MISIUNI


   Misiunile care revin Secției 335 Logistice Mangalia sunt:
   • planificarea, organizarea și executarea dinamică și eficientă a sprijinului logistic și asigurarea logistică la pace și la război a unităților Comandamentului Flotei și ale Bazei Navale dislocate în garnizoana Mangalia;
   • asigurarea materialelor, produselor și serviciilor pentru derularea normală a programelor de instrucție și pregătire pentru luptă a unităților din asigurare, precum și pentru crearea (în limita fondurilor alocate) a rezervelor de materiale conform prevederilor legale ;
   • colectarea și depozitarea deșeurilor și a mijloacelor fixe scoase din funcțiune din Forțele Navale;
   • lucrări de reparații, de întreținere și curente în regie proprie, la pavilioanele din cazărmile aflate în administrare;
   • asigurarea reparațiilor curente ale instalațiilor portuare la obiectivele din portul militar Mangalia;
   • asigurarea cu apă, energie electrică și energie termică a Platformei Militare și a Portului Militar Mangalia ;
   • perfecționarea permanentă a pregătirii cadrelor militare și personalului civil contractual pentru îndeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor funcționale.