Menu

ISTORIC

• 01.04.1962 - în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L. 0064 din 28.03.1962, se înfiinţează “BAZA DE LITORAL 325”, în garnizoana Tulcea.
•  01.07.1964 - unitatea îşi schimbă denumirea în “Batalionul 325 Deservire Nave”.
• 01.06.1980 - unitatea se restructurează şi îşi schimbă, din nou, denumirea în “Batalionul 325 Aprovizionare”, luând în subordine Grupul de Nave Auxiliare (un remorcher, o şalupă de comandament, o şalupă maritimă, un tanc de apă, un şlep, o dragă, patru ceamuri, un grup de scafandri).
• 1983 - au intrat în compunerea unităţii: două şalupe fluviale, două nave de comandament, un tanc de motorină de 80 de tone.
• 1984 - s-a înfiinţat Atelierul de reparaţii nave, dotat cu un doc plutitor. S-a creat posibilitatea de a se efectua reparaţii uşoare ale navelor, precum şi reparaţii la corpul acestora.
• 1984 – 1989 - au intrat în compunerea unităţii: două bacuri frigorifice pentru aprovizionarea navelor din raioanele temporare, două şalupe de remorcaj şi salvare, două şalupe rapide de cercetare şi legătură, un ponton de vitalitate pentru antrenamentul echipajelor navelor de luptă în caz de avarie, un tanc propulsat de combustibil de 80 tone, un remorcher fluvial.
•  30.05.1995 - unitatea intră în subordinea comandamentului Flotilei Fluviale şi îşi schimbă denumirea în “Baza 325 Logistică”.
• 01.08.2002 – se schimbă denumirea în Secţia 325 Logistică Tulcea şi se subordonează bazei 2 Navale Tulcea. A intrat în compunerea unităţii Nava de Comandament Siret.
• 01.04.2005 - Secţia 325 Logistică Tulcea se resubordonează Bazei Navale Constanţa.