MISIUNI

• Asigură un sprijin logistic dinamic, oportun economic și eficient Statului Major al Forțelor Navale pentru ca acesta să-și îndeplinească în condiții optime misiunile ce-i revin, prin intermediul structurilor logistice, a Companiei Logistice și a Companiei de Sprijin SMFN. Asigură Statul Major al Forțelor Navale cu bunurile materiale din competența de achiziție, gestionează aceste bunuri și ține evidența financiar-contabilă a acestora;
• Asigură prin intermediul Companiei Poliție Militară respectarea legilor și a regulamentelor militare privind păstrarea ordinii și disciplinei militare în zona de responsabilitate a Statului Major al Forțelor Navale, controlul și îndrumarea circulației autovehiculelor și coloanelor militare, protecția personalului armatei, paza și apărarea obiectivelor militare sau de interes militar, precum și a bunurilor aflate în patrimoniul armatei în timp de pace, în operațiuni multinaționale, în situații de criză și la război, contribuind astfel la întărirea potențialului moral al armatei și la creșterea eficienței acțiunilor militare;
• Execută activități cultural–educative prin intermediul Muzeului Marinei.
• Grupul Mass-Media al Forțelor Navale are ca misiuni realizarea Revistei Marina Română, realizarea de emisiuni radio-TV (Scutul Dobrogei), mediatizarea imaginii Forțelor Navale la nivel național, prin colaborări cu redacțiile emisiunilor militare de radio și televiziune și redacțiile publicațiilor militare, subordonate Trustului de Presă al MApN și Direcției Informare și Relații Publice din M.Ap.N, realizarea de reportaje, interviuri etc.