OBIECTIVE

          Asigurarea logistică la pace, în situații de criză și la război a unităților Forțelor Navale din garnizoana Tulcea