Menu

ISTORIC

Divizia de Mare - Înalt Decret Regal de Înființare nr.1093 emis de Regele Carol I la 26.02.1896

Comandamentul Forțelor Navale Maritime - 1943


Divizia 42  Maritimă -  1963

Flota Maritimă -  1990

 •  Reorganizare 01.09.1995 - 4 Brigăzi Nave;
 •  Reorganizare 01.09.2000 - 2 Flotile Maritime;
 •  Reorganizare 01.10.2001 – 5 Divizioane   nave, 1 Divizion  Rachete de Coastă, 2 Divizioane Artilerie de Coastă, unități  logistice  și  de  sprijin;
 •  Reorganizare 01.04.2002 – 5 Divizioane nave  și  Companie  Transmisiuni.

Comandamentul Operațional Naval - 2002

Comandamentul Flotei - 2006

Destinația
 •  Promovarea și apărarea intereselor maritime și fluviale naționale
 •  Planificarea și conducerea apărării litoralului, apelor teritoriale și a celorlalte obiective economice și militare din zona de responsabilitate
 •  Monitorizarea spațiului maritim și fluvial, asigurarea libertății de navigație și a drepturilor României asupra resurselor naturale și obiectivelor din zona economică exclusivă
 •  Planificarea și conducerea acțiunilor militare independent și/sau în cooperare cu alte unități din forțele navale, categorii de forțe armate, poliția de frontieră și forțe aliate/partenere

Rolul  Comandamentului Flotei
    La pace – structură specializată în cadrul forțelor navale pentru exercitarea atribuțiilor operaționale, managementul spațiului maritim și fluvial și aerian adiacent acestora;
 •  Pregătirea și evaluarea forțelor operaționalizate;
 •  Pregătirea planurilor de operații ale forțelor navale pentru criză și război;
 •  Cooperarea cu celelalte structuri ale Statului Major al Forțelor Navale, pe care le poate lua în subordine prin transfer de autoritate.