Menu


MISIUNI

Batalionului 307 Infanterie Marină are ca misiuni: descurajarea si anihilarea actiunilor teroriste in zona Deltei Dunarii, zona lagunara si pe fluviu, supravegherea si protectia căilor de comunicaţii navale, misiuni de transport, participă la operaţii în sprijinul păcii (PSO), căutare salvare pe mare monitorizarea zonei de responsabilitate prin supraveghere NBC, asistenţă medicală primară în situaţii de urgenţe civile, limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor sau a altor situaţii de criză.


În prezent, structura Batalionului 307 Infanterie Marină se fundamentează pe specificul, doctrina, misiunile şi cerinţele sale operaţionale: batalionul are în compunere subunităţi de infanterie marină (puşcaşi marini), cercetare, lunetişti, aruncătoare, antiblindate, geniu, comunicaţii, logistice şi subunităţi de nave de sprijin, Batalionul 307 Infanterie Marină este subordonat Statului Major al Forţelor Navale.
Înzestrarea batalionului include: puşti de asalt, puşti mitraliere, mitraliere, aruncătoare, ambarcaţiuni uşoare de asalt, transportoare amfibii blindate şi nave de transport fluvial. Organizarea, mediul de acţiune şi specificul amfibiu al misiunilor Batalionului 307 Infanterie Marină îi conferă acestei structuri a Armatei ROMÂNIEI un caracter de unicitate, atât în Forţele Navale cât şi în Armata ROMÂNIEI.


Activităţi, operaţii şi exerciţii principale executate în perioada 1990-2009.
Deşi este reînfiinţat recent, Batalionul 307 Infanterie Marină are o bogată participare, în cadrul misiunilor internaţionale; încă din anul 1995, subunităţi de puşcaşi marini au participat în cadrul unor exerciţii multinaţionale comune cu structuri similare de infanterie marină din S.U.A., Olanda, Spania, Portugalia, Italia, atât în ţară, cât şi în străinătate după cum urmează:
1995 - Exerciţiu amfibiu româno-olandez în Poligonul BABADAG
1998 - Exerciţiul NATO "RESCUE EAGLE ‘98" în Poligonul BABADAG
1999 - Exerciţiu amfibiu olandezo-român, pe Insula Texell în OLANDA
2000 Exerciţiul NATO "COOPERATIVE PARTNER ‘00" în UCRAINA
2000 - Exerciţiul NATO "LINKED SEAS ‘00" în PORTUGALIA
2000 - Exerciţiul NATO "RESCUE EAGLE '00" în Poligonul BABADAG
2000 - Exerciţiu amfibiu cu infanteria marină olandeză, în Poligonul BABADAG
2002 - Exerciţiul NATO "COOPERATIVE PARTNER '02" în Poligonul BABADAG
2002 - Exerciţiul NATO "STRONG RESOLVE ‘02" în POLONIA
2005 Exerciţiul româno-american "LYMAN TEACHER 05" în Poligonul BABADAG
2005 - Exerciţiul româno-american "ROMEX 05" în Poligonul BABADAG
2006 - Exerciţiu naval multinaţional "COOPERATIVE MAKO 06" în Portul CONSTANŢA
2009 - Exerciţiu amfibiu româno-olandez,"COOPERATIVE LION 09" în zona litorală nord CONSTANŢA şi zona fluvială RASOVA, judeţul CĂLĂRAŞI
2010 - Exerciţiul mulinaţional "BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 10" în poligonul Babadag
2011 - Exerciţiul mulinaţional "BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 11" în poligonul Babadag
- Exerciţiul amfibiu româno-american "SUMMER STORM 11" în poligonul Capu Midia.
În perioadele martie-septembrie 2008, respectiv septembrie 2008-martie 2009, batalionul a participat succesiv, cu 2 companii de infanterie marină (RO FND XVI-XVII), la misiunea Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii KFOR din Teatrul de Operaţii KOSOVO, în cadrul operaţiei „JOINT ENTERPRISE" acţionând sub comandă italiană. În cadrul celor 2 mandate, puşcaşii marini au executat misiuni în sprijinul păcii (PSO) pentru menţinerea stabilităţii/securităţii şi asigurarea libertăţii de mişcare: puncte de control trafic fixe/mobile, patrule de cercetare, patrule de prezenţă/securitate, posturi de observare, escorta convoaielor umanitare, paza şi securitatea perimetrelor (obiectivelor) vitale.

Pentru nivelul profesional al misiunilor îndeplinite şi conduita militară exemplară dovedită pe timpul acestor misiuni, puşcaşilor marini români li s-au conferit distincţii şi medalii onorifice, de către comandanţii forţelor multinaţionale, comandanţii eşaloanelor superioare din Armata ROMÂNIEI precum şi de Ministrul Apărării Naţionale.
Puşcaşii marini români au fost evidenţiaţi, în mod constant, pentru maniera profesională în care şi-au executat misiunile, atât de ceilalţi militari ai forţei multinaţionale cât şi de populaţia locală din teatrul de operaţii KOSOVO.