrografică Maritimă a marcat, la data de 23 februarie, împlinirea a 91 de ani de la înfiinţarea instituţiei. Programul a cuprins cuvântul de deschidere al Şefului Direcţiei Hidrografice Maritime, citirea ordinului Şefului Statului Major al Forţelor Navale, discursuri, un atelier de lucru cu tematica "Hidrografia românească – trecut şi viitor", pe timpul căruia invitaţii au prezentat lucrări relevante pentru domeniul de activitate al instituţiei, precum şi vizitarea muzeului Direcţiei Hidrografice Maritime, aflat în pavilionul principal al unităţii. La manifestare au participat, alături de personalul direcţiei, reprezentanţi ai conducerii Forţelor Navale, ai autorităţilor publice locale şi instituţiilor civile partenere, precum şi personal militar şi civil, activ şi în rezervă.

***

La data de 23 februarie 1926, printr-o decizie ministerială, emisă în baza prevederilor Legii de organizare a Marinei din 1898 şi ale art 1 din Regulamentul de funcţionare a Marinei Militare din 1912, s-a înfiinţat Serviciul Hidrografic Maritim. Prin misiunile pe care le îndeplineşte, Direcţia Hidrografică Maritimă este o instituţie cu profil unic în armata Romaniei, cu statut de autoritate naţională în domeniul hidrografiei maritime şi cel al semnalizării maritime prin faruri, fiind expertul naţional în problemele privind cartografia marină, hidrografia maritimă, oceanografia, geografia marină şi delimitările maritime. Direcţia Hidrografică Maritimă execută serviciu operativ permanent pentru asigurarea meteorologică a Forţelor Navale şi funcţionarea mijloacelor de semnalizare maritimă. În plus, instituţia editează hărţi şi documente nautice atât pentru nevoile Forţelor Navale cât şi pentru toate navele civile ce intră în apele teritoriale ale României.
Din anul 1966, Direcţia Hidrografică Maritimă este membru naţional al Asociaţiei Internationale de Semnalizari Maritime (IALA/AISM), al cărui statut este actualmente în dezbatere pentru transformarea Asociaţiei în Organizaţie Interguvernamentală, iar din 2007, reprezentanta României în Organizaţia Hidrografică internaţională (IHO), pe plan internaţional având colaborări permanente cu 15 instituţii hidrografice din diverse state ale lumii, precum şi protocoale de colaborare în domeniu cu ţări precum SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Grecia, Italia, Turcia şi Germania.