Menu

MISIUNI

    Derivând din misiunile Forţelor Navale, Flotilei 56 Fregate îi revin următoarele misiuni:
•  Descurajarea acţiunilor ilegale pe mare prin prezenţa activă în raioane şi pe rute cu risc ridicat;
•  Executarea supravegherii comunicaţiilor navale;
•  Intervenţia în sprijinul autorităţii naţionale pentru combaterea terorismului naval, a pirateriei şi interzicerea traficului ilicit de substanţe sau mărfuri periculoase;
•  Comanda şi controlul unei grupări navale temporar constituite;
•  Căutarea şi salvarea pe mare;
•  Participarea la acţiuni de asistenţă umanitară;
•  Protecţia căilor de comunicaţii, a porturilor şi a navelor de transport cu încărcături importante, a platformelor de exploatare petrolieră şi a activităţilor de exploatare a resurselor biologice în zona maritimă economică exclusivă;
•  Participarea la operaţiuni de interdicţie maritimă prin monitorizarea şi controlul traficului maritim, controlul navelor militare şi civile pătrunse în zona de interdicţie;
•  Participarea la misiuni pentru evacuarea pe mare a cetăţenilor români din străinătate sau din anumite zone de risc;
•  Lovirea navelor de suprafaţă inamice cu rachete;
•  Căutarea, descoperirea şi atacul submarinelor, independent sau în comun cu alte forţe specializate;
•  Sprijinul forţelor aflate în supraveghere, independent sau în comun cu alte forţe;
•  Dezorganizarea comunicaţiilor maritime inamice, independent sau în comun cu alte forţe;
•  Sprijinul cu foc a forţelor care acţionează la litoral;
•  Participarea la misiuni internaţionale, umanitare şi de menţinere a păcii.

    Structurile care intră în compunerea Flotilei 56 Fregate asigură prezenţa României în teatrele de operaţii navale naţionale şi internaţionale, în conformitate cu necesităţile de instruire şi cu angajamentele asumate în cadrul Alianţei Nord Atlantice şi Uniunii Europene.