Menu


MISIUNILE BATALIONULUI 307 INFANTERIE MARINĂ

Batalionul 307 Infanterie Marină reprezintă unica forţă specializată, dotată şi instruită capabilă să execute supravegherea şi securitatea raioanelor de coastă (litoral), lagunară şi de deltă, precum şi neutralizarea forţelor amfibii şi aeromobile/aeropurtate ale inamicului în zona de responsabilitate.
Organizarea, mediul de acţiune şi specificul amfibiu al misiunilor Batalionului 307 Infanterie Marină îi conferă acestei structuri a Flotilei Fluviale un caracter de unicitate, atât în Forţele Navale cât şi în Armata României.
Principalele misiuni ale batalionului vizează:
• descurajarea şi anihilarea acţiunilor teroriste în zona Deltei Dunării, zona lagunară şi pe fluviu;
• supravegherea şi protecţia căilor de comunicaţii navale;
• misiuni de transport;
• participarea la operaţii în sprijinul păcii (PSO);
• căutarea - salvarea pe fluviu/ mare;
• monitorizarea zonei de responsabilitate prin supraveghere NBC;
• asistenţa medicală primară în situaţii de urgenţe civile;
• limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor sau a altor situaţii de criză.