Menu


MISIUNILE DIVIZIONULUI 67 NAVE PURTĂTOARE DE ARTILERIE

Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie are un rol important în cadrul securităţii şi apărării României, fiind un mijloc eficient naţional de participare la iniţiativele regionale de cooperare.
Pentru contribuţia la securitatea României în timp de pace şi pentru sprijinirea instituţiilor statului şi a autorităţilor statului în caz de urgenţe civile divizionul poate îndeplini următoarele misiuni/sarcini deduse:
• Descurajarea acţiunilor ilegale pe fluviu, prin prezenţa activă în raioane/ rute cu risc ridicat;
• Intervenţia în sprijinul autorităţilor naţionale, pentru combaterea terorismului naval, pirateriei, interzicerea traficului ilicit de mărfuri periculoase pe fluviu;
• Supravegherea şi transportul în vederea limitării şi înlăturării dezastrelor, evacuarea pe fluviu, precum şi protecţia populaţiei civile şi a bunurilor materiale;
• Căutare – salavare pe fluviu;
• Sprijin acordat în caz de accident CBRN;
• Monitorizarea traficului fluvial şi adiacent acestuia, culegerea şi transmiterea datelor la Comandamentul Flotilei Fluviale;
Pentru participarea la apărarea României şi pentru promovarea stabilităţii regionale, inclusiv prin utilizarea diplomaţiei apărării, divizionul execută misiuni de :
• Protecţia căilor de comunicaţii fluviale, a porturilor şi navelor de transport cu încărcături importante;
• Nimicirea navelor de luptă inamice şi a altor forţe care acţionează în raioanele fluviale;
• Sprijinul forţelor terestre care acţionează în apropierea fluviului;
• Participarea la operaţii de răspuns la crize, de sprijin al păcii şi asistenţă umanitară, separarea zonelor fluviale de conflict;
• Intervenţia în comun cu forţele navale ale altor state;
• Participarea cu forţe şI mijloace la exerciţii în cadrul NATO, PfP şi UEO.