Menu

ISTORIC

•  22 Octombrie 1860 s-a înfiinţat Corpul Flotilei, prin Înaltul Ordin al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în urma unirii flotilelor Moldovei şi Munteniei.
•  În 16 martie 1867 prin Înaltul Decret nr. 376, Flotila avea în compunere Compania Echipaje de manevre şi artilerie şi Compania Echipaje de maşini şi lucrători ai Atelierului Flotilei, garnizoana Marinei stabilindu-se la Galaţi.
•   De la înfiinţarea sa, Corpul Flotilei a participat la toate campaniile militare ale armatei române din zona fluvială:
  - Războiul de Independenţă din 1877;
  - Războaiele Balcanice din 1913;
  - Primul şi al Doilea Război Mondial din 1914 şi 1944.
•  În1962 se înfiinţează Brigada 24 Fluvială, cu sediul la Brăila.
•  În perioada 1970-1990, forţele fluviale au cunoscut un amplu proces de dezvoltare, intrând în serviciu diferite tipuri de nave, precum: nave purtătoare de artilerie, monitoare, vedete blindate, dragoare şi nave auxiliare cu diferite destinaţii.
•  În1983se înfiinţează Brigada 27 Fluvial Maritimă.
•  În1995se reînfiinţează Flotila de Dunăre "Mihail Kogălniceanu" care avea în subordine două comandamente de brigăzi, unităţi de vedete blindate de diferite generaţii, vedete dragoare, nave purtătoare de artilerie, unităţi logistice, de transmisiuni, de infanterie marină şi scafandri de luptă.
•  În1998Flotila de Dunăre intră într-un amplu şi profund proces de reorganizare structurală cu finalizare în anii 2005 - 2007.
•  În20002000 Flotila de Dunăre de nivel divizie se restructurează la nivel brigadă, şi îşi schimbă denumirea în Flotila Fluvială "Mihail Kogălniceanu", urmând ca dupa 5 ani, înmartie 2005 să se transforme în Componentă Fluvială şi să intre în subordinea Comandamentului Operaţional Naval.
•  În Mai 2006Componenta Fluvială se transformă în Serviciul Fluvial din subordinea Comandamentului Flotei.
•  La 1 noiembrie 2015 Serviciul Fluvial se transformă în Comandamentul Flotilei Fluviale "Mihail Kogălniceanu", ieșind din subordinea Comandamentului Flotei și intrând în subordinea directă a Statului Major al Forțelor Navale.   Flotila Fluvială are următoarea structură:
•  Comandamentul Flotilei Fluviale "Mihail Kogălniceanu";
•  Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie;
•  Divizionul 88 Vedete Fluviale;
•  Divizionul 131 Nave Sprijin Logistic;
•  Divizionul 131 Nave Sprijin Logistic;