Menu


STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA REGIMENTULUI

În prezent, structura Regimentului 307 Infanterie Marină se fundamentează pe specificul, doctrina, misiunile şi cerinţele sale operaţionale: Regimentul are în compunere subunităţi de infanterie marină (puşcaşi marini), cercetare, lunetişti, aruncătoare, antiblindate, geniu, comunicaţii, logistice şi subunităţi de nave de sprijin.


Regimentul 307 Infanterie Marină este organizat pe următoarele structuri:
1. Comandamentul organizat pe funcţii independente, birouri şi compartimente, care are ca misiune exercitarea actului de comandă şi control al Regimentului.
2. Subunităţi luptătoare care sunt elementele de bază ale Regimentului destinate să asigure desfăşurarea operaţiilor militare în sistem integrat, constituite din:
companii de infanterie marină desant amfibiu şi companie asalt TABC


3. Subunităţi sprijin luptă constituite din:
Compania Stat Major care are ca misiuni deservirea comandamentului precum şi desfăşurarea activităţilor de sprijin, siguranţă şi protecţia forţelor.
Bateria Sprijin, principalul mijloc de foc la dispoziţia comandantului, care execută sprijin de foc pentru operaţiile Regimentului.

4. Subunităţile logistice au ca misiune realizarea sprijinului logistic al operaţiilor prin desfăşurarea de activităţi specifice de aprovizionare, transport şi mentenanţă sunt constituite din Compania Logistică şi Grupul Nave Sprijin.

Regimentul 307 Infanterie Marină este subordonat Statului Major al Forţelor Navale.
În acest context, misiunile Regimentului de Infanterie Marină vizează, în general: supravegherea şi securitatea raioanelor de coastă (litoral), lagunară şi de deltă; apărarea porturilor sau a obiectivelor vitale dispuse în zona de coastă (litoral); sprijinul autorităţilor locale în situaţii de urgenţă; căutarea-salvarea în zona de coastă (litoral), lagunară şi de deltă; neutralizarea forţelor amfibii şi aeromobile/aeropurtate ale inamicului în zona de responsabilitate.

În prezent, Regimentul 307 Infanterie Marină se instruieşte pentru implementarea capabilităţilor pentru operaţii amfibii în conformitate cu standardele NATO şi ale infanteriei marine din armatele ţărilor aliate. De asemenea, Regimentul, pe lîngă instrucţia specifică operaţiilor de luptă, se instruieşte pentru executarea unor misiuni specifice operaţiilor în sprijinul păcii, combaterea terorismului, operaţii de asistenţă umanitară, sau evacuarea necombatanţilor.

Veriga centrală a Regimentului o constituie puşcaşii marini. La baza instrucţiei puşcaşilor marini, stă condiţia fizică, efortul susţinut şi lucrul în echipă, în scopul de a face faţă inamicului şi mediului ostil. Indiferent de gradul său şi de poziţia pe care o ocupă în cadrul unităţii, militarul din Regimentul 307 Infanterie Marină, este în primul rând PUŞCAŞ MARIN; această calitate îl obligă să se instruiască la un nivel profesional şi să dovedească în luptă, calităţi precum: integritate, onoare, loialitate, angajament, respect, curaj şi patriotism.


Înzestrarea Regimentului include: puşti de asalt, puşti mitraliere, mitraliere, aruncătoare, ambarcaţiuni uşoare de asalt, transportoare amfibii blindate şi nave de transport fluvial.
Organizarea, mediul de acţiune şi specificul amfibiu al misiunilor Regimentului 307 Infanterie Marină îi conferă acestei structuri a Armatei ROMÂNIEI un caracter de unicitate, atât în Forţele Navale cât şi în Armata ROMÂNIEI.


În planurile de viitor, pe lângă înzestrarea cu vehicule tactice multirol, sisteme moderne de comunicaţii tactice, armament performant şi ambarcaţiuni de debarcare pe pernă de aer, Regimentul va implementa concepte şi standarde NATO avansate, programe de instrucţie moderne precum şi tactici, tehnici şi proceduri noi de luptă, pentru a fi în măsură să îşi îndeplinească misiunile, în condiţiile existenţei unor ameninţări foarte diverse şi a unui mediu de securitate tot mai incert.

SEMPER PRAESENS