Menu


MISIUNI

•   Supravegherea comunicaţiilor fluviale, monitorizarea şi controlul traficului fluvial în zona de responsabilitate;
•  Limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, sprijinul autorităţilor pentru intervenţie în situaţii de urgenţă executând evacuare şi transport pe fluviu, protecţia populaţiei şi bunurilor materiale;
•  Apărarea obiectivelor fluviale, participarea la anihilarea acţiunilor teroriste pe fluviu şi în Delta Dunării concomitent cu descurajarea acţiunilor ilegale pe fluviu;
•  Participarea la acţiuni militare de răspuns la crize, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, căutare şi salvare pe fluviu independent sau în cooperare cu forţe NATO, UE;
•  Interzicerea acţiunilor navelor de luptă de suprafaţă în zona de responsabilitate, independent sau în cooperare cu forţe terestre şi aeriene;
•  Sprijinul cu foc al unităţilor din Forţele Terestre şi Forţele Speciale care acţionează la litoral sau pe o direcţie fluvială.

     Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie a participat la următoarele aplicaţii:
    - 1997 - Exerciţiul naţional "DUNĂREA – 97", s-a desfăşurat in luna iunie în raionul Km. 207 Dunăre. Divizionul a participat cu monitorul Ion C. Brătianu (46), care a executat misiuni de sprijin cu foc al acţiunilor unor subunităţi din Forţele Terestre.
    - 2002 - Exerciţiul NATO/PfP "COOPERATIVE PARTNER 2002" s-a desfăşurat in luna iulie in raionul Cernavodă. Divizionul a participat cu monitorul Lascăr Catargiu (47), vedeta blindată Rovine (180) şi C.P. Milcov, executând misiuni de evacuare a personalului necombatant dintr-o zonă afectată de producerea unui accident la Centrala Atomoelectrică Cernavodă şi transportul acestora într-o zonă sigură pe canalul Dunăre – Marea Neagră.
    - 2004 - Exerciţiul bilateral "BLUE ROAD 2004" s-a desfăşurat in luna iunie în raionul Orşova la care au participat forţe din România, Serbia şi Muntenegru. Divizionul a participat cu 2 nave – monitorul Lascăr Catargiu (47) şi vedeta blindată Rovine (180), care au executat misiuni de apărare a unor obiective fluviale concomitent cu sprijinul forţelor speciale în anihilarea acţiunilor teroriste, monitorizare si control al traficului fluvial.
    - 2006 – Exerciţiul cu trupe în teren "DUNĂREA – 06" s-a desfăşurat în luna iunie în raionul Km. 176-237 Dunăre, Braţul Măcin si Braţul Vălciu. La exerciţiu au participat navele divizionului, subunităţi din Batalionul 307 I.M., Batalionul 528 Cercetare şi Baza 86 Aeriană şi s-au executat misiuni de apărare a unor obiective fixe şi mobile, sprijin cu foc şi de minare.
    -2007- În perioada 25-29 iunie s-a desfăşurat exerciţiul trilateral "DANUBE GUARD 07", la care au participat forţe din România, Bulgaria şi Serbia. Din unitate au participat monitorul Ion C. Brătianu (46) şi vedeta blindată Opanez (177), care au executat misiuni de monitorizare şi control al traficului fluvial, sprijin al forţelor speciale în anihilarea elementelor teroriste, căutare şi salvare pe fluviu. Ulterior navele au vizitat portul Novi Sad din Serbia.
    -2008- Pe durata desfăşurării "Summit-ului NATO" de la Bucureşti, vedeta blindată Smardan(178) a executat supraveghere navală concomitent cu monitorizarea traficului fluvial în cooperare cu forţe din cadrul Poliţiei de frontieră in raionul Sulina.
    În luna iunie vedeta blindată Opanez (177) a participat la Exerciţiul naţional "ROUSOFEX 08" desfăşurat în raionul Km. 176-157, executând misiuni in cooperare cu subunităţi din forţele speciale.
    -2009- În luna aprilie s-a desfăşurat exerciţiul bilateral româno-olandez "COOPERATIVE LION 09", in raionul Rasova. Din unitate au participat, monitorul Lascăr Catargiu (47), vedeta blindată Smardan (178) şi remorcherul fluvial 302. Navele au executat misiuni pentru sprijinirea instituţiilor statului şi autorităţile locale în caz de urgenţe civile.
    -2010- În luna iunie vedeta blindată Rahova (176) şi remorcherul fluvial 302 au participat la Exerciţiul naţional "ROUSOFEX 10", desfăşurat în raionul Giurgeni, unde au executat misiuni in cooperare cu subunităţi din forţele speciale.
    -2011- În luna septembrie, monitorul 46 şi monitorul 47 au participat la exerciţiul întrunit “LITORAL 11", desfăşurat în raionul Midia, executând misiuni de sprijin cu foc pentru interzicerea debarcării într-o zonă de litoral concomitent cu lovirea forţelor de sprijin ale debarcării.

navy.ro

Menţinerea, perfecţionarea şi creşterea capabilităţilor navelor;
Instruirea comandamentului şi echipajelor pentru a îndeplini misiunile de bază;
Perfecţionarea capacităţii de planificare, organizare şi conducere a comandamentului;
Sprijinul forţelor specializate în cazul producerii dezastrelor sau calamităţilor naturale;
Executarea operaţiunilor de cautare şi salvare pe fluviu şi în deltă; Supravegherea şi cercetarea raioanelor fluviale;
Sprijinul forţelor Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru contracararea acţiunilor forţelor ostile şi teroriste;
Apărarea comunicaţiilor fluviale, obiectivelor economice şi militare din zona de responsabilitate a Flotilei Fluviale;
Participarea la acţiuni pentru menţinerea ordinii constituţionale;
Apărarea comunicaţiilor fluviale;
Sprijinul forţelor terestre;
Misiuni de sprijin al păcii:
•  Misiuni de supraveghere;
•  Impunerea embargoului;
•  Impunerea respectării regimului de navigaţie;
•  Interzicerea traficului de armament, muniţii, droguri, materiale interzise şi a emigraţiei ilegale;
•   Asigurarea efectuării în siguranţa a transporturilor fluviale;
•  Evacuarea noncombatanţilor şi acordarea asistenţei umanitare;
•  Transportul de tehnică şi personal.