Menu


MISIUNI

    Vedetele Fluviale pot îndeplini următoarele misiuni:
    (1) Misiuni pentru contribuţia la securitatea României pe timp de pace:
    a) realizarea, menţinerea, perfecţionarea capacităţii operaţionale;
    b) supravegherea căilor de comunicaţii fluviale;
    c) descurajarea acţiunilor ilegale pe fluviu;
    d) căutarea – salvarea pe fluviu;
    e) supravegherea navală – avertizarea timpurie;
    f) sprijinul autorităţilor naţionale pe fluviu.
    (2) Misiuni pentru participarea la apărarea României şi a aliaţilor săi:
    a) supravegherea navală, controlul traficului fluvial;
    b) prevenirea încercărilor de limitare a libertăţii de navigaţie;
    c) apărarea căilor de comunicaţii fluviale, a porturilor şi a navelor de transport;
    d) participarea la anihilarea acţiunilor teroriste;
    e) participarea la interzicerea / nimicirea desantului inamic;
    f) acţiuni de minare şi acţiuni de dragaj.
    (3) Misiuni pentru promovarea stabilităţii regionale, diplomaţia apărării:
    a) participarea la operaţii de răspuns la crize, de sprijin a păcii, asistenţă umanitară;
    b) intervenţia în comun cu forţele navale ale altor state în acţiuni de căutare – salvare, protecţie împotriva minelor, asistenţă umanitară, etc.;
    c) cunoaşterea activităţii navale ale altor ţări prin vizite reciproce, participarea la exerciţii şi aplicaţii internaţionale;
    d) promovarea intereselor României.
    (4) Misiuni pentru sprijinul instituţiilor statului, a autorităţilor locale:
    a) supravegherea şi transportul în vederea limitării efectelor dezastrelor, evacuarea pe fluviu, protecţia populaţiei civile şi bunurilor materiale;
    b) căutarea – salvarea pe fluviu;
    c) participarea la realizarea liniilor de aprovizionare a populaţiei civile în raioane izolate;
    d) participarea la sprijinul în caz de accident chimic, biologic, nuclear, etc.