MARȘUL NAVEI ȘCOALĂ "MIRCEA"
 Corespondențe

07 august 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Fața nevăzută a succesului
   V-am relatat până acum despre numeroasele activități în care au fost implicați studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu". Practica la bord, serviciile de cart, antrenamentele și apoi lucrul zilnic în arboradă sau pentru manevrarea velelor au solicitat din plin cadeții de la bordul NS Mircea. Nu e de mirare că acestea au constituit fondul principal al reportajelor scrise și fotografice pe care ați avut ocazia să le vedeți pe website-ul nostru. În plus, participările întregului echipaj la manifestările din porturile de escală ale regatei Tall Ships Race 2007 – Mediterranea, diverse și extrem de interesante, au adus un plus de culoare și de inedit care au fost descrise pe larg, la timpul lor.
   Aparent, buna planificare a activităților - realizată de către comanda marșului - disciplina și motivația echipajului au fost suficiente în a obține rezultatele foarte bune de instrucție și de reprezentare pe care marinarii de la bordul NS Mircea le-au adunat. Și totuși, a mai existat un factor decisiv care a contribuit la succesul marșului de instrucție. "În spatele frontului" se află oameni dedicați meseriei, care au sprijinit cu profesionalism îndeplinirea tuturor obiectivelor practicii și au asigurat derularea monoton crescătoare – în sens matematic – a programului stabilit, pe întinderile Mării Mediterane sau în porturile de escală.
   Ei sunt cei care au asigurat condițiile de trai necesare la bordul NS Mircea, cei care au asigurat comunicațiile cu țara, cei care au hrănit și cei care au îngrijit sănătatea unei comunități de aproape 200 de suflete. Fără eforturile lor, continuitatea desfășurării activităților ar fi fost indubitabil sortită unor hiatus-uri care ar fi generat perturbații nedorite de nimeni. Acum, în ajunul încheierii cu succes a unei noi misiuni a NS Mircea, este timpul să vi-i prezint pe acești specialiști, cu scuzele că nu voi putea să-i trec în revistă pe toți.
   De pildă, șeful mecanic al NS Mircea, lt.cdor. Dumitru Istrate, împreună cu echipa sa a menținut în permanență în bună funcționare mașinile și instalațiile navei, solicitate la maximum pe durata întregului marș. Astfel, noi toți care ne aflăm la bord nu am avut niciodată a ne plânge de lipsa electricității, a aerisirii adecvate, și a apei pentru igiena personală. Zicala "merge mașina, merge marina!" a fost demonstrată și anul acesta cadeților care au efectuat practica la bord. Pe de altă parte, lt.cdor. Gabriel Duță, șeful comunicațiilor la NS Mircea, împreună cu subordonații săi ne-a ținut mereu aproape de comandanții și coordonatorii marșului aflați în țară, în ciuda distanței geografice de mii de mile marine. Logistica unei misiuni de 50 de zile, la care participă 200 de marinari, presupune o planificare inițială riguroasă, dar și adaptabilitatea la cerințele de aprovizionare efectuată în alte țări. Cpt. Iulian Lupuleasa, ofițerul logistic al navei pe timpul marșului, a reușit prin muncă meticuloasă să ofere cadeților, instructorilor și membrilor echipajului resursele logistice importante necesare îndeplinirii acestui marș de instrucție.
   Totul este bine când dispui de resursele materiale necesare îndeplinirii obiectivelor de educație și instrucție pe timpul practicii la NS Mircea. Și totuși, dacă stăm să ne gândim mai bine, mai presus chiar de acestea se află starea de sănătate cât mai bună a echipajului, fără de care orice acțiune își pierde subiecții din start. Și de data aceasta, cu o modestie proprie numai competenței, echipa medicală formată din mr. Florinela Frătică, medic de medicină generală, stomatologul lt. Mihai Chiriță și asistenta medicală plt.maj. Dana Gârbă a reușit ca prin măsuri profilactice și prin tratamentele adecvate aplicate – atunci când a fost nevoie – să mențină neschimbată starea de sănătate inițială, de la plecarea din țară. Timp de aproape 50 de zile, caracterizate de un intens efort fizic depus de majoritatea dintre noi, nu a existat nici un marinar inapt de a-și îndeplini rolurile la bordul navei.
   Aceștia sunt cei puțini la număr, dar care prin profesionalism și experiență au constituit suportul sine qua non al reușitei marșului de instrucție din acest an al NS Mircea. Le mulțumim!
 

06 august 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Sfârșit de săptămână la bordul NS Mircea
   Iată-ne aflați în ultimul weekend petrecut la bordul navei, de pe durata acestui marș de instrucție. Cu toții ne gândim că peste o săptămână vom depăna apropiaților noștri mulțimea de amintiri adunate în Pireu, Alicante, Barcelona, Toulon și Genova.
   Dar cum la NS Mircea timpul este planificat cu minuțiozitate, în acest răstimp studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" au de trecut probele de evaluare a disciplinelor începute în timpul semestrului și colocviile de practică, conform specialităților.
   Deși pregătirea profesională a instructorilor, experiența lor în lucrul cu tinerii marinari și efortul consecvent depus de fiecare cadet sunt suficiente obținerii de rezultate foarte bune, emoțiile și ambițiile inerente oricărei verificări finale sunt prezente în sufletele orișicui. Toți vor să demonstreze că sunt cei mai buni, că și-au însușit la nivel superior cunoștințele și deprinderile transmise.
   Elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină au început mai devreme colocviile. Instructorii de la bord, cpt.cdor. Ciprian Păuliș și cpt. Cătălin Andron au consemnat deja primele rezultate. Pe fondul general al notelor bune și foarte bune obținute de către elevi, trebuie remarcată abnegația demonstrată de elevii fruntași Roxana Dan, Ionuț Dudea și Ciprian Mânea – la disciplina "Construcția și vitalitatea navei" – iar pe de altă parte de elevii fruntași Cristian Antoci, Lucian Dumitrașcu și Cătălin Drăgan – la "Pregătire marinărească". Studenții Academiei Navale vor începe de luni 6 august, să fie evaluați de către instructorii de specialitate, lt.cdor.dr. Ionel Popa și lt. Sergiu Lupu. Suplimentar, instructorii bordului vor evalua lucrările de matelotaj pe care cadeții le-au avut de realizat.
   Așa că și ultima săptămână a marșului de instrucție va trece foarte repede.
   După toate eforturile depuse în ultimele zile, duminica de astăzi a fost un binemeritat prilej de repaus. Toți am profitat de acest răgaz duminical pentru a ne încărca bateriile pentru etapa finală a periplului din acest an al bricului Mircea. Iar ca totul să fie cât mai frumos, în acest sfârșit de săptămână marea a fost puțin ondulată de un vânt care, suflând în velele lui Mircea, ne-a purtat în ultimele 36 de ore cu viteze de peste 5 noduri. Am ajuns astfel acum, la ora 20, la 135 de mile marine vest de strâmtoarea Kithirion, prin care vom intra în Marea Egee în drumul nostru spre Constanța.
 

04 august 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Străbătând Marea Tireniană
   Ne întoarcem acasă. Fără grabă, în ultimele două zile NS Mircea a început să navige spre sud, ținând în tribord Corsica și apoi Sardinia, iar în babord coasta peninsulei italice. Marșul prin Marea Tireniană nu este însă deloc monoton. Din aceleași ape albastre-violacee – ca ale întregii Mediterane – se ivesc semețe o sumedenie de insule vulcanice. Astfel am trecut ieri, 2 august, pe lângă insulele Elba, Pianosa, Montecristo și Ponza.
   Fotografiile pe care le facem atunci când trecem pe lângă conurile foștilor vulcani se fac totuși în grabă. Dacă Tall Ships Race este de-acum o amintire plăcută, practica la bord nu s-a încheiat încă. Dimpotrivă, în aceste 10 zile de marș până în portul Constanța, studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri "Amiral Ion Mugescu" au de parcurs o etapă importantă și solicitantă a anului de învățământ: evaluarea cunoștințelor și deprinderilor formate de la 19 iunie încoace, la bordul NS Mircea. Este timpul completării caietelor de practică, al recapitulărilor, al finalizării lucrărilor practice individuale. Fiecare cadet dorește să arate că și-a însușit cel mai bine tainele pregătirii marinărești, ale navigației cu echipamentele moderne de la bord, sau ale mașinilor și instalațiilor furnizoare de putere.
   Verificările finale au început de ieri, pentru elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină. Cpt. Cătălin Andron a evaluat cunoștințele elevilor la disciplina "pregătire marinărească", începută încă în timpul semestrului și finalizată aici, la bord. Cum era de așteptat, activitățile practice desfășurate de mai bine de 40 de zile pe navă sub conducerea instructorilor și a experimentatelor cadre ale bordului au făcut ca teoria să se fixeze și mai bine, așa că toți elevii au obținut rezultate bune și foarte bune.
   Tot ieri, după completarea testelor de evaluare, șeful practicii, cpt.cdor.dr. Virgil Ene-Voiculescu a organizat o ședință de prezentare a misiunilor și echipamentului scafandrilor din Forțele Navale. Aceată activitate, la care toți cadeții au participat cu vădit interes, a fost condusă de MM1 George Ilina, scafandru cu o bogată experiență profesională. După expunerea locului scafandrilor în operațiile Forțelor Navale, cea mai interesantă parte a constat în descrierea compunerii și funcționării echipamentelor de scufundare. Ca bonus pentru interesul manifestat, elevii Roxana Dan și Cosmin Antochie au avut ocazia în premieră să îmbrace un costum de scafandru.
   Astăzi, 3 august, toți cadeții ANMB și ȘMMM au prezentat lucrările individuale de matelotaj. Comisia de evaluare, formată din maiștrii militari Ion Stoiean, Sorin Gâdea, Vasile Mocanu, Adrian Tălmaciu și cpt. Cătălin Andron au analizat cu atenție lucrările de matelotaj ale fiecărui cadet, care a primit astfel nota în totală concordanță cu munca depusă. Din nou, rezultatele au fost bune și foarte bune.
   După amiază NS Mircea a intrat hotărât în strâmtoarea Messina, după ce a ocolit vulcanul activ care formează insula Stromboli. Mâine ne vom afla din nou în mare deschisă, luând drum către est, spre casă.
 

03 august 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Rămas bun, Tall Ships Race!
   După 27 de zile antrenante de participare la regata Tall Ships Race 2007 – Mediterranea, la care cadeții români ai Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" au participat cu frenezie și entuziasm, NS Mircea și-a luat rămas bun pe 31 iulie de la celelalte veliere, în dreptul capului Camogli din golful cu nume de bun augur, Paradiso. Parada velierelor, la ieșirea din Genova, a fost iarăși prilej de încântare pentru admiratorii de pe coasta ligură și din zecile de ambarcațiuni de toate felurile care ne-au înconjurat. Cadeții români s-au simțit încă o dată mândri că reprezintă cu cinste pavilionul Marinei Române când salutul pe vergi, de sus din arboradă, a atras privirile tuturor. Și nu numai de pe apă, dar și din aer, ținând seama de elicopterele cu cameramani la bord ce roiau în jurul nostru.
   La sfârșitul celor 2 ore de defilare de-a lungul coastei pitorești, velierele s-au salutat și și-au luat rămas bun cu ajutorul sirenelor sau al pavilioanelor. Competiția nautică și festivalul Tall Ships Race din acest an s-a încheiat, ne vom vedea în anul următor cu unele dintre veliere și echipajele lor. Legăturile profesionale și prieteniile personale închegate între participanții la această manifestare sunt obiectivul cel mai important, declarat de la bun început de către organizatori - asociația Sail Training International. Iar acest obiectiv a fost atins, negreșit, cu prisosință.
   Acum, la momentul bilanțului, nu trebuie să uităm că în spatele succesului competiției și - în particular - al participării NS Mircea, a stat perfecta coordonare a planificării activităților între organizatori și comanda marșului, compusă din comandantul acestuia, cdor.dr. Ștefan Georgescu, comandantul NS Mircea, cpt.cdor. Gabriel Moise și șeful practicii, cdor.dr. Virgil Ene-Voiculescu. Pe baza planificării minuțioase făcute în țară, ajustările de program în cele patru porturi ale competiției au decurs cu ușurință, semn al experienței dar și al flexibilității comandanților. Iată de ce cadeții ANMB și ȘMMM, instructorii lor, membrii echipajului permanent, au îmbinat în mod fericit antrenamentele de căpătare a deprinderilor marinărești cu îmbogățirea bagajului de cultură indispensabil viitorilor ofițeri și maiștri militari de marină. În același timp, prezentarea tradițiilor și valorilor moderne marinărești ale României în Alicante, Barcelona, Toulon și Genova va avea un ecou care nu se va stinge așa curând. Cei 3000 de participanți la Tall Ships Race 2007 – Mediterranea, cei aproape 20.000 de vizitatori la bordul NS Mircea, precum și turiștii care ne-au urmărit evoluția la activitățile sportive și culturale cunosc acum la modul concret că marinarii români sunt destoinici.
   La fel ca în fiecare marș de instrucție, tinerii marinari din generația care s-a pregătit la bordul NS Mircea în vara anului 2007 vor purta de-acum în suflet, pentru tot restul vieții, acel sentiment care se cheamă "spiritul Mircea". Munca susținută la antrenamente, încercările la care au fost supuși pe durata acestor 40 de zile de marș, recompensate din plin pe timpul escalelor în porturi, au inoculat încetul cu încetul atitudini de care cadeții se vor folosi în carierele lor viitoare. Profesionalism, responsabilitate, altruism, demnitate, iată cu ce se întorc acasă studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri de Marină "Amiral Ion Murgescu".
Tall Ships’ Race, rămas bun! Ne revedem la anul!
 

01 august 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Genova, ultimul port din parcursul Tall Ships Race 2007 Mediterranea
   Orașul natal al lui Cristofor Columb a reprezentat ultima escală de-a lungul periplului mediteranean al NS Mircea în cadrul competiției nautice Tall Ships’ Race 2007 – Mediterranea. Cele trei zile de participare la evenimentele culturale și sportive – între 28 și 31 iulie – au reprezentat, la fel ca și în celelalte porturi, ocazii ca marinarii de pe cele aproape 40 de veliere participante să se cunoască mai îndeaproape, să își împărtășească valorile și tradițiile marinărești naționale.
   Parte din studenții Academiei Navale " Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" au participat la excursii în jurul Genovei și la obiective turistice pline de istoria acestei foste metropole. Muzeul Maritim, Palatul Ducal, Palatul Dogilor, casa memorială Cristofor Columb, au arătat tinerilor marinari români contribuția pe care comerțul pe mare a avut-o la dezvoltarea Genovei și moștenirea pe care ea a lăsat-o civilizației universale. Mărturiile de atestare a primei burse maritime din lume, din secolul 12, picturile unor maeștri ca Rafael Sanzio, Veronese sau Caravaggio și viorile lui Nicolló Paganini – un alt nativ al Genovei – toate acestea au rămas în memoria vizuală și afectivă a cadeților noștri și a instructorilor lor.
   Un alt obiectiv turistic care a fost vizitat în masă de către toți participanții la Tall Ships Race a fost Acvariul, cel mai mare din Europa. În bazine de toate mărimile și formele, vizitatorilor li se prezintă aspecte ale diverselor ecosisteme marine mediteraneene, dar și antarctice. Mulțimea și varietatea speciilor de animale ale "lumii tăcerii" încântă și impresionează pe toți turiștii. Iar lângă acvariu, o uriașă sferă de sticlă, "Biosfera", oferă vizitatorilor ocazia de a se plimba într-o oază de vegetație luxuriantă, caracteristică pădurii tropicale.
   Centrul vechi al Genovei este el însuși un obiectiv turistic. Străzile înguste, clădiri cu arhitectura specifică secolului în care au fost construite, populația pestriță și în continuă mișcare, conferă o atmosferă specială care te transpune înapoi în timp cu câteva sute de ani.
   Între timp, concursurile specific marinărești, la care membrii echipajelor velierelor s-au întrecut, au atras mulțime de turiști. Porto Antico a fost martorul aplauzelor și încurajărilor spectatorilor la concursurile de tras la parâmă, volei sau baschet. Și de această dată, lotul sportiv al NS Mircea, îndrumat cu pricepere de șeful practicii, cpt.cdor.dr. Virgil Ene-Voiculescu, a confirmat valoarea arătată în celelalte porturi, câștigând la proba de tras la parâmă un onorant loc secund.
   Ziua de duminică, 29 iulie, a culminat cu parada echipajelor. Spectacolul de culoare, muzică și entuziasm general a atras mii de admiratori din genova sau turiști de ocazie. Plutonul NS Mircea, condus de lt. Marius Ignat, a fost îndelung aplaudat. Cadeții și cadetele ANMB și ȘMMM, cei 10 cadeți străini – din Ucraina, Turcia, Germania, Franța și Olanda – prin ținuta și comportamentul lor au reprezentat iarăși cu cinste pe cei de la bordul NS Mircea.
   Dar tot ceea ce este frumos ni se pare că durează foarte puțin. Astăzi, 31 iulie,am plecat din portul Genova, ultimul din parcursul acestei fastuoase regate care a fost Tall Ships Race 2007 – Mediterranea. Este de-acum timpul bilanțurilor și al rememorării experiențelor unice pe care cadeții români le-au acumulat de-a lungul întregului marș de instrucție.
 

29 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Genova, ultimul port din parcursul Tall Ships Race 2007 Mediterranea
   Iată că periplul NS Mircea în Marea Mediterană se apropie de sfârșit. După escala tehnică din portul elen Pireu, la sfârșitul lunii iunie, și intrarea în competiția nautică Tall Ships Race 2007 Mediterranea pe 4 iulie, în Alicante, Spania, astăzi am acostat în capitala Liguriei. Aici, timp de trei zile, va avea loc aceeași multitudine diversă de evenimente culturale, artistice și sportive la care cadeții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" au participat în Barcelona și Toulon.
   Acum începem să ne dăm seama ce repede au trecut cele 40 de zile de când am părăsit Constanța. Antrenamentele și practica la bord, desfășurate între porturi, manifestările în care am fost angrenați pe timpul festivalurilor Tall Ships Race, locurile pitorești pe care le-am vizitat, au fost toate ocazii de acumulare a noilor experiențe, profesionale și de viață. Iar când utilul și plăcutul se îmbină simultan, plictiseala dispare, iar motivația de a învăța - caracteristică a tuturor marșurilor de instrucție ale NS Mircea - face ca timpul să treacă pe nesimțite.
   Genova, patria lui Cristofor Columb, ne-a întâmpinat cu același soare și mare calmă cu care suntem obișnuiți deja. Celebra "Lanterna", farul genovez veritabil, străjuiește de la înălțimea celor 60 de metri ai săi intrarea în port. Tradiția istorică și navală a acestei foste republici maritime, care și-a întins influența pînă pe meleagurile noastre, se face simțită la fiecare pas. Muzeul maritim, Palazzo Ducale, Palazzo San Giorgio, și alte nenumărate obiective istorice au atras cadeții români spre a le vizita.
În plus, mulți dintre noi am vizitat și alte obiective turistice moderne precum acvariul – cel mai mare din Europa – care înconjoară portul turistic.
   Seara, cpt. Cdor. Virgil Ene-Voiculescu, șeful practicii la bordul NS Mircea, a găzduit un coktail la care au fost invitați cadeții navelor școală Mir (Rusia), Palinuro (Italia), Amerigo Vespucci (Italia), Guayas (Ecuador), Libertad (Argentina), Stad Amsterdam (Olanda) și Capitan Miranda (Uruguay). Cum, de-a lungul atâtor manifestări pentru tinerii cadeți, desfășurate în Alicante, Barcelona, și Toulon, prieteniile între marinarii de pe o jumătate de glob au început să se închege, atmosfera a fost una destinsă, dar și distinsă în același timp. Atât conducătorii practicii de la navele mai sus menționate, cât și cadeții, bineînțeles, toți au petrecut momente memorabile la bordul primitorului Mircea.
   Ziua de sâmbătă, 28 iulie, s-a încheiat fastuos cu un spectacol de artificii care a durat mai bine de jumătate de oră, spre încântarea turiștilor și a tuturor participanților la Tall Ships Race.
   Mâine ne așteaptă alte activități interesante. Excursii organizate în jurul Genovei, vizite ale obiectivelor turistice, jocurile sportive – unde avem deja cel mai temut renume – vor face simțită prezența marinarilor români pe coastele ligure.
 

28 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Botez marinăresc la bordul NS Mircea
   Cursa a doua – între Toulon și Genova – din cadrul Tall Ships Race 2007 Mediterranea s-a încheiat astăzi la ora 5. Marea calmă și vântul moderat au făcut ca NS Mircea să aibă un parcurs bun. Iar studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" și-au dovedit buna pregătire în manevrarea velelor, căpătată de-a lungul a zeci de antrenamente. Astfel că la anunțarea de către organizatori a încetării cursei, în clasamentul provizoriu, Mircea se găsea pe un onorant loc 6 între cele 13 veliere de clasă A.
   În aceste condiții, comanda marșului a decis că evenimentul inițiatic marcant din viața oricărui marinar – botezul marinăresc – poate avea loc astăzi, 27 iulie. Moment tradițional, de mult așteptat de toți cei care au navigat la bordul NS Mircea pentru prima dată pe apele Mării Mediterane, botezul marinăresc este în același timp un prilej de veselie și de relaxare după atâtea zile de efort constant pe navă.
   Zeul Neptun (MM1 George Ilina) și curtea sa, s.g.v. Ioan Purice, s.g.v. Radu Diță, s.g.v. Sorin Comșa, elev fruntaș Nicolae Ghiurcă, s.g.v. Valentin Tudor și MM3 Romeo Pascu, au dat veridicitate și "solemnitate" acestui eveniment important. Iar mebrii echipajului sortiți să fie botezați au îndurat cu stoicism probele de foc ce trebuie depășite în scopul intrării în rândurile marinarilor adevărați. Ghiordele de apă lansate în plină față, săpunirea cu peria de bordaj și vaselină, înghițirea unor băuturi deloc îmbietoare, pe bază de apă de mare, toate acestea sunt ofrandele de suferință pe care zeul Neptun le cere. Hazul general și buna dispoziție sunt caracteristicile tuturor botezurilor marinărești, așa că și la bordul NS Mircea, în ciuda "supliciilor" la care au fost supuși, toți de la navă am împărtășit aceeași bucurie, a apartenenței la o categorie specială: marinarii.
   La sfârșit, comandantul marșului, cdor.dr. Ștefan Georgescu, a oferit cu generozitate celor botezați câte un pahar dintr-o băutură ce părea vin. Cadeții, obosiți după examenul fizic prin care trecuseră și dornici să se hidrateze, au mai trecut astfel printr-o surpriză care a crescut mai mult nota de veselie a botezului: "vinul" era preparat din apă de mare cu puțin sirop!
   Discuțiile și amintirile de la botezul marinăresc nu au încetat să se depene. Iar pentru tinerii studenți și elevi marinari acest eveniment le va rămâne întipărit pentru totdeauna, care dovedește și el că suntem un echipaj sudat în muncă, în tradiție.
   În tot acest timp, comandantul NS Mircea și echipa sa au luat cap compas portul Genova. Mâine, 28 iulie, vor începe manifestările culturale și sportive – parcă mai dense ca niciodată – legate de prezența în acest port italian a velierelor mari. După Alicante, Barcelona și Toulon, Genova este ultima escală din cuprinsul participării la regata Tall Ships Race 2007- Mediterranea. Vă vom ține la curent în zilele următoare despre activitățile pe care le vom desfășura în Genova.
 

26 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Toulon, al treilea port din parcursul Tall Ships Race
   Și cel mai spectaculos de până acum. În organizarea manifestărilor legate de prezența marilor veliere au fost angrenate autoritățile locale coordonate de senatorul Hubert Falco, primarul așa-numitei "comunități a aglomerației Toulon-Provence-Méditerranée". Sub titluri ca "Tall Ships: Un monde fou", sau "Déferlante populaire autour des grands voiliers", cotidianul local Var-Matin a prezentat pe larg suita de manifestări care au animat intens viața culturală și turistică a acestei părți a Coastei de Azur. Fotografiile din ziare – printre care se disting cele care prezintă exclusiv nava școală Mircea și cadeții săi – ilustrează grăitor entuziasmul generat de prezența celor aproximativ 40 de veliere adunate sub egida Tall Ships Race 2007 Mediterranea.
   Citez din nou pe primarul comunității touloneze: "Știam bine că acest eveniment va atrage lumea, dar nu mă așteptam la așa ceva..." sunt cuvintele sub care acesta își exprimă plăcuta surpriză datorată succesului activităților culturale, sportive și de divertisment derulate în Toulon. În cele trei zile de staționare în port – între 21 și 24 iulie – presa locală a estimat că mai mult de 250.000 de turiști au invadat practic străzile orașului și danele ocupate de velierele de pe jumătate de mapamond. Am putut simți direct și noi pulsul alert al acestui eveniment excepțional prin numărul record de vizitatori la bordul NS Mircea: 6645 de persoane au admirat velierul românesc în zilele de sâmbătă, duminică și luni.
   Organizatorii regatei, asociația Sail Training International, s-au întrecut pe ei înșiși de această dată. Multitudinea de evenimente la care membrii echipajului NS Mircea și ale celorlalte veliere au participat – concursuri sportive, întruniri ale echipajelor, spectacole de sunet și lumină - au atras atenția și admirația tuturor localnicilor sau turiștilor. Din nou, atenta planificare a activităților, efectuată de comandantul marșului, cdor.dr. Ștefan Georgescu și comandantul NS Mircea, cpt.cdor. Gabriel Moise, a determinat bunul mers al evenimentelor la care am participat.
   Începem deja să ne obișnuim ca echipele NS Mircea să câștige majoritatea premiilor sportive. Și aici în Toulon, lotul sportiv al navei, condus de cpt.cdor. Virgil Ene-Voiculescu și cpt.cdor. Liviu Nistor, au reușit să obțină locul I la "general". Acest onorant loc a fost obținut datorită echipei de tras la parâmă, instruită de cpt.cdor. Liviu Nistor. Totodată, pentru seriozitatea cu care echipajul navei s-a pregătit, organizatorii regatei ne-au răsplătit cu locul I pentru spirit marinăresc. Fotografiile vă ilustrează mai expresiv succesul de care cadeții români s-au bucurat.
   Mâine vă vom prezenta și alte aspecte ale prezenței NS Mircea în portul francez Toulon.
 

21 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Pregătiri de acostare în Toulon
   Astăzi, 20 iulie, navigăm în apropierea coastei de sud a Franței, apropiindu-ne de al patrulea port de escală – după Pireu, Alicante și Barcelona – și al treilea în cadrul competiției nautice Tall Ships Race 2007 Mediterranea. Așa cum v-am relatat în ultimele zile, între Barcelona și Toulon s-a desfășurat așa-numita cruise in company, adică fiecare velier participant și-a urmat cursul conform graficului propriu. Membrii echipajului și instructorii Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri de Marină "Amiral Ion Murgescu" au profitat de această pauză a competiției pentru a parcurge în continuare temele de instruire practică pe care cadeții celor două școli navale le au de indeplinit. Cum marea a fost calmă, ca de obicei, de când am plecat din Constanța, școala de rame a constituit baza activităților de la bord. Suplimentar, au fost însușite tehnicile necesare lucrărilor de matelotaj.
   Mâine, în jurul orei 10, vom acosta in Toulon, baza navală cea mai importantă a Franței la Marea Mediterană. Acolo vor urma trei zile de participare la manifestările culturale și sportive de sub egida Tall Ships Race. Comanda marșului și ofițerii răspunzători de practica studenților au revăzut programul activităților, iar experiența din porturile precedente ne dă speranța că vom reprezenta din nou Forțele Navele Române cu onoare. Ca întotdeauna înaintea intrării în port, ziua de astăzi a fost în întregime destinată curățeniei generale. Punțile au fost bricuite, elementele metalice furbișate sau vopsite, spațiile interioare spălate. NS Mircea își va face apariția în Toulon în haină de sărbătoare.
   Urmăriți-ne în continuare, vă vom ține la curent, așa cum v-am obișnuit, cu mersul evenimentelor din Toulon.
 

20 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Între Barcelona și Toulon
   În zilele de după plecarea din Barcelona, NS Mircea s-a depărtat de coastă în jur de 50 de mile marine. Avem timp acum pentru însușirea noilor teme din programul de practică marinărească. Vremea este foarte bună, marea are gradul 0 spre 1, adică valurile sunt foarte mici, iar câteodată suprafața albastră a Mediteranei vestice se transformă într-o uriașă oglindă. Comanda marșului și a practicii a hotărât că este momentul oportun pentru lăsarea bărcilor la apă. Cu motorul oprit, așadar, am plutit în derivă în ultimele două zile. Cum vă spuneam în corespondența anterioară, cei care nu participă la școala de rame sunt implicați în executarea lucrărilor de matelotaj. Imaginea comună din aceste zile include cadeții de la puntea centru care desfac diverse tipuri de parâme, saule și apoi reasamblează o sumedenie de covorașe, paiete, împletituri de saulă, și alte obiecte atât decorative, cât și utile. Simultan, jur-împrejurul navei, cele două bărci de 10+1, conduse de maiștrii militari ai bordului, trec neîncetat cu seriile de studenți și elevi de la bord.
   Spiritul de competiție între cadeți, benefic obținerii oricărei performanțe, a ieșit la iveală odată ce echipajele au intrat în bărci. După deprinderea regulilor de bază, cum ar fi măsurile de siguranță, manevrarea ramelor și tehnica de vâslire, fiecare dorește să aibă ocazia de a practica cât mai mult. În ciuda efortului mare necesar tragerii la rame, competițiile între echipaje stimulează puterea fizică și coordonarea tuturor tinerilor marinari. Cea mai interesată competiție a fost ieri, când un echipaj eminamente femin format din studentele Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevele Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" și-a măsurat puterile cu un echipaj "internațional" în componența căruia s-au aflat cadeții oaspeți de la NS Mircea, din Ucraina, Germania și Turcia. Sub privirile și încurajările celor de la bord, cele două bărci de 10+1 au încercat să obțină timpul cel mai scurt pe o distanță de aproximativ 150 de metri de-a lungul bordajului bricului. Până la urmă, cursa s-a terminat la egalitate, demonstrând echilibrul de forțe dintre cele două echipaje care, epuizate după toată energia consumată, s-au felicitat reciproc, dar și-au propus ca data viitoare să fie și mai buni.
   Acumularea de cunoștințe și de deprinderi – fie ele practice sau mentale, comportamentale – ține în mare măsură de motivație. Iar la bordul NS Mircea, motivația există din plin. Competența și experiența membrilor echipajului și a instructorilor de la ANMB sau ȘMMM dă acel imbold de autodepășire cadeților.
Pentru cei de acasă, vă mai spunem că toate sunt bune. De ieri NS Mircea a început să navige spre nord, spre coasta sudică a Franței. Ne pregătim așadar și de intrarea în următorul port de escală, Toulon. Până la noi vești, priviți fotografiile!
 

17 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Practică la bordul NS Mircea în vestul Mediteranei
   Participarea la activitățile desfășurate sub egida Tall Ships Race 2007 în Barcelona a fost memorabilă, dar este de-acum un fapt trecut. Cum prima misiune a NS Mircea este instrucția cadeților Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu", după parada velierelor, practica la bord a fost reluată. Acum, la un alt nivel, și anume în scopul aprofundării deprinderilor de pregătire marinărească. Dacă anul trecut cadeții ANMB au învățat în Stațiunea de Pregătire Marinărească și Sporturi Nautice de la Palazu Mare bazele pregătirii marinărești, acum, în mare deschisă, a venit timpul ca atât ei, cât și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" să experimenteze școala de rame în condiții reale.
   Comandantul marșului, cdor.dr. Ștefan Georgescu și comandantul navei, cpt.cdor. Gabriel Moise, au hotărât lăsarea bărcilor de 10+1 la apă. Cum până la Toulon toate velierele navigă de voie – așa-numita cruise in company – avem timp să profităm de marea liniștită pentru ca fiecare cadet de la bord să se inițieze în munca de echipă necesară deplasării cu rame, deoarece team-work-ul este o caracteristică esențială în orice activitate de la bordul unei nave. Astfel, zilele de ieri și de azi au fost destinate în totalitate școlii de rame. Marinarii care nu s-au aflat în bărci au urmat cursurile de noduri marinărești și de instalații de manevrat greutăți.
   Experiența și profesionalismul ofițerilor și maiștrilor militari din echipajul permanent al NS Mircea a fost din nou pusă în slujba educării tinerilor marinari. Cadre ale bordului ca MM Pr. Ion Stoiean, MM Pr. Marin Păun, MM1 Vasile Mocanu, MM1 Sorin Gîdea, MM3 Adrian Tălmaciu și MM3 Romeo Pascu au continuat să dezvăluie procedurile de lăsare a bărcilor la apă, de coborâre și urcare din barcă și, bineînțeles, de coordonare a tehnicilor de tras la rame. Grija față de siguranța cadeților a fost, de asemenea, o prioritate. Așa că singurele probleme medicale ale cadeților au fost flictenele de eroziune și escoriațiile din palme. Echipa medicală de la bord, constituită din mr. Florinela Frătică, lt. Mihai Chiriță și plt.maj. Dana Gârbă a rezolvat imediat aceste afecțiuni inerente oricărui marinar în formare.
   Activitățile la bord se desfășoară normal, potrivit planificării. Zilele următoare vor sta sub semnul aprofundării deprinderilor de pregătire marinărească. Iar dumneavoastră, cititorilor noștri constanți, vă spunem că noi toți de la bord suntem bine.
 

16 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Trei zile de sărbătoare în Barcelona
   Așa cum anticipam în corespondența anterioară, cele trei zile în care echipajul N.S. Mircea a participat la festivalul velierelor au fost dense în activități. După toată munca depusă pentru navigația cu vele între Alicante și Barcelona și pentru îndeplinirea sarcinilor curente de practică la bord, membrii echipajului, instructorii și cadeții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" și-au reîncărcat bateriile. Iar noi toți am rămas cu amintiri de neuitat. Mulțumim, Mircea!
   Am acostat la dana Moll de Barcelona, 12 iulie, la ora 12. Au urmat preparativele de reaprovizionare cu reprezentanții portului, iar comanda marșului a participat la briefingul de actualizare a graficului de activități.
   Cadeții ANMB și ai ȘMMM au purces la explorarea din aproape în aproape a Barcelonei. Încă de pe molurile unde erau staționate velierele participante la Tall Ships Race 2007 – Mediterranea, mulțime de obiective turistice te întâmpină. Coloana lui Columb, de pildă, construită în 1888, evocă tradiția navală spaniolă de explorare a lumilor noi cu cei 60 de metri înălțime ai ei. Muzeul Naval, acvariul care prezintă ecosisteme maritime diverse, promenadele la umbra palmierilor și a catargelor velierelor din port, toate împrăștiate de jur împrejurul portului turistic Vell, au oferit tinerilor marinari români noi experiențe culturale, în premieră pentru ei.
   Prima zi de ședere a continuat în spiritul festivalului. Comanda marșului a organizat un cocktail la bordul NS Mircea pentru studenții și elevii români și străini de la bordul navelor școală militare. Astfel, la ora 8 seara și-au făcut apariția delegațiile de studenți sau elevi de la Nave Palinuro (Italia), Guayas (Ecuador), Amerigo Vespucci (Italia), Mir (Rusia) și Capitan Miranda (Uruguay), conduse fiecare de șefii departamentelor de instrucție respective. Gazda acestei întâlniri colegiale și tinerești a fost șeful practicii din acest an de la NS Mircea, cpt.cdor.dr. Virgil Ene-Voiculescu. Secondat de cpt. cdor. Liviu Nistor și împreună cu cadeții români selecționați să participe, ei au făcut din nou o echipă eficace de reprezentare a Forțelor Navale Române. Profesionalismul, amabilitatea și ospitalitatea marinarilor români au antrenat discuțiile între cadeții internaționali. Curiozitatea specifică tinereții lor i-a determinat să lege prietenii, să se informeze despre alte sisteme de educație și instrucție similare, dar în fond să-și împărtășească crezurile și speranțele comune ale profesiei pe care și-au ales-o.
   La cocktailul cadeților au participat și noii veniți la bordul NS Mircea, și anume aspiranții Marinei Regale Olandeze David Maldonado și Erik Noordam și cadeții Marinei Turce Arslan Caner și Keser Ugur.
...............................................................................................................
   Dimineața zilei de vineri, 13 iulie, a fost dedicată vizitării orașului de către instructorii și cadeții NS Mircea, de către membrii echipajului permanent. Iar cum și acasă trebuie să mai rămână cineva, cadrele și cadeții de serviciu au organizat și supravegheat bunul mers al activităților curente. Bineînțeles, ca întotdeauna, cel care este responsabil de aceste acțiuni este ofițerul secund al bricului, lt. cdor. Constantin Herciu. Ca un părinte grijuliu, uneori sever dar mereu bine intenționat, el este cel care repartizează "forțele și mijloacele" la îndemână, cu maximă eficiență. De aceea, cele două perioade ale zilei destinate vizitării NS Mircea – de la ora 10 la 14 și apoi de la 15 la 19 - au fost organizate impecabil. Turiști, localnici curioși și oameni pasionați de marină s-au perindat pe teuga și duneta velierului românesc, admirând mijloacele aparent tradiționale, dar in fapt foarte moderne, de navigație, de comunicații, de trai la bord. Broșurile și pliantele înfățișând istoricul și principalele caracteristici constructive și nautice ale bricului sunt atracția celor ce ne calcă schela. Vizitele la bord au continuat și în ziua următoare, sâmbătă, NS Mircea atrăgând la bord pe toată durata staționării în Barcelona mai mult de 5500 de oameni.
   Seara, la orele 18, a fost rândul echipajelor navelor participante la regată să își etaleze uniformele cele mai alese și steagurile cele mai frumoase, în cadrul paradei echipajelor. Desfășurată pe promenada portului turistic Vell, tinerii și entuziaștii marinari, militari și civili deopotrivă, au atras mii de turiști care au fost molipsiți de jovialitatea acestei manifestări. Asezonată cu inserții culturale organizate de către Sail Training International, această manifestare a corespuns întru totul standardelor culturale și de divertisment pe care capitala Catalunyei le oferă celor 7 milioane de turiști din fiecare an. Și de această dată, sub comanda lt. Marius Ignat, comandant de subunitate al studenților ANMB, au participat și cadeții străini care se instruiesc la bordul NS Mircea. Prezența unui pluton de 11 marinari străini – din Ucraina, Croația, Germania, Danemarca, Olanda și Turcia - între studenții ANMB și elevii ȘMMM, sub culorile României, a trezit cel mai viu interes spectatorilor. Iar faptul că aceste forțe navale își trimit viitorii ofițeri să se instruiască la NS Mircea denotă încă o dată faima sa.
   Prezența velierelor în Barcelona și activitățile pe care membrii echipajelor lor le organizează și desfășoară a fost constant prezentată cititorilor cotidianelor locale El Periodico și La Vanguardia și în aceste zile.
   Spre seară s-au întors și cadeții care au avut ocazia să viziteze Barcelona. Obosiți, dar fericiți lăuntric, își rememorau la puntea centru minunile arhitecturale și viața turistică trepidantă a orașului. Clădiri aflate în patrimoniul cultural universal precum catedrala genialului Antonio Gaudi, Sagrada Familia, parcul contelui Güell – amenajat cu clădiri suprarealiste ale aceluiași arhitect – catedrale gotice pline de istorie, clădirile care reprezintă Barcelona modernă, toate îți dau acel respect pentru operele artistice nemuritoare. Iar faptul că le-am văzut cu ochii noștri, că ne-am plimbat în umbra acestor monumente, ne face să simțim acel sentiment aparte: Et in Arcadia ego. Sau cum am spune noi, "Am fost și eu acolo!"
   Nu puțini au fost cei care au bătut drumul până la citadela fotbalului catalan și internațional, stadionul clubului F.C. Barcelona, Camp Nou. Iar dacă fotbaliști ca Ronaldinho, Messi sau Deco au fost privați de ocazia de a vizita NS Mircea, măcar tricourile lor se văd la bord acum, purtate de fanii lor români.
    ...............................................................................................................................

   A treia zi a festivalului prilejuit de prezența celor aproape 35 de veliere înscrise în competiția nautică Tall Ships Race 2007 – Mediterranea a fost dedicată întrecerilor între echipaje, la cursele de bărci cu rame. Aici, la concursul barcelonez, diferențierea între echipe a fost făcută prin compararea timpilor de parcurgere a distanței, 500 de metri. Primele patru calificate și-au disputat apoi cursa finală. Cum era de așteptat, maiștrii militari și s.g.v. ai bordului, cu experiența lor, au reușit de această dată să ocupe un onorant loc secund, după echipajul lui "Capitan Miranda".
   Restul zilei a fost programat pentru ieșirile în oraș, cumpărarea ultimelor amintiri pentru cei dragi de-acasă, trimiterea cărților poștale. Ceea ce nu a fost deloc ușor. Sâmbătă fiind, orașul își dublează populația. Cohortele de turiști invadează Playa Catalunya, Barri Gotico, La Rambla, străduțele medievale sau largile bulevarde moderne. Spectacolul dat de monumentele Barcelonei și de mulțimea de vizitatori nu poate fi uitat așa de ușor.
   Veni și seara zilei noastre ultime de ședere în acest impresionant oraș. Cadeții și instructorii lor însoțitori, membrii echipajului, toți s-au întors la primitorul lor Mircea, purtând cu ei amintiri de neuitat.
   .................................................................................................................................
   Astăzi, duminică 15 iulie, am efectuat manevra de plecare din portul Barcelonei în jurul orei 9.30. Împreună cu celelalte veliere partenere, din clasele A, B și C, NS Mircea a intrat în convoiul de veliere care a făcut deliciul spectatorilor de pe plajele locale. De la 12 la amiază până la ora 13, această invincibila armada a navigat maiestuos de-a lungul coastei, atrăgând cu fascinația pe care o emană sute de ambarcațiuni de agrement ale localnicilor și nu numai. Iar când cadeții români, la comanda cpt.cdor. Gabriel Moise, au urcat în arboradă și s-au desfășurat pe vergi, am fost înconjurați de îndată de mai multe nave mai mici care voiau să se apropie cât mai mult spre a savura spectacolul unic oferit de marinarii români. Un elicopter al televiziunii spaniole din care se filma grandioasa paradă s-a învârtit necontenit numai în jurul lui Mircea!
   După paradă, velierele s-au salutat între ele, formația de șir s-a destrămat, fiecare urmând să-și aleagă drumul dorit către Toulon, următoarea escală din parcursul Tall Ships Race 2007 – Mediterranea. Vom ajunge acolo pe 21 iulie, sâmbătă. Până atunci practica continuă, carturile continuă, antrenamentele în navigația cu vele așijderea. Noaptea aceasta vom mai rememora în mințile noastre mulțimea de evenimente la care am participat și contribuția pe care NS Mircea a avut-o pe durata manifestărilor din Barcelona.
   La rândul ei, Barcelona îl va ține minte pe Mircea, cu siguranță.
 

12 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Sfârșit de etapă în regata Tall Ships Race 2007 - Mediterranea
   Începută cu cinci zile în urmă în Alicante, prima etapă a competiției nautice la care NS Mircea a fost invitată anul acesta s-a încheiat astăzi la ora 07.15 UTC – 09.15 ora bordului. Comitetul de coordonare al asociației Sail Training International, organizatoarea regatei, a decis ca velierele care nu au ajuns până la acea oră în portul Barcelona să pornească motoarele pentru a avea timpul necesar sosirii la destinație.
   Vântul schimbător și de cele mai multe ori nefavorabil a obligat majoritatea velierelor să nu poată naviga cu vele pe toată distanța programată. Bineînțeles că cele mai afectate de lipsa vântului au fost velierele mari, din așa numita clasă A, căreia îi aparține și NS Mircea. Deși în ultimele 48 de ore am sperat că stagnarea din ziua de duminică va putea fi recuperată, iar comanda marșului și a navei, cadeții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" au făcut totul ca să profite de cea mai slabă boare, după 290 de mile marine parcurse sub semnul capriciilor lui Neptun, NS Mircea a trebuit în cele din urmă să starteze motorul. Acum, la 8 seara, suntem la aproximativ 70 de mile travers de Valencia, urmând ca mâine dimineață în jurul orei 8 să reintrăm în apele teritoriale spaniole, în proximitatea Barcelonei.
   Pregătirile pentru ca NS Mircea să arate la fel de impecabil ca în toate porturile au început așadar de dimineață. Fiecare student și elev de la bord, român ori ucrainian, german, danez, au purces conștiincios la bricuit, furbișat, spălat, vopsit, la toate lucrările de întreținere a spilcuitului bric Mircea.
Între timp, cu ultimele informații despre activitățile din Barcelona la îndemână, ofițerii din conducerea echipajului NS Mircea au pus la punct, în detaliu, planul de acțiune pentru cele trei zile de ședere în capitala Cataloniei. Grija față de îndeplinirea cu succes a manifestărilor de reprezentare a Forțelor Navale Române, precum și cea față de integritatea fiecăruia dintre cele 192 de persoane aflate la bord au fost din nou accentuate. Cu toate că rezultatele foarte bune obținute în Alicante ne-au demonstrat că planificarea comandanților este judicioasă, vigilența în prevenirea oricărui neajuns rămâne un leit-motiv pentru noi toți. Familiile noastre din țară pot sta liniștite, starea fizică și morală a tinerilor marinari și a educatorilor lor este perfectă.
   Așteptăm cu nerăbdare – bănuiesc că și dumneavoastră, cititorii, la fel – să vă relatăm impresiile din acest splendid oraș european, Barcelona. Până atunci mai avem doar o noapte de călătorit pe albastrul intens al Mediteranei de vest.


11 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Întrecerea nautică Tall Ships Race 2007 – Mediterranea în plină desfășurare
   NS Mircea își continuă plutirea, propulsat de vântul pe care velele sale îl culeg, spre nord, spre Barcelona. Acolo vom ajunge joi, 12 iulie, iar dacă vântul ține cu noi așa cum se întâmplă de aseară, vom recupera și mica întârziere din ziua de duminică. Sperăm în bine, sperăm să ocupăm un loc bun în această primă etapă, dintre Alicante și Barcelona. Iar sorții pot fi mai favorabili cu noi în a doua cursă a regatei, care va avea loc între Toulon și Genova.
   În tot acest răstimp, între două manevrări de vele, studenții Academiei Navale "Mircera cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" continuă să studieze, continuă să aplice practic cunoștințele acumulate, efectuează carturile de navigație sau la mașini, întrețin starea de curățenie navei.
   În drum spre Alicante, cadeții au fost antrenați în lucrul în arboradă și manevrarea velelor, pe timp de noapte. Prevederile comandantului marșului, cdor.dr. Ștefan Georgescu și a comandantului NS Mircea, cpt.cdor. Gabriel Moise au fost întemeiate, dovadă că aseară, după ora 23, a fost necesară schimbarea alurei velierului. La ordinul "La front, pe vergi!" comandat acum, în miez de noapte, nimănui nu i s-a mai părut ceva extraordinar. Toți cadeții și membrii echipajului – după cum o să vedeți în fotografii – și-au îndeplinit misiunea întocmai și la timp.
   Astfel zilele trec repede, iar studenții și elevii de la bord, atunci când găsesc un mic răgaz, își scriu în jurnalele lor personale impresiile din timpul acestui voiaj. Din întâmplare mi-au căzut ochii pe paginile scrise cu sensibilitate de elevul fruntaș Ionuț Niță, de la ȘMMM. Cred că ar fi interesant să vedeți și dumneavoastră un strop din sufletul unui tânăr marinar.
   Tainele N.S "Mircea" - De mic copil, m-au fascinat vapoarele, necrezând vreodată că voi ajunge să fac parte din echipajul lor și că voi descoperi tainele fiecărei piese, mecanism, tehnică și dotare. ȘMMFN ne-a oferit inedita ocazie de a ne îmbarca pe N.S "Mircea" pentru a începe o nouă etapă, după cea teoretică, în pregătirea noastră profesională cât și în deprinderile marinărești de bază. Chiar dacă la început totul ni s-a părut relativ simplu, pe lângă euforia de a dobândi cunoștințe noi în condiții reale, încă de atunci am realizat că se așteaptă din partea noastră o implicare de 100% cât și o seriozitate maximă. De aici și motto-ul navei "O mână pentru tine și o mână pentru navă". Suntem toți conștienți că acest marș de instrucție ne va maturiza, ne va face să devenim mai rezistenți la condițiile reale de marș, mai curajoși, cât și cu un bagaj de cunoștințe cât mai diversificat.
   Prima activitate care ne-a marcat cu adevărat a fost urcatul în arborada barcului N.S "Mircea" o adevărată dovadă de curaj și condiție fizică. Deși mulți dintre camarazi au negat teama, eu știu că la început emoția și apoi teama au fost primele stări afective însă odată obișnuiți, am luat totul ca pe un sport extrem, o activitate educativă care implicit a "trezit" andrenalina în noi.
   O dată despărțiți de țară, familie, prieteni și totodată de viața de zi cu zi, un pic dezamăgiți că vom pierde 2 luni din vară, primul port din Grecia, Pireu a compensat acest dor. Datorită acestui marș, ni s-a oferit ocazia de a vizita și de a cunoaște meleaguri străine, cu alt stil de viață, cu peisaje și istorii diferite care înainte pentru noi reprezentau un tabu.
   Până acum punctul de apogeu a fost portul Alicante, Spania, unde alături de alte veliere vor participa la "Tall ship races", regata, cursa așteptată de mulți îndrăgitori și "devoratori" de acest tip de curse, veliere, cât și de curioși. Modul în care am fost întâmpinați, modul în care au încercat să ne pună totul la dispoziție, de amabilitatea oamenilor și nu departe de activitățile desfășurate în cinstea noastră și a celorlalte veliere ne-au făcut să fim mândri că am ales acest drum în viață și că reprezentăm patria noastră.
   Însă să nu deviem de la viața pe N.S "Mircea", unde alături de instructori am încercat să descifrăm tainele vergilor, velelor, catargelor, parâmelor, și a tuturor mecanismelor ce țin velierul pe linia de plutire. Deși atmosfera este una amiabilă, respectuoasă și bazată pe încredere pentru că toate activitățile să se desfășoare în condiții cât mai puțin solicitante, ni s-a cerut o conștientizare serioasă asupra activităților practicate.
   Trecând pe lângă toate aceste concluzii despre velier în general, o impresie ne-a marcat pe toți: acest marș de instrucție s-a dovedit a fi o călătorie în timp datorită aspectului, condițiilor cât și a activităților zilnice. O etapă în viață, în care datorită serviciilor practicate la bordul navei, deja reflectăm asupra profesiei de maistru militar cât și a ceea ce avem de făcut.
   Ce poate fi mai încântător de atât, pe lângă peisajul marin, răsăritului și apusului care induc într-o stare de melancolie ce te face să reflectezi asupra multor lucruri."
 

10 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   NS Mircea în drum spre Ibiza
   Intrarea navei școală Mircea în prima cursă a competiției Tall Ships Race 2007 – Mediterranea a polarizat toate spiritele de la bord. Comandantul velierului, cpt. Cdor. Gabriel Moise împreună cu ofițerii de cart ai bordului, scrutează în permanență orice schimbare a direcției vântului. Iar studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu", utilizând toate deprinderile căpătate la antrenamentele anterioare, reacționează în timpul cel mai scurt și cu randament optim la ordinele de manevrare a velelor.
   Atenția la folosirea din plin a forței vântului a crescut și mai mult, ca o compensare la îndărătnicia zeului Eol. Cum vă relatam în corespondența de ieri, după un start cu totul promițător, ziua de duminică nu a fost prea darnică cu bricul Mircea. Oricât de mare ar fi profesionalismul și experiența navigatorilor săi, suntem totuși la cheremul elementelor naturii atunci când NS Mircea nu folosește motorul. Prognozele meteo primite regulat din mai multe surse dau un indiciu pentru acțiunile viitoare de "strângere" a vântului, dar precizia lor e limitată. Așa că cel mai bun remediu pentru o avansare constantă către Barcelona rămâne un vânt favorabil, ca tărie și direcție.
   Până la urmă, in jurul amiezii, natura s-a îndurat să ne trimită un semn de bunăvoință. Velele pătrate, focurile, straiurile, au fost toate ridicate și desfășurate în cel mai scurt timp, așa că speranța inițială a renăscut. Nava școală Mircea și-a găsit vântul prielnic, care a început astăzi să ne îndrepte spre Ibiza. Nu vă gândiți că am uitat destinația zilei de 12 iulie – și anume Barcelona – dar insula cea mai vestică a grupului Balearelor este un reper pe parcursul cursei. Va trebui apoi să lăsăm la nord un waypoint stabilit de organizatorii Tall Ships Race 2007, Isla de Cabrera din sudul insulei Mallorca, ca după aceea fiecare velier participant să își aleagă drumul optim în funcție de cerințele locale și de moment ale navigației cu vele.
   Acum, luni la ceas de seară, velele întinse de un vânt de 14 noduri duc pe NS Mircea către nord, cu o viteză de 6 noduri. Când vom sosi în Barcelona, succesiunea locurilor ocupate de veliere nu va fi doar cea fizică, măsurată cu cronometrul. Timpii de sosire vor fi apoi amendați cu anumiți coeficienți care iau în calcul diferențele constructive și de calități nautice ale diverselor barcuri – precum NS Mircea - goelete și bricuri.
   Dar până atunci mai avem două zile și jumătate de mers. Toți de la bordul NS Mircea – echipajul permanent, cadeții și instructorii - deveniți brusc mai religioși decât de obicei, sperăm ca avântul luat astăzi să îl păstrăm până la Barcelona.


09 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Zi de duminică la bordul NS Mircea
   Ieri, sâmbătă, am pornit la drum din Alicante spre Barcelona, în prima etapă a competiției de veliere Tall Ships Race 2007 – Mediterranea. După spectaculoasa aliniere la start a velierelor de clasă A – adică cu o lungime mai mare de 40 de metri – însoțite și de cele mai mici, de clasele B și C, fiecare navă a pornit să strângă vântul cel mai favorabil necesar navigației cu vele.
   Dacă și pe timpul nopții am profitat de un vânt destul de bun, pe care comanda NS Mircea, studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" l-au folosit din plin, din dimineața zilei de astăzi s-a instalat un calm aproape ecuatorial. În aceste condiții, toți participanții la regata Tall Ships Race 2007 – Mediterranea, inclusiv NS Mircea, am rămas la distanțe variind între 60 și 100 de mile marine în largul coastei estice a Spaniei. Iar astăzi, cu velele întinse, Mircea a fost nevoit să înainteze cu viteză mai mică, sub 2 noduri. Marea este calmă, hula din ziua precedentă a încetat complet, parcă și forțele naturii și-au luat o zi de pauză.
   În schimb, cadeții de la bord, în situația de a nu mai fi atât de des solicitați la manevrarea velelor, și-au făcut timp pentru completarea caietelor de practică, având în vedere activitățile multiple din portul Alicante și efortul depus ieri, când vântul a fost bun. În plus, această duminică a fost o oportunitate pentru noii cadeți îmbarcați în Alicante să se cunoască mai bine cu colegii lor români. Dacă studenții ucrainieni Serghei Rusnak și Igor Truhan, care sunt la bord de la plecarea din Constanța, au devenit acum de-ai casei – ei chiar făcând parte din echipele sportive ale NS Mircea în Alicante – iar aspirantul croat Nikola Kuvacici s-a integrat perfect în viața echipajului, noii veniți încep acum să se acomodeze cu ritmul și activitățile specifice unui mare velier.
   Este vorba despre doi cadeți germani, Jan Brodersen și Felix Schneider, și despre doi cadeți danezi, Jes Thrane și Jacob Nielsen. Toți patru au pornit alături de noi în regată din Alicante. Echipajul bordului i-a primit cu căldură și profesionalism, colegii lor români le prezintă aspectele vieții de zi cu zi la bord, așa că deja în aceste ultime trei zile timiditatea și reținerea lor inițială - firești dealtfel – au dispărut. În special, această duminică calmă a fost un bun prilej de integrare a oaspeților noștri la bordul NS Mircea, care își confirmă iarăși ospitalitatea recunoscută pretutindeni în lume.
 

08 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Start în prima etapă a competiției nautice Tall Ships Race 2007 Mediterranea
   Iată că astăzi, sâmbătă 7 iulie, veni și timpul ca velierele de clasă A, B și C, după întrunirea din Alicante și perioada de manifestări culturale și sportive, să iasă la larg, in prima etapă a concursului. Aceasta se va desfășura între 7 și 12 iulie, când cele mai mult de douăzeci de veliere vor ajunge în portul Barcelona.
   Ieri, în ultima zi de ședere în Alicante, comandantul NS Mircea, cpt.cdor. Gabriel Moise, ofițerul secund, lt.cdor. Constantin Herciu și ofițerul cu comunicațiile, lt.cdor. Gabriel Duță, au fost informați la briefing-ul dinaintea primei părți a întrecerii despre ultimele retușuri ale programului regatei. Așa că, azi dimineață, în jurul orei 10, NS Mircea a părăsit dana 14 a portului Alicante, îndreptându-se spre larg, unde ne aștepta linia de start.
   Comanda binecunoscută de-acum "La front, pe vergi!" a facut ca studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" să-și ia un ultim rămas-bun de la portul Alicante și să își ocupe pozițiile pentru ridicarea și manevrarea velelor. Iar Mircea, cu un echipaj antrenat și încrezător în posibilitățile sale, a "strâns" vântul și a trecut la navigația cu vele.
   Dacă în port toate navele au avut - evident - velele strânse, pe timpul pregătirii pentru start toate și-au etalat întreaga eleganță. Spectacolul velierelor de toate mărimile, formele și culorile, cu pânzele cabrate de vântul puternic de astăzi, este unul pe care cu greu l-am putea uita. Velierele de clasa A, maiestuoase, se deplasau imperturbabil către linia de plecare, pe când ambarcațiunile mai mici se strecurau printre noi cu îndemânare pentru a-și găsi locul de start.
   Oficiul de comandă și control al cursei a făcut ultimele ajustări până la ora 16, oră când s-a dat startul oficial. Profitând de vântul tare al după-amiezii, velierele au început să se îndepărteze puțin câte puțin unele de altele, căutând direcția cea mai favorabilă pentru a se așeza pe drumul optim de urmat. Acum, în aceste condiții de meteo foarte schimbătoare, pe care se bazează propulsia eoliană, intervine priceperea și experiența echipajului, care trebuie să modifice alura navei – adică poziția sa relativă la vânt și curenți – astfel încât NS Mircea să se poată îndrepta spre punctul de destinație dorit. Spiritul de echipă, format și aprofundat în primele 15 zile ale marșului de instrucție din acest an își va arăta acum eficiența.
   Startul NS Mircea s-a derulat fără probleme. Așteptăm ca în continuare să avem "vânt din pupa" pentru a dovedi astfel nivelul pregătirii marinărești a reprezentanților școlii românești de navigație maritimă.
 

07 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Alicante, orașul marilor veliere
   Ziua de vineri, 6 iulie, a stat în întregime sub semnul manifestărilor de inaugurare a competiției și festivalului Tall Ships Race 2007 – Mediterranea. Iar turiștii, ca și membrii echipajului NS Mircea și ale celorlalte veliere acostate în portul Alicante, au avut cea mai plină zi din cele trei dedicate șederii aici.
   Dacă joi, în ziua precedentă, norii s-au adunat și au vărsat câțiva stropi de ploaie pe timpul dimineții, vineri vremea a fost însorită, aducând în plus pe dane și turiștii de week-end. Orele de vizită la bordul NS Mircea au trecut și mai repede, datorită animației sporite. Joi am înregistrat 1030 de vizitatori, iar vineri – semn că faima se răspândește repede – numărul lor aproape s-a dublat. Primiți la bord cu ospitalitatea specific românească, primind explicații pertinente de la tinerii marinari ai Academiei Navale și ai Școlii de Maiștri Militari, toți oaspeții au admirat zveltețea velierului nostru și starea de întreținere impecabilă a sa. Afluxul mare de vizitatori, precum și zâmbetele de pe fețele lor au fost dovezile interesului față de NS Mircea.
   Dacă unii au fost ocupați cu activitățile de reprezentare la bord, o altă parte a membrilor echipajului a arătat măsura pregătirii lor marinărești în portul turistic Alicante. Echipa de tras la rame a bricului Mircea este o prezență redutabilă la orice manifestare de acest gen. Maistrul militar clasa I Sorin Gâdea, chiar dacă nu are în fiecare an la dispoziție aceiași marinari, este mereu capabil să ducă echipajele de sub comanda sa la performanță. Cum anul acesta echipa a fost compusă din opt soldați și gradați voluntari ai bordului, speranțele la câștigarea unui loc fruntaș erau mari. Sorții ne-au hărăzit ca primul duel de calificare să îl avem cu echipajul navei-școală ruse, Mir. Cu tot renumele lor, pregătirea marinarilor români s-a dovedit a fi superioară.
   Să nu credeți că a trage la ramele unei bărci pe o distanță de 1000 de metri este o joacă de copii. Blazonul marinăresc al celor de pe NS Mircea trebuie menținut prin mult antrenament fizic și mental, iar șeful de barcă trebuie să aplice și tactica necesară, întocmai ca la orice cursă, fie ea atletică sau de mașini. Dar emoțiile inițiale s-au spulberat când toată pregătirea precedentă și-a spus cuvântul: i-am întrecut pe ruși destul de ușor. Celelalte curse eliminatorii au fost câștigate de marinarii români în fața portughezilor de pe Creoula și, în final – sau în finală! – i-am învins pe italienii lui Palinuro. Bucuria victoriei a fost dusă la NS Mircea, unde la puntea centru, în fața echipajului aflat la bord dar și a turiștilor curioși șeful marșului, cdor.dr. Ștefan Georgescu și comandantul NS Mircea – cpt.cdor. Gabriel Moise - au felicitat și ...recompensat pe membrii echipajului de rame. Permiteți-mi să-i prezint: MM5 Luca Sorin Valentin și s.g.v. Ion Cristian, Tudor Valentin, Purice Teodor, Purice Ion, Miron Ionuț, Puișor Nicolae și Simigiu Cătălin.
   Pe plaja Postiguet echipele sportive ale NS Mircea – compuse din ofițeri și maiștri militari ai bordului, studenți și elevi – au continuat întrecerile sportive de deunăzi. Datorită faptului că sistemul de competiție a fost de tip campionat – fiecare cu fiecare – veselia și exuberanța tinerilor participanți a durat mai multe ore, animând suplimentar atmosfera plajei. Cpt.cdor. Liviu Nistor, instructor al Școlii de Maiștri Militari de Marină și "căpitan nejucător" al echipelor românești, prin prezența sa tonică și încurajatoare a dat imboldul necesar câștigării locului al treilea în clasamentul general.
   Seara la ora 7, reprezentanți ai echipajului de cadeți de la bordul NS Mircea au participat la o activitate de prestigiu. Locotenentul Marius Ignat, comandant de subunitate la Academia Navală "Mircea cel Bătrân", a fost desemnat să o conducă. Dar să-l lăsăm chiar pe el să relateze: " În ultima zi de staționare în portul Alicante, în pragul serii, s-a desfășurat parada echipajelor velierelor participante la regata Tall Ships Race 2007 Mediterranea. Fiecare echipaj s-a stăduit să își reprezinte nava și țara într-un mod cât mai impresionan, astfel încât să lase imaginile cele mai frumoase în memoria localnicilor, prezenți în număr foarte mare.
   Românii și cei șapte marinari străini care se instruiesc la NS Mircea au defilat, au cântat, au aclamat insuflețiți de un puternic sentiment de mândrie, reușind să impresioneze pe toți cei prezenți și să le răpească ropote de aplauze și mii de flash-uri ale aparatelor de fotografiat, care au făcut să dispară disconfortul datorat căldurii și așteptării de începere a paradei.
   La final, studenții și elevii participanți la "Crew Parade" mi-au mărturisit că niciodată nu au fost atât de mândri că sunt români și că poartă uniforma școlilor navale române. Încă o dată, "Heeeei, Mircea!"
   Activitățile zilei s-au încheiat târziu, odată cu festivitatea de decernare a premiilor în urma desfășurării concursurilor sportive. Cu un loc întâi la întrecerea de bărci cu rame cu rame și cu un bronz la totalul general al jocurilor de pe plajă, echipajul NS Mircea și-a confirmat buna impresie generală făurită încă din primele două zile. Obținerea acestor rezultate se datorează în mare măsură și celui care a coordonat activitățile sportive, șeful practicii la bordul NS Mircea, cpt.cdor.dr. Virgil Ene-Voiculescu.
   Toate echipajele ne salută, ne respectă. Iar legăturile personale, prieteniile camaraderești care au început să se înfiripe între toți participanții la Tall Ships Race sunt rezultatele unui start bun pentru cei de la bordul NS Mircea. De mâine, toate acestea vor trece la capitolul "amintiri", pentru că sâmbătă, 7 iulie, vom pleca spre Barcelona, în cadrul primei etape de întrecere nautică. Până pe 12 iulie vă vom ține la curent cu activitățile la bord derulate sub egida acestei grandioase manifestări maritime.
 

06 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   "Mircea", un cuvânt în vocabularul internațional
   Portul Alicante ne-a așteptat cu brațele deschise și gătit de sărbătoare. După nouă zile lungi în care am străbătut apele Mediteranei de est, centrale și de vest, am fost încântați de felul în care am fost primiți, precum și de programul organizat de Sail Training International.
   În dimineața zilei de 5 iulie au avut loc atât activități culturale cât și sportive. Aceste activități au prilejuit cunoașterea echipajelor celorlalte nave participante la Tall Ships Race 2007 – Mediterranea și a orașului Alicante.
   La fel ca și în cazul celorlalte echipaje, în prima parte a dimineții gazdele au organizat un tur panoramic al orașului, vizitarea castelului Santa Barbara (construit de către mauri în secolul al X-lea, cucerit de regele Alphonso ce Înțeleptla 1248) și a Muzeului de Arheologie Marq. Acesta din urmă a fost declarat în anul 2004 cel mai bun muzeu european. Și într-adevăr, așa și este. Stilul modern, cu totul neașteptat pentru vizitatorul curent de muzee, sălile pline cu artefacte pe care le-am văzut în manualele de istorie, atrage chiar și pe cei care inițial sunt mai reticenți. Expoziția temporară despre arta și imperiul babilonian – organizată de British Museum – a fascinat pe tinerii marinari care au avut șansa să participe la acest tur cultural.
   Altă parte a cadeților Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu"au mers pe plaja Postiguet, din vecinătatea portului, unde s-au întrecut cu ceilalți colegi de regată într-o serie de jocuri sportive: fotbal, baschet, volei, și alte jocuri distractive, care au întreținut buna dispoziție a tutror și au constituit o ocazie în plus de a ne cunoaște reciproc cu celelalte echipaje. Cum era de așteptat, cadeții români au câștigat majoritatea acestor întreceri oficiale.
   Din prima zi, numele navei școală Mircea a început să fie rostit tot mai des de către ceilalți participanți. Spaniolii, italienii, olandezii, rușii, ecuadorienii, uruguaienii și toți ceilalți cunosc acum entuziasmul și capacitățile marinarilor români. Și le respectă.
   După amiaza studenții și elevii noștri, în mici grupuri și însoțiți de instructorii sau cadrele de la bord, au bătut cu pasul străzile înguste ale centrului istoric al Alicante-ului, sau Explanada – promenada de pe malul portului turistic. Atmosfera de sărbătoare care a cuprins întreg orașul – așa cum vă imaginați, datorată în primul rând prezenței velierelor – a fost infuzată și tinerilor noștri cadeți, care își iau acum o binemeritată răsplată pentru toate eforturile depuse până acum.
   Profitând de programul de vizitare a navelor din port, mulți dintre noi au urcat la bordul celorlalte nave aliniate în prova și în pupa noastră. Am putut astfel compara caracteristicile asemănătoare sau diferențele față de NS Mircea. Nu ne-am putut totuși reține un sentiment de mândrie interioară, gândindu-ne la modul impecabil în care se prezintă velierul românesc, care – cum vă povesteam și ieri - a atras din nou admirația vizitatorilor săi.
   Și nu doar a lor. Seara, timp de două ore, comandantul marșului, cdor.dr. Ștefan Georgescu împreună cu comandantul NS Mircea, cpt.cdor. Gabriel Moise au fost gazdele unui cocktail desfășurat pe dunetă. Printre comandanții navelor din port și reprezentanții organizației Sail Training International s-a evidențiat prezența contraamiralului Ernesto Pullano, atașatul naval al Italiei la Madrid. Toți oaspeții au avut prilejul să laude NS Mircea și echipajul său și să deguste bucatele și vinurile româneșt. Discuțiile amiabile între reprezentanții velierelor partenere de competiție și cei ai NS Mircea au contribuit și ele la atmosfera de prietenie și respect reciproc ce se formează tot mai mult, pe zi ce trece.
   Întreaga zi de joi a fost plină de activități, dar evenimentul major, pe care tinerii studenți și elevi l-au așteptat cu nerăbdare, a fost petrecerea echipajelor. Sail Training International a organizat acest "crew party" pe dana velierelor, oferind ocazia ca tinerii uniți prin profesie și pasiune să se cunoască mai bine între ei, să-și împărtășească impresiile și cultura specifice fiecărei națiuni. S-a dansat pe ritmuri tinerești, pe melodii recunoscute în topurile internaționale. Voit sau nu, DJ-ul organizator ne-a făcut surpriza să ne ofere un cântec celebru de-acum al trupei O-Zone, dar și o compilație mai puțin cunoscută a șlagărului "Ani de liceu". Din nou, veselia și jovialitatea cadeților români a dat tonul petrecerii. Spre final, scandările "Mircea, Mircea" și "România, România" au fost rostite, împreună cu noi toți, de colegii noștri olandezi, italieni, ecuadorieni, sau de aiurea.
   "Mircea" începe să reprezinte pentru celelalte echipaje, pentru vizitatorii care au călcat pe punțile sale, un simbol al profesionalismului dar și al entuziasmului tinereții. Rolul bricului Mircea și al oamenilor săi, acela de ambasadori ai Forțelor Navale, ai României însăși, a debutat cu succes.
 

05 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Tall Ships Race 2007 Mediterranea 2007 a început!
   În sfârșit, iată-ne ajunși la linia de start a acestei prestigioase competiții nautice. Urările "Vânt din pupa" ale colegilor și familiilor noastre au fost de bun augur. După 15 zile de la plecarea din Constanța, pline, așa cum vă relatam, de studiu și antrenamente intense, am intrat ieri în portul Alicante. Am simțit atmosfera sărbătorească încă din rada portului. Unele veliere se întrezăreau la dană, altele își așteptau cuminți rândul la acostere, la fel ca noi. Iar panorama orașului Alicante – Alacant în catalana valenciană – este dominată de mai multe promontorii muntoase, între care se evidențiază cel al castelului Santa Barbara.
   NS Mircea a acostat la molul nr. 14, în mijlocul surorilor sale de clasa A (compusă din velierele cu o lungime mai mare de 40 de metri). Pentru îndrăgostiții de frumoasele nave cu vele le voi enumera în ordinea care se poate vedea și în fotografii: Kaliakra din Bulgaria, Pogoria din Polonia, Creoula – Portugalia, Capitan Miranda, Mir, NS Mircea, Stad Amsterdam, Guayas – Ecuador, Juan Sebastian Elcano – reprezentând țara gazdă, Spania – și Palinuro din Italia. Imediat după lăsarea schelei la dană, reprezentanții organizației Sail Training International (STI), sub a cărei egidă se desfășoară Tall Ships Race, ne-au întâmpinat călduros, ca pe oaspeți importanți și dragi. Am fost onorați să primim totodată și ofițerul de legătură al Marinei Regale Spaniole.
   Organizarea cursei din acest an – și a întregului festival, gândindu-ne la numeroasele evenimente sportive și culturale care deja au început – este impecabilă. Pe baza acestui fapt comandantului marșului, cdor.dr. Ștefan Georgescu și comandantului navei școală, cpt.cdor. Gabriel Moise, le-a fost mai ușor să planifice activitățile la care toți cei 187 de persoane de la bord vor participa. Și astfel, ofițerii instructori, membrii echipajului și cadeții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și cei ai Școlii de Maiștri Militari de Marină au purces cu entuziasm la îndeplinirea celei de-a doua misiuni, de onoare, primite: aceea de a ne face cunoscuți comunității navigatorilor din toată lumea ca parteneri egali – uneori chiar mai buni!
   După ce comanda marșului a răspuns urării de "Bienvenido a Alicante" la sediul STI, primele activități de reprezentare au fost, bineînțeles, vizitele la bordul NS Mircea. Mulțime de curioși au admirat formele elegante ale velierului nostru, starea de curățenie absolut impecabilă – pentru care am fost mereu gratulați, echipamentele moderne de navigație și de comunicații. Iar marinarii români în rol de ghizi atenți și amabili ai grupurilor de vizitatori au început deja să rupă câteva cuvinte și în spaniolă: Ola, por favor, bienvenido a bordo, muchas gracias,au intrat deja în vocabularul cadeților români.
   Fără falsă modestie, pot spune că al nostru Mircea, la a doua sa tinerețe, impresionează pe toți cei care îi urcă schela. Iar ca întotdeauna în porturile străine vizitate, printre turiștii fără experiență marinărească există și adevărați pasionați amatori, sau persoane care și-au dedicat viața marinăriei.
De menționat în sprijinul acestei afirmații a fost o pereche de vizitatori germani– soț și soție. Domnul Mueller, un marinar aflat acum la pensie, era la curent cu toată istoria lui Mircea și a celor celelalte 4 surori construite la Blohm&Voss. Iar dintre toate, NS Mircea are un loc aparte în inima sa deoarece îi unește anul nașterii – 1939. La plecare, domnul Mueller ne-a mărturisit: "Aș fi vrut, la vârsta mea, să arăt la fel de bine ca Mircea!"
   După amiază s-au prezentat la bord și cei doi cadeți germani care se vor antrena la bord până la întoarcerea noastră acasă. Cadeții Felix Schneider și Jan Brodersen au fost cazați și informați preliminar de către ofițerul secund, lt.cdor. Constantin Herciu. Avem așadar la bord, din totalul de 13 marinari străini, patru cadeți (din Ucraina și Germania) și un aspirant din Croația.
   Seara, pe molul unde este acostată această armada de veliere, în mijlocul miilor de turiști au avut loc reprezentații muzicale și coregrafice din partea gazdelor spaniole și chiar a unui echipaj (cum este cazul ecuadorienilor de pe Guayas). După această zi inaugurală, pînă sâmbătă 7 iulie, când vom întinde velele către Barcelona, vom continua să fim prezenți la toate manifestările sportive, culturale și turistice, pe care cadeții români le merită din plin. Dar despre toate acestea vă vom informa în corespondența de mâine.

04 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
  
Gata de start
   Iată-ne ajunși la ajunul intrării NS Mircea în competiția nautică Tall Ships Race – 2007 Mediterranea. Vedem aceasta nu numai geografic – ne aflăm la 40 de mile marine de proxima destinație, Alicante – dar și în nerăbdarea cu care cadeții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ioan Murgescu" așteaptă a doua escală a marșului de instrucție. Cele nouă zile dedicate perfecționării lucrului în arboradă și manevrării velelor s-au dovedit a fi benefice cadeților, pentru navigația cu vele. Ne așteaptă o întrecere cu unele dintre cele mai respectabile veliere de clasa "A" – adică navele care au o lungime mai mare de 40 de metri – așa că trebuie să fim pregătiți.
   Și suntem.
   Suntem pregătiți și pentru o a doua misiune pe care bricul Mircea o îndeplinește de 68 de ani încoace – aceea de a reprezenta nu numai profesionalismul marinarilor militari români, ci și țara.
   România.
   Cea care, ajungând în marea casă a Europei, trebuie să-și arate apartenența și contribuția la spațiul comun. Cea care trebuie să-și arate originalitatea creativă. Iar mai ales pentru noi, marinarii, România este sorgintea lucrurilor temeinic făcute, pământ pe care voievodul MIRCEA CEL BATRIN, patronul Academiei Navale și al velierului-simbol al Marinei l-a deschis către Marea cea Mare.
   Conștienți de valorile pe care le purtăm, suntem gata de a reprezenta cu cinste tradițiile marinărești autohtone. Comanda marșului și a navei a planificat astăzi în cel mai mic detaliu participarea diverselor grupuri de cadeți la manifestările inaugurale ale regatei. Vom fi și gazde – pentru vizitatorii NS Mircea – vom fi și oaspeți în portul Alicante, la fel ca toată comunitatea velierelor participante la Tall Ships Race. Responsabilitățile fiecăruia dintre noi, membru al echipajului sau practicant, vor converge acum spre etalarea valorilor românești. Suntem gata să vă relatăm că Mircea a fost recunoscut încă o dată ca prezență specială într-o companie selectă.
   Suntem gata de start.
 

03 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Încep pregătirile pentru regata Tall Ships Race – Mediterranea 2007
   Cele nouă zile de marș care au fost planificate să se deruleze între porturile Pireu și Alicante au trecut pe nesimțite. Activitățile de zi cu zi - practica la bord, serviciile de cart și, mai ales, antrenamentele în arboradă – au făcut ca plictiseala să fie o noțiune absentă la bordul NS Mircea. Iar dacă de la plecarea din portul grecesc până ieri, formarea deprinderilor de manevrare a velelor a fost primul obiectiv în ordinea priorităților, astăzi, după efectuarea lecțiilor prevăzute în planul practicii echipajul a trecut, fiecare la nivelul său, la demararea pregătirilor pentru sosirea în Alicante, portul de deschidere a competiției nautice Tall Ships Race – Mediterranea 2007.
   În fiecare port cuprins în itinerariul acestei întreceri și sărbători totodată – Alicante, Barcelona, Toulon și Genova – vor avea loc manifestări culturale numeroase și ample. Deja presa locală din Alicante estimează că pe timpul prezenței celor aproape 50 de nave și ambarcațiuni cu vele – dintre care 13 de clasa A, căreia îi aparține bricul Mircea – vor fi așteptați 1 milion (nu e nici o greșeală de tipar) de turiști! Închipuiți-vă ce aflux de oameni va fi în Barcelona... Nu este de mirare deci faptul că asociația pasionaților navigatori care organizează această regată - este vorba despre binecunoscuta Sail Training International – primește tot sprijinul autorităților locale ale porturilor de escală. Iar dacă pentru noi, marinarii de la bordul lui Mircea, ca dealtfel pentru toți participanții, avantajul este că ne antrenăm și că avem posibilitatea să arătăm pavilionul tricolor întregii lumi, porturile care găzduiesc această mulțime impresionantă de veliere beneficiază de zecile, uneori sutele de mii de turiști de pe toate meridianele care contribuie la creșterea economică a acestor zone.
   În Alicante, la fel ca în toate porturile incluse în Tall Ships Race 2007, echipajul NS Mircea, studenții ANMB și elevii ȘMMM vor avea posibilitatea de a participa la concursuri sportive cu specific marinăresc, la spectacole muzicale, la parade, la întruniri cu camarazii marinari de pe alte meleaguri. În plus, conform tradiției confirmate în marșurile bricului din ultimii 4 ani, vom fi vizitați – cu certitudine – de mii de persoane. Astfel că, având în vedere multitudinea activităților în care vom fi angrenați, comandantul marșului, cdor.dr. Ștefan Georgescu, împreună cu comandantul navei, cpt.cdor. Gabriel Moise și șeful practicii, cpt.cdor.dr. Virgil Ene Voiculescu, au revăzut planurile stabilite în țară și au alocat "efectivele" în timp și spațiu pe durata celor trei zile de staționare în Alicante. S-au stabilit sarcinile specifice fiecărui conducător de grup participant la diversele manifestări, așa că așteptăm pregătiți, cu nerăbdare, să dovedim faptul că nu suntem cu nimic deosebiți de ceilalți cetățeni europeni.
   Și că marinarii mili ari români sunt destoinici!

02 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Antrenament de noapte relatat la postul de radio Constanța
   
Aventura nautică din acest an a navei școală Mircea trezește un interes firesc nu numai marinarilor Forțelor Navale Române. Publicul larg dorește și el să fie la curent cu realizările profesionale și de reprezentare a tricolorului românesc pe care bravul Mircea le duce la bun sfârșit întotdeauna. Printre numeroasele solicitări de informare din partea mijloacelor mass-media locale și naționale din țară, una dintre cele mai onorante colaborări o avem cu postul de radio Constanța. La intervale de timp rezonabile, în jurul orei 14 – ora României – prezentăm relatări telefonice în direct de la bordul NS Mircea. Și cum subiectele de discuție sunt dintre cele mai inedite și interesante, bănuiesc că toți ascultătorii radio Constanța și ai radio Vacanța care ne aud sunt teleportați pentru 5 minute pe puntea lui Mircea, pe apele albastre ale Mediteranei.
   Astăzi, duminică, iulie întâi, am avut din nou plăcerea să transmitem celor de-acasă emoțiile pe care tinerii cadeți ai Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ioan Murgescu" le încearcă zi de zi, mulțumită postului de radio prieten. Acest interviu radiofonic a fost acordat de către studenta caporal Diana Chindriș. Vi-l prezentăm și dumneavoastră, cititorii noștri fideli sau ocazionali.
   "Să nu credeți că viața noastră la bordul NS Mircea este monotonă. Deși programul în care ne încadrăm se bazează pe antrenamente repetate, servicii de cart și lecții practice care au devenit o rutină, nu există momente de plictiseală. Și tocmai când aveam impresia că ne-am deprins cu mersul lucrurilor și nu mai are ce să ne mai surprindă, ni s-a arătat că mai avem multe de învățat și de trăit la bordul navei.
   Ieri, sâmbătă, în jurul miezului nopții am efectuat primul exercițiu desfășurare a velelor pe timp de noapte. Bricul Mircea trebuie să navige cu vele și noaptea, nu-i așa? Când am primit comanda "La front, pe vergi!" la ora 23, am crezut inițial că este o glumă. Dar timbrul arhicunoscut și hotărârea vocii comandantului navei, cpt.cdor. Gabriel MOISE, ne-a adus instantaneu la realitate. A fost ceva cu totul neașteptat, dar deprinderile deja formate de urcare în arboradă și de manevră a velelor au făcut să ne descurcăm onorabil.
   Trebuie să recunosc că am fost emoționată când am înțeles că o să urcăm pe vergi pe timp de noapte. Dar încrederea care ne-a fost acordată de echipajul NS Mircea a fost imboldul de care aveam nevoie pentru a executa ordinele primite. După antrenament, toți cadeții ne-am simțit mândri că după doar 13 zile de marș am fost considerați capabili de a face un astfel de exercițiu care solicită toți mușchii și toate simțurile.
   Azi noapte a fost spectaculos. Ne-am simțit minunat acolo, la 20 sau 30 de metri deasupra punții bricului Mircea. Iar în lumina reflectoarelor special destinate acestui tip de activitate, eram chiar actorii de succes al unui spectacol impresionant. Așteptările instructorilor au fost mari, toți ochii erau pe noi, parcă și marea rămăsese nemișcată în așteptarea următoarei comenzi.
   Ca și concluzie, pot să afirm că acest test nocturn inedit ne-a confirmat că tot ceea ce am fost învățați putem pune în aplicare – literalmente – zi și noapte!
   Mulțumim realizatorilor acestei emisiuni și, bineînțeles, ascultătorilor, care ne țin trează dorința de a vă relata succesele echipajului de pe nava-simbol a Marinei Române, bricul MIRCEA!
   Așteptăm să ne reauzim peste două zile!"
   

01 iulie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
    Spiritul "Mircea"

   V-am prezentat până acum, în cele douăsprezece zile de când părăsirăm Constanța, ritmul febril în care toți cei aflați pe NS Mircea – echipajul navei, instructorii și cadeții celor două școli navale – participă ceas de ceas, pe întreaga durată a zilei. Acțiunea este un element permanent la bord, iar dumneavoastră, cititorii noștri, ați avut plăce..., pardon, ocazia de a vedea cu ochii minții aproape tot din cele întâmplate, orele de antrenamente intense, studiul aprofundat al instalațiilor navei, carturile și efemerele clipe de răgaz.
   E timpul ca astăzi să vă relatez și ceea ce nu se vede.
   De la Odiseea lui Homer încoace, pe lângă epicul oricărui voiaj pe mare există și reflexia acțiunilor în sufletele îndrăzneților marinari. De exemplu, faptul că ofițerii și maiștrii militari din echipajul bricului Mircea sunt în priză necontenit, purtându-ne în siguranță și în cele mai bune condiții pe apele mai liniștite sau mai învolburate ale mărilor Europei sau chiar ale Atlanticului, denotă profesionalismul și experiența dedicate respectului pentru profesia cu totul specială pe care și-au ales-o.
   Adică responsabilitate.
   Sau altceva. Există tradiția la bordul NS Mircea ca cei care împlinesc un număr de ani în perioada marșurilor de instrucție să fie felicitați în fața întregului echipaj. La raportul de după-amiază, comandantul marșului înmânează celui aniversat sau celei aniversate o felicitare din partea tuturor camarazilor. După toate activitățile dimineții, marcate de efort intens, depus la antrenamentele în arboradă ori în compartimentele unde se desfășoară lecțiile practice, faptul că primești un gând bun și o dovadă de respect - de la comandanți până la colegul cel mai apropiat – îți dă încredere crescândă în echipa din care faci parte. Urmând ca a doua zi, la rându-ți, să fii printre cei care felicită pe ceilalți colegi care s-au mai maturizat cu un an. Respectul și – de ce nu? – grija față de aceia cu care împarți bucurii și necazuri pe timpul unei aventuri marine solicitante stau la fundamentul spiritului "Mircea". Se formează acel liant care unește atât pe cei care se află la un moment dat la bord, cât și generațiile de practicanți, peste ani și ani.
   Adică respectul reciproc.
   În fine, noi, cei mai în vârstă, observăm transformarea de atitudine care se petrece în conștiința cadeților Academiei Navale și ai Școlii de Maiștri Militari. Odată cu acumularea de tot mai multe cunoștințe și căpătarea deprinderilor practice, tinerii marinari se desprind definitiv de mentalitatea de copil susținut de părinți, de persoană care trebuie să atragă toată atenția celorlalți. Dimpotrivă, ei au început să se considere a fi câte o rotiță mică, dar importantă, în întregul mecanism uman care constituie echipajul navei. Cadeții sunt impregnați pe nesimțite cu acea valoare umană care pune mai presus interesul comunității față de cel individual, în folosul tuturor. Apare astfel o nouă trăsătură a spiritului "Mircea".
   Adică sacrificiul de sine.
   Nu-i mai puțin adevărat că am putea analiza pe toate fețele, în cel mai mic detaliu, ansamblul trăirilor care compun acest spirit, pe care numai cei care au adus prinosul de sudoare venerabilului MIRCEA îl cunosc. Iar specialiștii ar putea face mai departe o analiză psihologică, fundamentată științific, cu care ar mai scrie vreun tratat. Dar poate fi ea întru totul comprehensivă? Și, mai ales, are rost oare? Farmecul spiritului "Mircea", conștiință proprie numai inițiaților care s-au format la bord, stă și în inexplicabil. El nu poate fi disecat și privit la microscop.
   Spiritul "Mircea" îl simți doar.
   În străfundul inimii.

30 iunie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
    Între Sardinia și Tunisia

   Am lăsat ieri în urmă insula Maltei, azi dimineață ne-a trecut prin babord insula Pantelleria (un munte de 850 de metri înălțime ieșit ca prin farmec în mijlocul Mediteranei), pe care am putut-o vedea de la 15 mile distanță! Navigăm cu viteza de croazieră a NS Mircea, de 10 noduri, netulburați de condițiile hidrometeorologice. În schimb, Canalul Sicilian pe care îl străbatem acum este și o zonă de pescuit aglomerată de mulțimea pescadoarelor și a plaselor de pescuit lăsate la apă. Așa că în ultimele 24 de ore ofițerii care execută cartul la bordul navei, lt. cdor. Costică Herciu, lt.cdor. Gabriel Duță, cpt. Florin Tudorașcu și lt. Gabriel Crețu au fost solicitați la maximum,experiența și profesionalismul lor fiind probate din nou cu mult succes. După cum vă spuneam mai înainte, vizibilitatea este foarte bună, chiar și pe timpul nopții. De trei zile Selena ne călăuzește în plina ei splendoare. "Lună, tu, stăpână-a mării…", așa cum zis-a Eminescu, capătă pentru noi înțelesuri palpabile.
   Semn bun!
   Iar astăzi, puțin după amiază, alți tovarăși purtători de noroc ne-au însoțit în drumul nostru spre nord-vest. Timp de aproximativ o oră doi delfini – cel mai probabil o femelă cu puiul ei adolescent – și-au pus forțele la încercare cu zveltul Mircea, încântând pe toți cei care lucrau în zona prova, lângă bompres, pe teugă. Din lecțiile acordate de mamă sprințarului ei pui n-au lipsit salturile acrobatice, spre deliciul nostru.
   Astăzi nu am navigat cu vele din cauza zonei maritime cu trafic intens, și de aceea cadeții au urmat programul de practică și serviciile de cart, în nota de normalitate cu care ne-am (v-am?) obișnuit. Programul de după amiază a început cu prezentarea în fața cadeților a revistei presei – care ne este furnizată din țară în mod regulat – de către șeful practicii, cpt.cdor. dr. Virgil Ene Voiculescu. Iar lecțiile teoretice și practice s-au încheiat seara, când studenții și elevii doritori au urmărit pe puntea centru un film deconectant.
   Făcând un bilanț parțial, după parcurgerea a 1514 mile marine de la plecarea din Constanța din 19 iunie - parcă a fost ieri – ne aflăm acum la jumătatea distanței între Sardinia și Tunisia. Azi după-amiază am trecut și peste un masiv submarin, numit Skerki, a cărui creastă se află la doar 7 metri sub apă. Putem spune că am trecut astăzi pe lângă și peste câte un munte ivit din Mediterana.
   Celor de-acasă, tuturor celor ce poartă numele de Petru și Pavel, le dorim multă sănătate. Iar pentru cei care doresc să pună exact punctul lui Mircea pe hartă în data de 29 iunie le oferim coordonatele de la ora 22.00. Latitudinea este 38˚ 10’N, iar longitudinea 8˚ 48’E.


29 iunie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Marșul de instrucție continuă neabătut

   Suntem de patru zile în largul Mării Mediterane, pe aceleași ape liniștite, sub cerul fără nori. Experiențele în premieră lasă loc aprofundării deprinderilor de care au nevoie studenții și elevii pentru navigația cu vele. Prin antrenamentele la manevra velelor și urcările în arboradă, desfășurate ori de câte ori vântul ne este favorabil, tinerii cadeți au căpătat încredere în puterile lor. Nu mai este nimic ieșit din comun să te urci pe arbori la înălțimi de 20, 30 sau 40 de metri, de unde puntea ți se pare minusculă. Nu mai este nimic deosebit să tragi de manevrele velelor, să brațezi. Palmele s-au bătătorit, brațele s-au întărit, mintea s-a limpezit. În plus față de creșterea individuală, a fiecărui cadet în parte, se observă clar închegarea tot mai evidentă a spiritului de echipă. Tinerii marinari își cunosc acum cu ochii închiși locul și rolul la manevra velelor. Și cum algoritmul de ridicare a lor l-au realizat de atâtea și atâtea ori, ei au căpătat chiar capacitatea de anticipare a pasului următor. Timpii de reacție la ordinele primite au scăzut simțitor, coordonarea între echipele celor trei arbori trebuie doar perfecționată. Instrucția merge categoric pe un drum ascendent.
   Având câteva ocazii de a lucra în sisteme de educație și instruire ale flotelor NATO, am putut afla și metoda tipică de formare a deprinderilor practice ale tinerilor lor marinari: crawl –walk – run. Târăște-te, mergi, aleargă. Exact în acest sens, factorii de răspundere de la bordul NS Mircea, comandantul marșului, cdor. dr. Ștefan Georgescu și comandantul navei, cpt.cdor. Gabriel Moise, precum și toți instructorii – cei ai bordului și cei ambarcați - consideră că studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elevii Școlii Militare de Maiștri de Marină "Amiral Ioan Murgescu" merg cu pas sigur. Alergarea va începe cât de curând.
   Între două antrenamente, lecțiile teoretice și apoi aplicarea lor la echipamentele de navigație, la instalațiile de guvernare, la mașinile și instalațiile auxiliare ale NS Mircea continuă neabătut. Tineri instructori precum cpt. Cătălin Andron de la ȘMMM sau lt. Sergiu Lupu al ANMB, împărtășesc elevilor și studenților informațiile necesare în domeniul navigației și pregătirii marinărești, cu entuziasmul și prospețimea cunoștințelor lor.
   Foto-documentaristul aventurii noastre mediteraneene, jurnalist al grupului mass-media al Fortelor Navale ambarcat la bord – Bogdan Dinu – mereu în cautarea celor mai frumoase peisaje sau a sentimentelor interioare de pe fetele celor imortalizati în fotografiile sale, iși completeza zi de zi jurnalul fotografic atat de bine documentat.
   Tot astăzi a fost alocat timp pentru aerisirea și scuturarea cazarmamentului cadeților, mijloc preventiv de menținere a condițiilor igienice necesare unui echipaj sănătos, în plină formă fizică. La sfârșitul unei zile dense în activități - ca toate cele precedente sau cele care vor urma – cadeții s-au adunat la puntea centru pentru a viziona pe un ecran special un film de instrucție referitor la balizajul porturilor. Iar ca bonus pentru tot efortul depus azi, șeful practicii, cpt.cdor.dr. Virgil Ene Voiculescu, care a asigurat baza logistică și documentară necesară, a aprobat și vizionarea unui film artistic.
   La bordul NS Mircea, munca este întotdeauna răsplătită!

28 iunie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
     Zi dedicată studiului
   Zi după zi, ne îndreptăm direct spre vest, spre destinația noastră următoare, Alicante. Este foarte cald în continuare, dar în ultimele două zile vântul și-a mai adunat ceva din puteri ca să mai adie puțin. Suspendați între albastrul cerului și albastrul de cerneală al Mediteranei, antrenamentele și studiul practic se derulează unul după altul. Cei 35 de studenți ai Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și 63 de elevi ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ioan Murgescu", cărora li se alătură cei doi cadeți ucrainieni și aspirantul croat devin pe zi ce trece mai pricepuți, iar cunoștințele și deprinderile practice sânt în progres evident. Dacă pe timpul ambarcării lor preliminare cele 10 zile de practică la bord au fost destinate acomodării cu noile spații și cu algoritmul de desfășurare a activităților pe navă, plecarea din portul Constanța a constituit startul pregătirii marinărești propriu-zise.
   În corespondențele din ultimele două zile vă relatam încântarea cadeților pricinuită de primele reușite palpabile ale lor – desfășurarea velelor și navigația cu vele - astăzi, 27 iunie, a fost timpul ca tinerii marinari să parcurgă lecțiile practice stabilite încă mult înainte de a pleca de acasă. Instructorii nominalizați să le formeze deprinderile, atât cei ai ANMB cât și cei ai SMMM, prin calitățile lor profesionale și didactice, contribuie din plin la cristalizarea modelului de viitor ofițer sau maistru militar de marină.
   Ieri vă prezentam pe instructorul studenților mecanici ai Academiei, lt.cdor.dr.ing. Ionel Popa. Datorez și celorlalți colegi ai mei din respect pentru munca lor responsabilă, același lucru. Cum și printre elevii școlii de maiștri sunt mecanici, cpt.cdor.ing. Ciprian Păuliș a fost desemnat să arate pe viu instalațiile de propulsie și de vitalitate ale navei. Să-i dăm cuvântul:
   "Lecțiile teoretice premergătoare lucrului practic la mașini și instalații se referă la aspecte de cunoașterea navei. La început elevii își vor însuși noțiunile de bază privind construcția navei școală, precum dimensiunile și caracteristicile principale. La examinarea finală pe perioada practicii fiecare elev va trebui să descrie compartimentajul navei astfel încât să fie în măsură să se deplaseze în orice loc de pe NS Mircea."
   Desfășurate în cazarma elevilor, care este pe timpul zilei sală de curs, predările sau orele de studiu individual se supun acelorași rigori pedagogice ca pe timpul semestrelor de învățământ, din școală. Căldura, umiditatea din aer sunt, bineînțeles, factori care îngreunează studiul elevilor și studenților. Evident, confortul de la mal nu se mai regăsește la bordul unui velier-școală, dar cum în orice rău este și un bine, tinerii realizează că orice câștig are la bază un grad de sacrificiu propriu, mai mare sau mai mic.
    Cum toată această zi a fost dedicată studiului, cazărmile și puntea din prova – teuga – au fost înțesate de dimineața până seara de cei 100 de cadeți. Completarea notițelor, revizuirea planșelor și schemelor prezentate, măsurătorile și calculele de navigație se adună în zeci de proceduri care, indiferent de specialitate, necesită un intens efort intelectual. În combinație cu efortul fizic cerut de lucrul în arboradă și de manevrarea velelor, toate acestea formează tineri sănătoși atât la minte cât și la trup.
   Și astfel mai trecu o zi, la fel de plină de muncă, timp în care bravul Mircea ne-a adus cu 240 de mile marine mai aproape de primul port spaniol, Alicante.

27 iunie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
  
În largul Mediteranei
  
Practica la bordul NS MIRCEA continuă în același ritm asiduu, eficient. Vremea este frumoasă, starea mării este de gradul 2 – adică, în termenii marinărești, valurile nu depășesc un metru înălțime – iar vântul este, în sfârșit, de partea noastră. Vom putea profita de suflul zeului Eol atât la navigația cu vele, cât și pentru a ne mai răcori puțin.
  Dimineața începe în mod obișnuit, cu deșteptarea la ora 5.30, cu igiena personală și cu întreținerea curățeniei la bordul navei. Fiecare cadet își dă toată silința ca sectorul care i-a fost repartizat să arate cât mai strălucitor.
  Antrenamentele la manevrarea velelor continuă, iar și iar. Și într-adevăr se poate observa că față de zilele trecute coordonarea echipelor de manevră este tot mai bună. Urcarea în arboradă, brațările (adică orientarea prin forța brațelor a vergilor, cu ajutorul parâmelor), întinderea velelor și strângerea lor se desfășoară mai fluent, mai repede, mai pe tăcute. Datorită instrucției profesioniste primite de la membrii echipajului, fiecare student al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și elev al Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ioan Murgescu" își cunoaște din ce în ce mai bine locul în angrenajul echipei din care face parte.
  Nici că se putea o exemplificare mai bună a dictonului repetitio est mater studiorum!
  În același timp, complexitatea antrenamentelor se mărește pas cu pas, astfel că astăzi după-amiază au fost întinse mai multe vele, pe măsura creșterii experienței și încrederii în rândurile tinerilor marinari. Iar cum pomeneam mai înainte că vântul s-a întărit față de toate zilele precedente, NS Mircea a străbătut astăzi cu vele 24 de mile marine, cu o viteză în jurul a 5 noduri. Iar cadeții au văzut cu ochii lor cum rodul eforturilor comune duce la înaintarea lină a lui Mircea pe apele albastre-violacee ale Mării Mediterane.
  Tot astăzi am schimbat, la amiază, și fusul orar, ca urmare a înaintării noastre spre vest. Cartul care a executat serviciul cu o oră în plus va fi răsplătit pe drumul de întoarcere! Vorbind despre serviciile de cart – la punte și la mașini – ele continuă în aceeași secvență neîntreruptă. Unul dintre cei responsabili de bunul mers al instruirii de specialitate a studenților ANMB este și lt.cdor.dr.ing. Ionel Popa, șef de lucrări la catedra de mașini și instalații navale din Academia Navală, cadru didactic cu mare experiență și cu un tact deosebit în actul pedagogoc. Numit instructor al studenților "mecanici" pe timpul marșului NS Mircea, avem ocazia să-i culegem primele impresii:
  "Intrarea studenților în primele servicii de cart a fost un moment sentimental și uimitor. Odată intrați în compartimentul de mașini, au fost izbiți, pe lângă mirosurile specifice de motorină și ulei, și de căldură. Este viitoarea lor meserie și citești în ochii lor hotărârea de a face față. Cu fișele de observație în mâini dublează cartul executat de echipajul bordului și culeg parametrii nominali de funcționare.
  Senzația de putere e copleșitoare, motorul principal asigură energia mecanică necesară propulsiei cu elice, iar diesel generatoarele energia electrică pentru toate celelalte instalații. Sunt atât de multe instalații și fiecare este vitală pentru funcționarea navei."
  Ziua de astăzi, 26 iunie, s-a încheiat cu o amintire a tradițiile istorice ale neamului românesc. Cu ocazia Zilei Drapelului Național d-na muzeograf dr. Mariana Păvăloiu a făcut o prezentare documentată, plină de fapte inedite, referitoare la condițiile istorice și politice care au determinat ca în 1848 cele trei culori – roșu, galben și albastru – să devină simbolul statului român.

25 iunie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
  
CAP COMPAS ALICANTE
  
În dimineața zilei de luni, 25 iunie, după toate operațiunile necesare pregătirii navei pentru marș, NS Mircea a ieșit printre farurile portului Pireu. Destinația următoare, Alicante, în Spania, unde velierul nostru va intra în competiția nautică Tall Ships Race – Mediterranea 2007. Vom ajunge acolo pe data de 4 iulie, urmând ca peste trei zile să pornim în prima etapă a întrecerii, între Alicante și Barcelona. În continuare, de la Barcelona la Toulon este progamată o croazieră a tuturor navelor participante, iar ultima etapă a competiției va avea loc între Toulon și Genova, unde vom intra pe 28 iulie.
   Avem așadar nouă zile care ne despart de ocazia de a etala curajul și îndemânarea marinarilor români, timp pe care comandantul navei, cpt.cdor. Gabriel Moise, dorește să-l folosească la maximum. După ce cadeții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și cei ai Școlii de Maiștri de Marină "Amiral Ioan Murgescu" au efectuat primele antrenamente de urcare pe cei trei arbori ai navei și de manevrare a sutelor de parâme, astăzi NS Mircea a realizat prima navigație cu vele. Grație dedicației de care au dat dovadă toți tinerii marinari, bărbați și femei deopotrivă, velele care au fost întinse au făcut ca Mircea să arate și mai impresionant. Iar pentru prima oară în acest marș, studenții și elevii au căpătat o motivație în plus pentru truda lor neostoită. Când realizezi că efortul tău individual, indiferent cât de insignificant ar părea în aparență, contribuie la generarea propulsiei cu vele a unei nave cu un deplasament de 1850 de tone, începi să-ți dai seama de capacitățile unui echipaj bine sudat.
   Dacă cei doi studenți ucrainieni care fac practica la NS Mircea, Serghei Rusnak și Igor Truhan, sunt deja căliți în lucrul în arboradă sau la brațări, astăzi a fost și rândul celui mai recent oaspete pe care îl avem la bord, aspirantul croat Nikola Kuvacici, să se inițieze în pregătirea marinărească specifică unui velier. După instruirea teoretică temeinică pe care i-au facut-o ofițerul secund al navei, lt.cdor. Constantin Herciu și ofițerul cu manevra velelor, lt. Gabriel Crețu, Nikola a purces la urcarea pe sarturi în arboradă. Sub atenta îndrumare a MM3 Romeo Pascu, tânărul ofițer croat a reușit să-și formeze o altă perspectivă – la propriu și la figurat – asupra bricului Mircea, de la înălțimea contra-gabierului.
   Deși vântul a fost slab – facem față aceleiași clime mediteraneene – bricul a reușit să-și taie calea prin zona de sud a Egeei. Ocolind peninsula Peloponez, lăsând insula Creta în babord, ne îndreptăm acum spre vest.
   Să nu credeți însă că antenamentele în arboradă consumă tot timpul cadeților. Conform planificării riguroase de acasă și a experienței zecilor de generații de marinari instruiți la bordul lui Mircea, instructorii ANMB și ai SMMM susțin orele teoretice și îndrumă lecțiile practice necesare viitorilor ofițeri sau maiștri militari din serviciul de cart. Ofițeri cu experiență din cele două școli navale, precum cpt.cdor. Ciprian Păuliș, lt.cdor. dr. Ionel Popa, cpt. Cătălin Andron și lt. Sergiu Lupu, veghează la formarea de cunoștințe teoretice și deprinderi practice solide.
   Acesta este ritmul constant al muncii de la bordul unei nave care solicită eforturile tuturor membri ai echipajului, dar care răsplătește pe măsură eu-ul interior al fiecărui marinar adevărat. În cele 8 zile care ne rămân până la sosirea în Alicante vom continua antrenamentele, din ce în ce mai complexe, pentru ca întreaga măiestrie în navigația cu vele a marinarilor români să poată fi dovedită întregii lumi.
 

24 iunie 2007
   Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
    Tradiție și modernism în Attica sub caniculă
   Duminica aceasta a fost destinată activităților culturale. La ora 9 două autocare oferite de gazdele noastre elene au preluat 100 de studenți și elevi - aflați sub oblăduirea șefului practicii, cpt.cdor.dr. Virgil Ene Voiculescu – într-o excursie la Atena. Beneficiarii au fost în primul rând cei care au fost de gardă sâmbătă și care și-au făcut datoria pe deplin. Cadeții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și ai Școlii de Maiștri Militari de Marină "Amiral Ion Murgescu" au savurat cu nesaț panorama centrului Atenei. La fel ca și nava școală MIRCEA, capitala Greciei este un exemplu de continuitate, amestec fericit de tradiție și modernism. Dacă pe insula muntoasă a Acropolei stau mărturie operele arhitecturale ale antichității, jos, în cartierul Monastiriky, poți găsi orice articol manufacturat prin tehnologiile secolului XXI.
   Toți membrii echipajului care au străbătut Atena și Pireul, deja obișnuiți cu viața deloc ușoară de la bordul unui velier, au fost confruntați și cu alt "inamic", natural. Temperaturile bat recorduri vechi de zeci de ani și în Attica. Dacă ieri s-au înregistrat valori de 35 de grade Celsius, astăzi au fost în jur de 42 în centrul Atenei. Am vizitat astfel un oraș disponibil numai pentru puținii curajoși care, mânați de curiozitatea culturală, au făcut față vremii absolut caniculare. Pe de altă parte, lucrătorii culturali responsabili de Acropole erau în grevă, astfel că am fotografiat Parthenon-ul și celelalte temple de la distanță. Alți membri ai echipajului au vizitat piața Omonia și sediul Parlamentului elen, atracție turistică precum palatul Buckingham pentru gărzile echipate în uniforme tradiționale, de secol XIX.
   În aceste condiții într-adevăr extreme, pentru un echipaj de aproape 200 de persoane deshidratarea și șocul termic pot fi inconveniente serioase în bunul mers al activităților noastre. Iar cum a preveni este mai rațional și mai ușor decât a vindeca, medicul ANMB aflat la bord, maiorul Florinela Frătică, prin profesionalism și grijă permanentă asupra membrilor echipajului, a reușit să păstreze la zero absolut nu temperatura, ci numărul celor cu probleme de sănătate.
   În drumul de întoarcere la navă, presărat cu noile stadioane și centre sportive construite pentru ultima ediție a Jocurilor Olimpice, cea din 2004, a fost vizitat și stadionul olimpic al ediției inaugurale a jocurilor moderne, cea din 1896, locul unde primul campion olimpic la marathon era câștigat - de cine altul? - de un păstor de capre grec. Încă o dată, melanjul de istorie și actualitate a impresionat viitorii ofițeri și maiștri militari ai Forțelor Navale.
   După Constanța, unde am ambarcat primii doi cadeți străini din totalul de treisprezece, invitați să participe la ocazia unică de a-și forma caracterul solid de marinar – este vorba de cei ai Marinei Ucrainiene – în portul Pireu s-a adăugat un nou membru, aspirantul croat Nikola Kuvacici. Primit cu toată ospitalitatea de către comandantul marșului, comandorul doctor Ștefan Georgescu, tânărul reprezentant al unei tinere flote naționale s-a integrat imediat programului bordului, beneficiind de întreg suport al celor de la bord, colegi întru instruire sau diriguitori ai practicii.
   Mâine vom pleca, după o experiență remarcabilă pentru tinerii marinari, spre Alicante, primul port de desfășurare a evenimentului nautic "Tall Ships Race- Mediterranea 2007". În cele nouă zile care ne despart de aterizarea în Spania, deprinderile marinărești pentru navigația cu vele vor atinge summum-ul necesar reprezentării cu onoare a Marinei Române.
 

23 iunie, Marea Egee
  
Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
  
 Prima escală, Pireu
   Sau Pireas, cum se pronunță în limba greacă, unul dintre cele mai importante porturi ale Mediteranei pentru traficul de mărfuri și de turiști care împânzesc insulele pelagos-ului egeean.
   Bricul Mircea, a cărui prezență în orice port stimulează toate energiile gazdelor, a fost și de această dată primit cu toată atenția de către autoritățile responsabile. Odată ce programul vizitei – care se va desfășura până luni, 25 ale lunii lui cireșar – a fost pus la punct în detaliu cu gazdele noastre, astăzi studenții ANMB și ai SMMM au avut prima ocazie din acest marș de a învăța geografia... aplicată. Parte dintre ei în Pireu, parte în Atena, cadeții au avut ocazia de a vedea cu proprii ochi locuri încărcate de istorie – muzee, biserici vechi, și mai cu seamă, străvechea Acropole, simbol al hegemoniei unui sistem social pe care îl urmăm chiar până în zilele noastre.
   Între timp, comandantul marșului de instrucție, comandorul doctor Ștefan GEORGESCU și comandantul NS MIRCEA, căpitanul comandor Gabriel MOISE, au efectuat o vizită la Academia Navală Elenă. Vizita s-a desfășurat în tonul bunelor legături de colaborare care există deja între ANMB și instituția de învățământ superior de marină omoloagă.
   Ca unul care am avut ocazia de a bate cu piciorul centrul istoric și comercial al orașului zeiței înțelepciunii, am fost unul dintre miile de turiști fermecați de peisajul și de coloratura Atenei. Împreună cu tinerii marinari români am respirat aerul plin de viață al orașului. Iar când de la terasa unde îți savurezi souflaki-ul vezi pe fundal Parthenon-ul și Erechteion-ul, ești împlinit de două ori.
   Pe drumul de întoarcere în Pireu am putut vizita cuirasatul "George Averof", piesă de rezistență a binecunoscutei tradiții navale elene. Construit la 1911, veteran al marinei de război – nava ieșind din serviciu în 1956 – cuirasatul impresionează și în ziua de azi prin dimensiunile sale și, mai ales, prin cele două turele de tunuri binate de calibrul 234 mm și cele 4 (nu e nicio greșeală de tipar!) turele de țevi binate de calibrul 190 mm. Adevărat oraș plutitor pentru 1200 de oameni, Averof a cutreierat în cei aproape 50 de ani de serviciu Marea Egee, Mediterana, Marea Roșie și Oceanul Indian. Intrat definitiv în conștiința națională a Greciei, "Unchiul George" – cum este cu patos apelat de către marinarii eleni, dă până azi pildă de eroism și sacrificiu generațiilor următoare.
 

22 iunie, Marea Egee
  
Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
   Jurnal de bord

   Astăzi vă vom prezenta o primă filă a jurnalului de bord al NS "Mircea". Am parcurs de la Constanța până în mijlocul Mării Egee, unde ne aflăm acum, 400 de mile marine.
   Ieri după-amiază am trecut prin strâmtoarea Bosfor, studenții și elevii fiind impresionați de arhitectura fastuoasă europeană și asiatică, de ev mediu și modern a Istanbul-ului. Pe timpul nopții am traversat Marea Marmara, iar dimineața am străbătut străvechiul Hellespont, strâmtoarea Dardanele.
   Dacă ar fi să scrie celor de-acasă, fiecare membru al echipajului ar începe astfel:
   "Dragii mei, mai întâi vă spun că sunt bine sănătos. Marea este liniștită și ne lasă să învățăm și să ne antrenăm temeinic pentru întrecerile nautice la care ne vom dovedi pregătirea și puterea de muncă. Între timp, serviciile de cart se succed neîntrerupt, 24 de ore pe zi. Fiecare dintre noi a devenit conștient de rolul său precis în buna funcționare a navei.
   În ciuda efortului continuu, răsplata ne este dată pe măsură. Practica la bordul unui mare și impresionant velier precum "MIRCEA" este o experiență unică, de care puțini tineri pasionați de mare
 pot beneficia. Călitul echipaj al navei, alături de instructorii din Academia Navală "Mircea cel Bătrân" și Școala de Maiștri Militari de Marină "Am. Ioan Murgescu" ne inițiază în tainele acestei meserii speciale – marinăria. Iar dacă prin antrenamentele în arboradă și manevra velelor simțim tradiția, lucrul cu mijloacele moderne de navigație de la bord ne pregătește pentru cariera viitoare. Locurile pe unde trecem ni se dezvăluie pentru prima dată în toată splendoarea lor, dar și cu încărcătura istorică ce-o
 poartă."

   Trecerea prin apele teritoriale ale Turciei ne-a oferit ocazia să simțim, ca întotdeauna, ospitalitatea și profesionalismul marinarilor turci.
   În continuare navigăm prin albastrul de cerneală al Egeei, îndreptându-ne spre poarta maritimă a Atenei, portul Pireu. În decursul zilei activitățile practice și întreținerea navei au continuat în același ritm.
   Cele trei zile scurse până acum au dovedit că întregul efort de pregătire a marșului a fost realist și suntem siguri că cei de acasă, atât comandanții cât și membrii familiilor noastre ne urmăresc cu gândul, cu inima, dar și într-un mod mai concret, pe site-ul ANMB.
   Debutul periplului nostru mediteraneean ne dă încredera că vom reprezenta cu mândrie și profesionalism Forțele Navale Române.

21 iunie, Marea Egee
  
Ofițerul de relații publice al Navei Școală "Mircea" Lt.cdor. Octavian Tărăbuță a transmis următoarea corespondență:
  
Nava școală MIRCEA și-a început aventura nautica anuală

   Marți 19 iunie a.c., o nouă serie de studenți ai Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și de elevi ai Școlii de Maiștri Militari de Marină au părăsit băncile sălilor de curs pentru a porni in marșul de instrucție de vară. După o intensă pregătire teoretică derulată de-a lungul celor două semestre, studenții marinari au astfel ocazia să-și probeze temeinicia cunoștințelor dobândite. Mai mult, practica la bordul barcului "MIRCEA" este perioada de testare și de formare a adevăratelor caractere de marinari, timpul când responsabilitatea fiecărui individ de la bord se contopește într-un singur organism eficient - echipajul navei.
   Anul acesta, conducerea Forțelor Navale a ales, între multiplele invitații primite, ca NS "MIRCEA" să participe la prestigioasa competiție nautică Tall Ships Race – Mediterranean 2007. În consecință, studenții vor avea prilejul unic de a străbate Mediterana și de a vizita porturile Pireu, Alicante, Barcelona, Toulon și Genova.
   Plecarea a fost – ca întotdeauna – emoționantă. Speranțele de împlinire a curiozității specifice vârstei, amalgamate cu grijile inerente unei întreprinderi de asemenea importanță s-au regăsit în sufletele tuturor tinerilor, băieți și fete deopotrivă. După impresionanta ceremonie de plecare, după urările de "Bun cart înainte" adresate nouă de conducerea Forțelor Navale și de familiile membrilor echipajului, "MIRCEA" pornește cu aceeași încredere și mândrie în periplul său mediteranean.
   Activitățile de practică debutează imediat ce portul Constanța se pierde în zare. Sub îndrumarea profesionistă a membrilor echipajului și a instructorilor, studenții și elevii încep antrenamentele de urcare în arboradă, desfășurare pe vergi și manevre de brațare, indispensabile în navigația cu vele. Mireasma de flori de tei de-acasă e înlocuită cu izul de apă sărată și transpirație care însoțesc munca de zi cu zi a călătorilor pe drumuri de apă. Și astfel, prin efortul colectiv al celor aproape 100 de studenți și elevi, spiritul de echipă începe să capete forma concretă a liantului pentru întregul echipaj.
   Nu numai sarcinile de învățămînt solicită tinerii marinari. Elementele naturii își arată forța chiar atunci cînd nu sunt violente. Soarele bate necruțător. Singura boare de vînt e dată de înaintarea navei. Atmosfera umedă și lăptoasă se lipește de fiecare por al pielii. Dar în asemenea momente tinerii realizează că pot fi tenace, că îndeplinirea oricărui obiectiv major necesită sacrificiu și încredere. Inițierea în maturitate, prin care au trecut mii de generații anterioare nouă, nu mai are la bordul NS "MIRCEA" nimic ritual, ci se bazează pe cerințele obiective de formare a adevăraților profesioniști marinari.
   Un bun exemplu de autodepășire îl dau și cele 6 studente ale Academiei Navale și cele 3 eleve ale Școlii de Maiștri. Cum sarcinile de practică și baremele de atins sunt absolut aceleași pentru toți cei aflați la bord, ele dovedesc cu prisosință că munca susținută învinge orice bariere și - de ce să nu recunoaștem – prejudecăți. Un plus de diversitate aduc și cei 2 studenți ucrainieni ai Academiei Navale din Sevastopol care participă la marșul de instrucție al NS "MIRCEA". Deja in numai două zile ei și-au etalat entuziasmul și dorința reală de a căpăta experiența unică pe care numai un mare velier ți-o poate oferi.
   Pe lângă antrenamentele în arboradă, activitatea practică a studenților constă și în executarea serviciului de cart de navigație, cart la timonă sau la motoare, în funcție de specialitate. Toate aceste activități intense fac ca timpul să se comprime substanțial, astfel că în a doua zi a voiajului străbatem și strâmtoarea Bosfor. Studenții beneficiază acum de binemeritata ocazie de a-și imortaliza primele peisaje pentru jurnalele lor personale. Și cum soarele scaldă din plin Istanbul-ul pe ambele sale coaste, europeană și asiatică, tot efortul lor de deunăzi este răsplătit de vederea acestui loc încărcat de istorie. La ceasul la care închei această primă corespondență, "MIRCEA" și oamenii săi se îndreaptă către ultima strâmtoare către Marea Egee și Marea Mediterană, Dardanelele.
   Mâine urmează o nouă zi, marcată atât de rutina zilnică, cât și de neașteptat.