Menu

ISTORIC

Centrul Radioelectronic şi Observare a fost înfiinţat la data de 01 iunie 1972, prin ordinul Marelui Stat Major nr. CL 00420, pentru a corespunde nevoilor fireşti şi tradiţiilor de luptă ale Forţelor Navale. Acesta avea în compunere Sectorul Transmisiuni, Compania Radiotehnică, Compania Bruiaj şi Postul de Informare de Luptă al Comandamentului Marinei Militare.
Încă de la constituire, a contribuit prin îndeplinirea misiunilor de luptă specifice la optimizarea deciziilor eşaloanelor superioare privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe mare şi la fluviu.
În conformitate cu evoluţia mediului militar şi de securitate din zona de responsabilitate de la Mărea Neagră şi a zonei de responsabilitate, şi modificarea organizării sistemului militar autohton, unitatea a suferit mai multe schimbări de rang, astfel:
- la 01 iunie 1992, după 20 de ani de experienţă şi afirmare a valorii executării misiunilor sale, Centrul Radioelectronic şi Observare a fost transformat prin Dispoziţia Marelui Stat Major, în Brigada Radioelectronică şi Observare;
- la 01 octombrie 2001, în conformitate cu Planul Cadru privind desfăşurarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României, Brigada Radioelectronică şi Observare a redevenit Centrul Radioelectronic şi Observare;
- la 01 iulie 2017, datorită procesului de modernizare a Armatei României, Centrul a fost ridicat din nou la rangul de Brigadă.
Pentru recunoaşterea meritelor deosebite şi a rezultatelor excepţionale obţinute de unitate, prin Decretul prezidenţial 299/05.09.1995, la 1 Decembrie 1995, Centrului Radioelectronic şi Observare i-a fost înmânat Drapelul de luptă, de către şeful Statului Major al Marinei Militare, viceamiralul comandor Gheorghe Anghelescu.
De asemenea, pe fondul rezultatelor meritorii obţinute în procesul de instrucţie specifică, la data de 4 iulie 2002, Drapelul de luptă al unităţii a fost decorat cu Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de cavaler, prin Decretul Prezidenţial numărul 608, iar cu ocazia sărbătoririi a 45 de ani de la înfiinţare, la data de 01.06.2017, unităţii i-au fost conferite: Emblema de Onoare a Forţelor Navale, Emblema de Onoare a Informaţiilor pentru Apărare, Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene şi Emblema de Onoare a Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă „A.I. Cuza”.
Printre comandanţii Centrului Radiotehnic şi Observare, respectiv ai Brigăzii Radioelectronice şi Observare, amintim:
- 1972-1976 – Amiral Gheorghe Anghelescu, fost Şef al Marinei Militare;
- 1992-1995 – Amiral Gheorghe Marin, fost Şef al Statului Major General;
- 2005-2009 – Cam.Fl. Virgil Dospinescu, ulterior Comandantul Bazei Navale;
- 2009-2010 – Cam. Corneliu Bocai, fost şef al instrucţiei şi doctrinei din Statul Major al Forţelor Navale.