Menu

MISIUNI

•  Evaluarea factorilor de risc şi realizarea managementului spaţiului fluvial din zona de responsabilitate.
•  Elaborarea Planurilor operative de întrebuinţare a Forţelor Fluviale pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.
•  Conducerea acţiunilor militare specifice Forţelor Fluviale independent şi/sau în cooperare cu alte structuri ale sistemului naţional de apărare sau în cadrul alianţei.
•  Conducerea acţiunilor de căutare, salvare, evacuare şi umanitare în cazul producerii unor catastrofe sau calamităţi naturale în zona fluvială.
•  Sprijinul Poliţiei de Frontieră în executarea acţiunilor de verificare, control şi confiscare a transporturilor ilegale de armament şi muniţie
•  Participarea la apărarea obiectivelor militare şi civile de importanţă strategică şi operativă dispuse în spaţiul fluvial de responsabilitate.
•  Conducerea forţelor fluviale pe timpul desfăşurării exerciţiilor şi aplicaţiilor tactice.
•  Monitorizarea situaţiei şi executarea supravegherii pe comunicaţiile fluviale în zona de responsabilitate.
•  Conducerea acţiunilor Forţelor Fluviale pentru prevenirea actelor ostile şi de violare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României în zona sa de responsabilitate.
•  Conducerea operaţiunilor de căutare şi salvare pe fluviu.
•  Conducerea acţiunilor Forţelor Fluviale pentru apărarea comunicaţiilor fluviale în scopul menţinerii libertăţii de navigaţie; organizarea şi punerea în aplicare a măsurilor corespunzătoare pentru protecţia transporturilor fluviale.

  În timp de război:
•  Realizarea sprijinului (cu foc, logistic, transport, etc.) al forţelor terestre care duc acţiuni militare ofensive sau în apărare de-a lungul fluviului şi în Delta Dunării.
•  Conducerea Forţelor Fluviale pentru respingerea unei agresiuni dinspre fluviu şi nimicirea (neutralizarea) navelor, mijloacelor de luptă şi de transport ale adversarului.
•  Conducerea apărării nemijlocite a navelor de transport fluviale pe timpul marşului şi în punctele de încărcare/descărcare.
•  Conducerea Forţelor Fluviale pe timpul acţiunilor de apărare a obiectivelor militare şi economice în zona de responsabilitate.
•  Interzicerea acţiunilor de debarcare la litoralul românesc, la gurile Dunării şi la fluviu;
•   Conducerea acţiunilor pentru apărarea comunicaţiilor fluviale şi asigurarea libertăţii de navigaţie pe fluviu.

  Misiuni multinaţionale:
  Începând cu 1995, anul în care se reînfiinţează Flotila de Dunăre "Mihail Kogălniceanu" care avea în subordine două comandamente de brigăzi, unităţi de vedete blindate de diferite generaţii, vedete dragoare, nave purtătoare de artilerie, unităţi logistice (baze logistice, depozite, secţii de reparaţii), unităţi de transmisiuni şi un batalion de infanterie marină, forţele fluviale au participat la activităţi multinaţionale cum ar fi:
•   Exerciţiul "Dunărea 95" care a avut ca temă "Îndeplinirea misiunilor legate de organizarea şi protecţia unor convoaie fluviale umanitare, acordarea ajutorului navelor avariate şi aplicare măsurilor specifice embargoului în raioanele fluviale." Exerciţiul, la care au participat 14 nave de luptă din Bg. 24 Flv. şi Bg. 27 Flv. Maritimă şi nave auxiliare din Bz. 329 Log., a fost urmărit de observatori şi ataşaţi militari din Austria, Bulgaria, Franţa, Olanda, Moldova, Slovacia, SUA, Ungaria şi Comandamentul Forţelor Navale din Atlantic, SACLANT.
•   La Exerciţiul "Dunărea 97", având ca temă operaţiuni de transport a ajutoarelor umanitare, de aplicare a măsurilor de embargo şi evacuare a necombatanţilor, navele Forţelor Fluviale (3 VBl. din Dn. 145 VBl., 4 VBl. din Dn. 118 VBl.,4 VDg. din Dn. 88 VDg.,1 Mon din Dn. 67 NPA) un pluton din B 307 IM şi nave auxiliare din cadrul Bz. 329 Log. care au acţionat în cadrul acestuia, au fost urmărite de personalităţi din Parlamentul României, MApN, Direcţia relaţii externe, MI şi Ministerul Transporturilor, de observatori militari din Franţa şi Grecia şi de ataşaţi militari din Bulgaria, China, Japonia, Franţa, Ucraina, Polonia şi SUA.
•   La Exerciţiu bilateral cu Bulgaria, "Blue Danube 2000" forţele fluviale au participat cu nave din compunerea Dn. 145 VBl, Dn. 94 VBl., Dn. 92 VDg. şi cu nave auxiliare din Bz. 317, 325 şi 329 Log.
•  În cadrul Exerciţiului NATO/PfP "Cooperative Partner 2002" având ca temă pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă de către Forţele Fluviale pentru sprijinul Forţelor Terestre aflate în apărare pe direcţii fluviale, concomitent cu asigurarea transportului pe fluviu în favoarea acestora, navele fluviale din Dn. 67 NPA (1 Mon., 1 V.Bl., 1 C.P.), au participat la organizarea unei acţiuni de evacuare a necombatanţilor în raionul Sfântul Gheorghe.
•  În perioada 13.05.2004 – 01.06.2004 Forţele Fluviale au participat la Exerciţiul "BLUE ROAD 2004". Exerciţiul s-a desfăşurat în judeţul Mehedinţi la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I având ca temă acţiunile Grupării de Forţe comune româno-sârbo-muntenegrene pentru gestionarea unei crize transfrontaliere şi anihilarea (capturarea) grupărilor teroriste la un obiectiv strategic. La activitate au participat miniştrii apărării din celor două state, reprezentanţi ai ministerelor, ataşaţi militari, personalităţi NATO, şefii categoriilor de forţe ale armatei, reprezentanţi ai Universităţii Naţionale de Apărare şi Academiilor categoriilor de forţe ale armatei precum şi reprezentanţi ai mass-media.
  Forţele Fluviale au fost implicate la acest important exerciţiu cu o grupă de coordonare formată din 4 ofiţeri din cadrul Comandamentului Flotilei Fluviale, cu un monitor şi o vedetă blindată din Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie.
•  În perioada 01.05-29.06.2007, un grup de nave fluviale, format din nava de comandament "Mureş", remorcherul fluvial 310, monitorul "Ion C. Brătianu" şi vedeta blindată "Opanez", a participat la exerciţiul trilateral româno-bulgaro-sârb "DANUBE GUARD 07", pe probleme de securizarea frontierelor şi combaterea terorismului. În cadrul acestui exerciţiu, Forţele Navale au desfăşurat în raionul fluvial cuprins între Calafat şi Porţile de Fier 2, activităţi în comun cu nave militare din Bulgaria şi Serbia, cu unităţi ale Forţelor Aeriene, Terestre şi speciale din MAI şi SRI.
•  În perioada 03-14.04.2009, pe fluviul Dunărea, în zona Rasova, grupul de nave fluviale, format din vedeta blindată 178, monitorul 47 şi remorcherul fluvial 302, a desfăşurat operaţii de supraveghere şi interdicţie în sprijinul forţelor de desant fluviale în cadrul exerciţiului bilateral româno – olandez "COOPERATIVE LION 2009". La acest complex exerciţiu au participat peste 1300 de militari români şi olandezi, în scopul antrenării şi instruirii în comun. Obiectivul principal al acestei activităţi l-a constituit întărirea relaţiilor bilaterale, prin planificarea acţiunilor forţelor navale în zone de litoral şi fluviu, în perspectiva unei colaborări la nivel strategic.