Menu

MISIUNI

Misiunile care revin Secţiei 335 Logistice Mangalia sunt:
• planificarea, organizarea şi executarea dinamică şi eficientă a sprijinului logistic şi asigurarea logistică la pace şi la război a unităţilor Comandamentului Flotei şi ale Bazei Navale dislocate în garnizoana Mangalia;
• asigurarea materialelor, produselor şi serviciilor pentru derularea normală a programelor de instrucţie şi pregătire pentru luptă a unităţilor din asigurare, precum şi pentru crearea (în limita fondurilor alocate) a rezervelor de materiale conform prevederilor legale;
• colectarea şi depozitarea deşeurilor şi a mijloacelor fixe scoase din funcţiune din Forţele Navale;
• lucrări de reparaţii, de întreţinere şi curente în regie proprie, la pavilioanele din cazărmile aflate în administrare;
• asigurarea reparaţiilor curente ale instalaţiilor portuare la obiectivele din portul militar Mangalia;
• asigurarea cu apă, energie electrică şi energie termică a Platformei Militare şi a Portului Militar Mangalia;
• perfecţionarea permanentă a pregătirii cadrelor militare şi personalului civil contractual pentru îndeplinirea cu profesionalism a atribuţiilor funcţionale.