MISIUNI

1. LOCUL:
    Centrul de Informatică este structura subordonată Statului Major al Forțelor Navale care asigură servicii informatice unităților din Forțele Navale.

2. ROLUL:
  • Implementează și dezvoltă sisteme informatice în Forțele Navale impuse de Statul Major General;
  • Realizează sisteme și aplicații informatice proprii necesare structurilor din Forțele Navale;
  • Asigură dezvoltarea și mentenanța rețelelor informatice de tip WAN (metropolitane) din Forțele
Navale;
  • Asigură consultanță de specialitate unităților din Forțele Navale.

3. MISIUNILE:
   
Centrul de Informatică are următoarele misiuni de bază în conformitate cu domeniile de responsabilitate:
  • Execută analiza, proiectarea, implementarea și mentenanța sistemelor și aplicațiilor informatice
specializate pentru Forțele Navale;
  • Dezvoltă, administrează, asigură mentenanța rețelelor de calculatoare de tip WAN din Forțele
Navale;
  • Asigură asistență tehnică de specialitate în domeniul informatic unităților din Forțele Navale;
  • Execută analiza preliminară și stabilirea cerințelor operaționale a sistemelor și aplicațiilor informatice
împreună cu beneficiarii acestora;
  • Asigură asistența tehnică de specialitate pentru implementarea sistemelor și aplicațiilor informatice în Forțele Navale și mentenanța acestora;
  • Asigură actualizarea și dezvoltarea paginii de internet a Forțelor Navale.