Menu

MISIUNI

•Aprovizionarea ritmică, oportună şi în volum complet a structurilor din cadrul Serviciului Fluvial al Comandamentului Flotei sau a altor forţe;
•Menţinerea în permanentă stare de operativitate a tehnicii prin executarea lucrărilor de reparaţii la nave şi tehnica de luptă;
•Executarea în siguranţă şi fără produceri de avarii la tehnică a transporturilor pe fluviu şi uscat, a tehnicii şi materialelor, prin coordonarea flexibilă şi eficientă a acestora, pentru asigurarea nevoilor de transport ale structurilor din cadrul Componentei Fluviale a Fortelor Navale;
•Executarea de misiuni de remorcaj si salvare-avarii a navelor aflate pe fluviu şi pe canalul Dunăre- Marea Neagră, în orice condiţii de stare a vremii;
•Paza şi apărarea apropiată a transporturilor de bunuri materiale;
•Sprijinirea autorităţilor publice în situaţii de urgenţă, pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, catastrofelor, dezastrelor, accidentelor tehnologice şi ecologice.
•Cooperarea eficientă cu instituţiile specializate ale statului în vederea prevenirii şi combaterii terorismului.