Menu


SCURT ISTORIC

    Divizionul 88 Vedete Dragoare a fost înfiinţat la Giurgiu, la data de 23 februarie 1959.
    Divizionul avea în compunere nave construite la Şantierul Naval Olteniţa, fiind organizat pe trei secţii a câte două vedete dragoare pe corp de lemn (navele cu numerele de bordaj 241, 242, 243, 244, 245 şi 246) şi şlepul plutitor, număr de bordaj 366, cu destinaţia de depozitare a materialelor unităţii.
    Odată cu intrarea în funcţiune a noului stat de organizare, la comanda unităţii era numit căpitanul de rangul 3 ILARIE ŢUCĂ.
    În anul 1960, divizionul este reorganizat pe două grupuri, fiecare grup având în compunere două secţii a câte două vedete. Începând cu 23 martie acelaşi an, la comandă este numit căpitanul de rangul 3 VASILE NEDELEA. La data de 28 martie 1960, Divizionul 88 Vedete Dragoare iese din subordinea Comandamentului Flotilei de Dunăre şi intră în subordinea Brigăzii 33 Dragaj, fiind dislocat la Sulina, până în luna iunie 1960, când unitatea se mută de la Sulina la Tulcea.
    În perioada 1977-1981, vedetele dragoare pe corp de lemn sunt înlocuite cu o nouă generaţie de nave, din aluminiu. Astfel, în anul 1977, au sosit de la Şantierul Naval Turnu Severin primele trei vedete proiect 822, cu numerele de bordaj 147, 148, 149, urmând ca, pe parcursul anului 1978, să intre în dotare alte trei vedete dragoare, numerotate 150, 151, 152. Iar în luna mai 1981, încă alte două nave proiect 822, având numerele de bordaj 161 şi 162.
    Un an mai târziu, la 18 octombrie 1982 - divizionul intră în compunerea Brigăzii 27 Fluvial - Maritimă Tulcea.
    Pe parcursul evenimentelor din Decembrie 1989, această unitate de nave şi-a ridicat capacitatea combativă, conform planurilor de alarmă, fiind în măsură să apere antiaerian al portului Tulcea, prin redislocarea în raionul Deltei Dunării.
    Urmare a programului de restructurare, elaborat de Ministerul Apărării, în vederea aderării României la NATO si UE, la data de 01.06.2002, divizionul se reorganizează şi se dislocă în portul militar Brăila. Unitatea a fost constituită în Secţia 1 operativă, încadrată cu personal şi Secţia 2 conservată, fără personal. Au fost selectate cele mai bune nave din cele proprii şi de la unităţile restructurate, Divizioanele 73 şi 92 Vedete Dragoare Fluviale, de la Galaţi, respectiv Giurgiu.
    Pe 01 martie 2005, unitatea a fost restructurată din nou. Denumirea unităţii a fost schimbată în Divizionul 88 Vedete Fluviale, acesta fiind alcătuit din două secţii, dislocate în garnizoanele Brăila şi Tulcea. De la acea dată, divizionul a fost comandat succesiv de comandorul Tudor GRIGOROVICI, apoi de comandorul Tudorel GÎNDAC şi comandorul Cornel ROGOZAN, iar începând cu 03 noiembrie 2011, de către comandorul Aurelian POPOIU.
    În prezent, Divizionul 88 Vedete Fluviale este subordonat Serviciului Fluvial al Comandamentului Flotei. Acesta are în responsabilitate sectorul fluvial cuprins între Călăraşi şi gurile Dunării.