MISIUNI

          Obiectivul fundamental
     Transformarea într-un CENTRU DE EXCELENȚĂ REGIONAL în domeniul instruirii și evaluării operaționale și tactice, recunoscut național, afirmat internațional și validat de alianța Nord- Atlantică ca instrument viabil în menținerea nivelului de capabilitate afirmat și declarat de Forțele Navale.
          Statut
     Structura specializată, subordonată direct Statului Major al Forțelor Navale, organizată în scopul asigurării instrucției operaționale, evaluării și certificării structurilor din subordinea Statului Major al Forțelor Navale pentru misiuni naționale și NATO/UE.
          Sarcini
     Sarcina principală a Centrul de Instruire, Simulare și Evaluare este de a pregăti și realiza cadrul optim de instrucție colectivă și pregătire a structurilor de forțe pentru obținerea unui beneficiu maxim în urma executării instrucției operaționale desfășurate în port și pe mare sau la simulatoarele tactice.
     Totodată, Centrul pune la dispoziție și asigură suportul instrucției tactice prin simulare a structurilor de comandă din Forțele Navale, utilizând softuri NATO de instruire tactică prin simulare (JCATS- Joint Conflict and Training Simulation), constructiv sau distribuit.
          Misiuni
     Instrucție operațională/colectivă:
• executarea instrucției operaționale de împrospătare (modulul de bază) a personalului și structurilor marilor unități și unități din Forțele Navale;
• executarea instrucției colective prin simulare tactică constructivă și distribuită (JCATS) a personalului din Forțele Navale de la nivelul echipei de luptă a navei până la nivelul Comandament Componentă Navală;
• executarea instrucției colective prin simulare distribuită (JCATS) a structurilor de comandă din Forțele Navale, celelalte categorii de forțe armate, iar în perspectivă cu structuri de comandă ale forțelor navale ale unor state NATO sau Partenere;
• organizarea și desfășurarea de module de instrucție operațională cu echipe de luptă de la nave, în domeniul ducerii luptei pe mare prin folosirea sistemelor de simulare de tip CIC, ASTT și C2.
     Evaluare operațională forțe:
• executarea evaluării naționale a nivelului de capabilitate operațională (conform MAREVAL, CREVAL, TACEVAL) ale navelor destinate îndeplinirii de misiuni sub comanda Aliată sau Coaliție;
• evaluarea națională a structurilor navale după parcurgerea modulului avansat al instrucției operaționale de împrospătare;
• executarea evaluării nivelului de instrucție al echipajelor și pregătire a structurilor navale după parcurgerea instrucției operaționale de împrospătare (modulul de bază).
          Competențe
• Participare prin instructori certificați NATO la evaluarea și certificarea națională a capabilității de executare a misiunilor pentru forțele destinate îndeplinirii de misiuni sub comanda Aliată sau Coaliție;
• Certificarea națională pentru executarea misiunilor a structurilor navale după parcurgerea modulului avansat al instrucției operaționale de împrospătare sau participante la exerciții multinaționale;
• Participarea cu personal certificat NATO la evaluri conduse de structurile regionale NATO (JFC);
• Certificarea națională a echipajelor și personalului destinat participării la Forța de Răspuns NATO (NRF)
• Certificarea instructorilor de bord ai unităților de nave pentru diferite domenii de capabilitate și specialități;