ISTORICUL BATALIONULUI 307 INFANTERIE MARINĂ     

 1. Apariția și începuturile infanteriei marine în ROMÂNIA

Prima menționare a infanteriștilor marini apare în anii 1886-1888. Conform Legii de organizare a Flotilei din 1886, s-au acordat noi credite pentru mărirea parcului de nave de luptă. Pe baza acestor credite, au fost comandate la șantierele navale din ANGLIA și FRANȚA un crucișător, 3 canoniere și 3 torpiloare. Noilor nave li s-au dat denumirile: crucișătorul „ELISABETA”, canonierelor: „BISTRIȚA”, „SIRETUL” și „OLTUL”, iar torpiloarelor „NĂLUCA”, „SBORUL”, „SMEUL”. Crucișătorul „ELISABETA” a fost construit de șantierele firmei „AMSTRONG” din NEW CASTLE, cu suma de 1.512.000 lei. Acesta a fost pus sub comanda colonelului Vasile URSEANU și a fost armat cu marinari români, absolvenți ai școlii de marină; pe specialități, echipajul se compunea din 50 de fochiști/ mecanici, 50 de artileriști, 20 de infanteriști marini, 20 de timonieri, 20 de gabieri și 20 de torpilori.
Sfârșitul anului 1916, a înregistrat dureroasa înfrângere a ROMÂNIEI în Primul Război Mondial și pierderea a 2/3 din teritoriul țării. Insuccesul grupului de armate ,,General PREZAN” în operația de pe NEAJLOV-ARGEȘ a impus, conform hotărârilor factorilor de decizie politico-militară, acțiuni pentru retragerea generală spre MOLDOVA. Retragerea armatei și administrației în MOLDOVA, începând cu luna decembrie a anului 1916, a permis trecerea la reorganizarea armatei, în cadrul procesului de reorganizare a armatei la care a luat parte și Marina Militară.
Mai cunoscută este menționarea Batalionului de Debarcare în documentele care anunțau formarea sa la 24 ianuarie 1917, din efectivele terestre ale marinei; cu un efectiv de 720 de oameni; acesta urma sa fie întrebuințat pentru apărarea regiunii CHILIA VECHE; ulterior, în cadrul structurii marinei militare române apare o nouă structură - Corpul Infanteriștilor Marinei. Această unitate avea ca zonă geografică de responsabilitate Delta DUNĂRII și litoralul maritim având în compunere Batalionul de Debarcare și Grupul Companiilor de Marș (primele elemente precursoare ale infanteriei marine); despre acest Batalion de Debarcare, care apare în Ordinea de bătaie a Marinei Militare Romane din ianuarie 1917, ca având 4 companii, știm că la începutul anului 1918, a participat alături de navele Flotei de Operațiuni Române, la ocuparea celor trei porturi din sudul BASARABIEI: ISMAIL, CHILIA NOUA și VÂLCOV.
La 21 ianuarie 1918, de la bordul monitorului “LASCĂR CATARGIU”, au fost debarcate pe malul basarabean, două plutoane din Batalionul de Debarcare al marinei, aflate sub comanda căpitanului Gheorghe CONSTANTINESCU, care au ocupat în aceeași zi, ISMAILUL.
La 25 ianuarie 1918, Divizia I Monitoare și 2 vedete ale Flotei Române de Operațiuni au sprijinit debarcarea în portul CHILIA NOUĂ, a unui Detașament de marină și a 2 Companii din Batalionul de Debarcare al Marinei, care au fost primite cu urale, de populația orașului. La 2 februarie 1918, trupele romane au debarcat în VÂLCOV, iar în ziua următoare, vedetele nr. 3 și nr. 4 au îmbarcat forțele Batalionului de Debarcare din canalul CERNOVKA, debarcându-le ulterior, la gura Canalului SOLOMONOV. În urma acestor operațiuni, au fost distinși cu ordine și medalii de război, mai mulți ofițeri, printre care căpitanul Gheorghe CONSTANTINESCU, comandantul a 2 plutoane din Batalionul de Debarcare al marinei și locotenentul Vasile MARCU, comandantul Companiei de Mitraliere a Batalionului de Debarcare, precum și mai mulți marinari din efectivele aceluiași batalion.

2. Perioada 1920 – 1944 (interbelică)

După formarea statului național unitar român la 1 Decembrie 1918, transformările produse în viața economică, militară și politică, s-au reflectat și în planul militar. Teoreticieni de prestigiu ca generalul Paul TEODORESCU, comandorul Ion BĂLĂBĂNESCU și alții, sintetizând experiența trecutului, au conturat direcțiile de dezvoltare ale organismului armatei, în raport cu cerințele etapei date și cele de perspectivă și ținând cont de politica militară promovată de cercurile decizionale române al căror obiectiv principal era, edificarea unui sistem național de apărare cu misiunea fundamentală de a apăra, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a ROMÂNIEI. În acest cadru s-au înscris și studiile referitoare la organizarea și dotarea Marinei Regale, în raport cu noile misiuni ce urmau să-i revină în urma desăvârșirii unității de stat. Dintre aceste misiuni, celei de apărare a litoralului și malurilor fluviului i s-a acordat o atenție deosebită de către specialiștii militari, formulând o serie de idei și concepte asupra modului de organizare, conducere și cooperare a forțelor participante.
Având în vedere importanța și complexitatea apărării litoralului și malurilor fluviului, încă din 1920 au fost luate primele măsuri organizatorice de constituire a unor unități și subunități destinate acestui scop. Astfel, la 11 martie 1920, sunt înființate Apărarea Fixă Maritimă și Apărarea Fixă Fluvială, subordonate direct Comandamentului Marinei Regale. În cadrul acestor structuri, erau organizate subunități de apărare sub apă, de infanterie-observare, transmisiuni și pionieri, dislocate în posturile de observare (supraveghere), de-a lungul litoralului și fluviului, întărite cu artilerie de calibru 101, 120 și 152 mm. În cadrul acestor structuri nou înființate apar 3 Companii de Infanterie și Observare dislocate la SULINA, LIMAN și CHILIA, fiind destinate pentru observarea împotriva minelor și navelor de suprafață inamice, menținerea legăturii cu navele proprii, interzicerea infiltrării grupurilor de cercetare-diversiune și întârzierea acțiunilor inamicului până la sosirea forțelor principale.
Înrăutățirea situației internaționale în primăvara anului 1939 precum și izbucnirea la 1 septembrie a celui de-al II-lea Război Mondial au determinat autoritățile să adopte măsuri ferme de întărire a capacității de luptă a unităților și marilor unități, pentru apărarea țării. În aceste împrejurări, pe baza unor studii efectuate, se ajunge la concluzia că pentru apărarea litoralului maritim și controlul ostroavelor DUNĂRII sunt necesare forțe speciale de marină. În anul 1939, existau în 3 locații (Stațiunea SULINA, Stațiunea LIMAN și pe Brațul CHILIA) și 12 posturi de observare, dispersate între Grindul CHITUC și PARDINA; acestea îndeplineau misiuni de observare-supraveghere și legătură navală de pază și apărare a sectoarelor încredințate, fiind dotate cu armament automat, mijloace de semnalizare, comunicare navală și de transmisiuni.
În timpul stării de criză de la începutul celui de-al doilea război mondial, la 1 aprilie 1940, prin Înaltul Decret Regal nr. 635, pentru apărarea litoralului, pe lângă Regimentul de Geniu Marină și Divizionul de Artilerie de Coastă, se constituie Batalionul de Infanterie Marină - prima unitate de acest fel din Armata Română. Cu un efectiv de 48 de ofițeri, 55 subofițeri și 2250 gradați și soldați, acesta avea atât misiuni de observare, supraveghere, apărare la litoral precum și misiuni specifice acestui gen de armă-debarcarea sau apărarea porturilor, prin companiile de debarcare.
La 1 mai 1941, prin Înaltul Decret Regal nr. 1527, Batalionul de Infanterie Marină se transformă în Regiment de Infanterie Marină cu comandamentul la BRĂILA; Regimentul de Infanterie Marină includea un efectiv de 159 ofițeri, 198 subofițeri și 3653 soldați, cu următoarea organizare:
(1) Parte Operațională formată din:
a) Batalioanele 15, 16, 17 Infanterie Marină cu câte 3 Companii Pușcași și 1 Companie Armament Greu;
b) Companiile 1, 2 Observare;
c) Compania Debarcare (3 Plutoane Pușcași și 1 Pluton Mitraliere); aceasta era subordonată Forței Navale Fluviale.
(2) Parte Sedentară, dislocată la RENI în BASARABIA format din:
a) Batalion de Instrucție;
b) Companie Depozit;
c) Companie Garnizoană
În perioada 1941-1944, Regimentul de Infanterie Marină suferă mai multe restructurări succesive, determinate de evenimentele politice și militare prin reintegrarea BASARABIEI la patria mamă și intrarea ROMÂNIEI în război.
După intrarea ROMÂNIEI în Al Doilea Război Mondial, în urma acțiunilor de restructurare, la 21 iunie 1941, forțele maritime operative din compunerea Armatei Române cuprindeau: Comandamentul Marinei Militare, căruia i se subordonau: Comandamentul Diviziei de Mare, Comandamentul Diviziei de DUNĂRE, Detașamentul Maritim SULINA și Sectorul DUNĂREA DE SUS.
Cele mai importante schimbări s-a produs astfel:
a) Batalionul 15 Infanterie Marină în martie 1942 s-a transformat în Batalion de Observare Marină destinat supravegherii și apărării litoralului basarabean între CARDON și Limanul NISTRULUI; constituia Subdetașamentul CHILIA VECHE (mai-septembrie 1941) din cadrul Detașamentului Maritim la ODESSA (octombrie 1941februarie 1944); aceasta a durat până în aprilie 1944, când situația a impus revenirea batalionului la vechea organizare și destinație.
b) Batalionul 16 Infanterie Marină constituia Subdetașamentul SULINA, mai 1941-ianuarie 1944, din cadrul Detașamentului Maritim SULINA;
c) Batalionul 17 Infanterie Marină constituia Subdetașamentul PERIPRAVA (mai 1941) din cadrul Detașamentului Maritim LIMAN (septembrie 1941-februarie 1944) cu companiile dislocate astfel: compania 1 la NICOLAIENI, compania a 2-a la BUGAZ și compania a 3-a la ZOLOCARI.
După 22 iunie 1941, conform ordinului de operație, batalioanelor de infanterie marină le-au revenit misiuni de apărare a fâșiei fluviale, pentru îndeplinirea cărora trebuiau să coopereze cu pichetele de grăniceri, cele mai grele lupte în apărarea sectorului de nord-est al Deltei DUNĂRII fiind duse de Batalionul 15 Infanterie Marină.
Stabilirea unui dispozitiv de luptă puțin eșalonat în adâncime, cu slabe posibilități de executare a contraatacurilor, precum și dotarea insuficientă cu material de artilerie au fost scoase în evidență în acțiunile din vara anului 1941 din Delta DUNARII. Astfel, la 26 iunie 1941, la ora 3:00 dimineața, o puternică pregătire de foc a artileriei sovietice s-a dezlănțuit asupra pozițiilor infanteriștilor marini în sectoarele CHILIA VECHE si PERIPRAVA; a urmat simularea unei debarcări în dreapta dispozitivului românesc de apărare, după care, unități sovietice îmbarcate pe 8 vedete blindate au forțat Brațul CHILIA și au debarcat la nord de CHILIA VECHE, unde se afla Batalionul 15 Infanterie Marină, în timp ce 1 vedetă blindată și 2 bacuri transportoare de trupe s-au infiltrat pe Brațul TĂTARU și au debarcat în spatele pozițiilor de la CHILIA VECHE; o parte din pușcașii marini români s-au retras pe Grindul CÂȘLA, dar majoritatea au fost capturați; intervenția promptă a navelor din subordinea Grupării Tactice Tulcea și a artileriei Diviziei a 10-a a forțat navele sovietice, care au susținut debarcarea să se retragă.
După plecarea navelor sovietice din Delta, monitoarele românești și navele de dragaj, în cooperare cu alte subunități ale Grupării Tactice Tulcea; au ocupat porturile RENI, ISMAIL, CHILIA NOUA și VÂLCOV. Efectivele Batalionului 15 Infanterie Marină au recuperat în aceeași zi localitățile CÂSLELE, CHILIA VECHE și PARDINA, iar subunități ale Batalioanelor 16 și 17 Infanterie Marină au eliberat localitățile JIBRIENI, MUSURA și PERIPRAVA. Până la 22 iulie 1941 , întreaga Deltă a Dunării a fost trecută sub controlul trupelor române. După retragerea trupelor și administrației sovietice din Basarabia, Divizia de Dunăre a executat misiuni de dragaj a canalelor navigabile, de curățire a deltei de partizani, a efectuat, la ordinul eșaloanelor superioare, transporturi de trupe și materiale și apărare a litoralului între JIBRIENI și Sf. GHEORGHE.
Batalionul 15 Infanterie Marină a pierdut 358 de oameni (11 ofițeri, 13 subofițeri si 334 soldați); lipsa tunurilor antitanc, cu care s-ar fi putut distruge vedetele blindate, si calitatea mai slabă a ofițerilor și soldaților unității, în frunte cu locotenentul colonel Ioan ALBESCU, au dus la un asemenea dezastru. La PERIPRAVA însă, Batalionul 17 Infanterie Marină era dotat cu tunuri antitanc de 47 mm Schneider model 1936; 4 vedete blindate sovietice au fost distruse și atacul a fost respins, batalionul păstrându-si pozițiile.
Tot în cadrul acestor misiuni a fost scoasă în evidență necesitatea creării unei rezerve de forțe dispusă central și dotată cu nave rapide pentru a putea interveni oportun.
Prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 76402 din 21 martie 1944, se reînființează Regimentul de Infanterie Marină având în compunere: Batalioanele 15, 16 și 17 de Infanterie Marină destinate apărării Deltei DUNĂRII și 1 Companie de Debarcare pentru acțiuni de desant amfibiu; pe lângă aceste subunități, Regimentul de Infanterie Marină mai avea în compunere și două Companii de Observare - Supraveghere și Informare, subunități de instrucție și subunități de asigurare.
Schimbările survenite în organizarea Regimentul de Infanterie Marină de la înființare și până la 23 august 1944, au fost determinate în principal, de evoluția frontului și reintegrarea BASARABIEI în granițele țării, precum și de creșterea numărului de militari necesari a fi instruiți și diversificarea specialităților în care se pregăteau aceștia.
Batalioanele de Infanterie Marină din cadrul Regimentului de Infanterie Marină înființat în 1944, au fost întrebuințate pentru apărarea Deltei pe subdetașamente tactice în compunerea cărora mai intrau: subunități de artilerie, geniu, nave, etc. În ceea ce privește apărarea Deltei, Marina Regală a încredințat spre apărare Regimentului de Infanterie Marină, zona situată la est de aliniamentul localităților PARDINA–MAHMUDIA–GURA PORTIȚEI, cu misiunea de a interzice trecerea inamicului peste fluviu, din BASARABIA în DOBROGEA și debarcarea de trupe la gurile fluviului. Statul Major al Marinei a decis apărarea cu două batalioane de infanterie marină a sectorului PARDINA–CHILIA VECHE, iar sectorul CHILIA VECHE–Sf. GHEORGHE cu un batalion ce supraveghea intervalele dintre acestea cu șalupe de patrulare. Punerea în practică a acestei concepții a fost realizată prin înființarea Detașamentului Maritim SULINA. Detașamentul Maritim SULINA a fost conceput ca o unitate tactică, cu misiunea de apărare a Deltei DUNĂRII și a gurilor Dunării având în compunere:
a) Subdetașamentul SULINA cu: Batalionul 16 Infanterie Marină, Gruparea Artilerie de Coastă SULINA cu 2 baterii a 3 secții fiecare și Grupul Artilerie Plutitoare cu 4 secții;
b) Subdetașamentul PERIPRAVA cu: Batalionul 17 Infanterie Marină și o baterie artilerie navală;
c) Subdetașamentul CHILIA VECHE cu: Batalionul 15 Infanterie Marină și o baterie artilerie navală;
d) Secția șalupe de patrulare.
După revenirea BASARABIEI în cadrul frontierelor naționale, Statul Major al Marinei își modifică concepția de apărare fiind înființate, pe scheletul celor 3 subdetașamente existente deja, detașamentele tactice independente SULINA, LIMAN și ODESSA, organizate astfel:
a) Detașamentul Maritim LIMAN cu comandamentul la CETATEA ALBĂ, ce subordona: Batalionul 17 Infanterie Marină, Compania Observare și câteva subunități de sprijin (secții de artilerie, artilerie navală, companie de pionieri etc.);
b) Detașamentul Maritim ODESSA cu comandamentul la ODESSA, ce subordona: Batalionul 15 Infanterie Marină și 1 baterie de artilerie;
c) Detașamentul Maritim SULINA cu comandamentul la SULINA ce subordona: Batalionul 16 Infanterie Marină, Compania 1 Observare, Flotila de siguranță, Secția Șalupe de Patrulare, Gruparea de Artilerie Marină și subunități de grăniceri și jandarmi din zonă
La începutul anului 1944 datorită apropierii frontului de granițele țării, apărarea deltei se reorganizează astfel :
a) linia principală de rezistență pe malul drept al Brațului CHILIA ;
b) organizarea în subordinea Comandamentului Forțelor Navale Fluviale a 3 detașamente : Detașamentul Fluvial CHILIA, Detașamentul Maritim VÂLKOV, Detașamentul Maritim SULINA și un Detașament de Grăniceri în rezervă.
Conform Directivei Marelui Stat Major din 23 august 1944, cele trei detașamente din care făceau parte și Batalioanele de Infanterie Marină au primit misiunea apărării Deltei DUNĂRII împotriva desantului maritim și aerian german, de a dezarma și captura unitățile germane aflate în zona lor de acțiune precum și de a coopera cu trupele și navele rusești împotriva forțelor hitleriste.
Partea sedentară a Regimentului de Infanterie Marină, dislocată la CĂLĂRAȘI, a primit misiunea de apărare a orașului împotriva trupelor germane care se retrăgeau, începând cu a doua parte a lunii septembrie 1944.
Organizarea Regimentului de Infanterie Marină se modifică prin înființarea de subunități noi, considerate absolut necesare unei unități moderne de acest gen. Astfel în compunerea Companiilor de Pușcași au fost înființate Plutoanele de Aruncătoare Antitanc de 60 mm și de Bărci de Asalt, iar Plutonul de Tunuri Însoțire s-a transformat în Pluton de Tunuri Antitanc; centrul de instrucție s-a reorganizat pe 5 companii de instrucție: observare, armament greu, specialități, pușcași și antitanc. Această ultimă organizare este cea mai completă din toată perioada analizată, cuprinzând toate elementele necesare unei astfel de unități: subunități de manevră, subunități de sprijin de luptă, subunități de mijloace pentru debarcare, subunități de instrucție și subunități de asigurare tehnico-materială și de transport (suport logistic)
În urma acțiunilor de luptă desfășurate de subunitățile de infanterie marină s-au desprins următoarele concluzii de ordin tactic :
a) deși concepția de întrebuințare a infanteriei marine a fost bună, materializarea tactică a avut de suferit datorită înzestrării necorespunzătoare a subunităților și efectivelor;
b) lipsa preocupării pentru dezvoltarea tacticii acestui gen de armă mai ales ca urmare a lipsei de cooperare cu forțele terestre;
c) neglijarea, în pregătirea luptei în special, în ceea ce privește organizarea conducerii, constituirea rezervelor, asigurarea multilaterală a acțiunilor de luptă și lipsa de mobilitate a unităților de infanterie marină.
Pe ansamblu, concepția de întrebuințare a forțelor a rămas neschimbată, cu foarte mici excepții, fapt dovedit de menținerea, în linii generale, a aceleiași structuri organizatorice până la 23 august 1944, când Regimentul de Infanterie Marină era subordonat Comandamentului de Litoral Maritim și Fluvial.

3. Înzestrarea și folosirea în luptă a infanteriei marine în perioada 1920-1940

În această perioadă s-au produs puține modificări în ceea ce privește dotarea efectivelor, pușcașii marini dispunând ca armament individual de puști cu baionetă și revolvere iar în ce privește observarea-supravegherea și informarea subunitățile aveau în dotare lămpi de semnalizare, pavilioane brațe și pavilioane saule, pistoale de semnalizare, rachete și telefoane. Această dotare permitea îndeplinirea unor misiuni de apărare a litoralului și malurilor Dunării împotriva desantului debarcat prin surprindere, până la sosirea forțelor principale.
Dotarea infanteriei marine s-a îmbunătățit odată cu înființarea Regimentului de Infanterie Marină, Companiile de Armament Greu fiind dotate cu, 3 tunuri de însoțire cal. 37 mm sau 57 mm, iar Grupele de Mitraliere din Companiile de Pușcași, cu câte 3 piese de calibru 11mm.
În urma acțiunilor din 26 iunie 1941 de la CHILIA VECHE și PERIPRAVA a fost scoasă în evidență necesitatea îmbunătățirii dotării infanteriei marine cu armament. Primele măsuri au fost luate începând cu anul 1942 când numărul de mitraliere a fost crescut de la 44 la 69 și al puștilor mitraliere de la 152 la 235. Au fost înființate Compania de Debarcare a Aruncătoarelor de 60 si 81,4 mm și fiecare companie a fost dotată cu încă câte două tunuri de însoțire. Cu toate acestea, au rămas nerezolvate multe probleme în ceea ce privește, dotarea cu material de artilerie și nave necesare transportului de efective și materiale în deltă.

4. Evoluția infanteriei marine după cel de-al Doilea Război Mondial

Începând cu anul 1945, intervenția Comisiei Aliate de Control din ROMÂNIA a determinat diminuarea infanteriei marine la 1000 de militari.
În 1948 se transformă în Grup de Infanterie Marină, iar în 1958 este desființat, la cererea consilierilor sovietici din Ministerul Forțelor Armate.
Reprezentativ pentru unitățile de infanterie marină postbelice, este faptul că, acestea și-au schimbat din ce în ce mai mult destinația, devenind unități de observare și instrucție, acționând în cadrul sistemului de fortificații de pe litoral, cu excepția perioadei 1 octombrie 1948–1 august 1949, când a funcționat Grupul de Infanterie Marină, care a avut misiuni specifice acestui gen de forțe, situație care a durat cu unele întreruperi, până în anul 1958, când sub presiunea consilierilor sovietici, infanteria marină este desființată.
Preocupările pentru întărirea capacității combative a armatei pentru crearea unor noi genuri de armă, care să ducă acțiuni de luptă cu caracter de independență, într-un spațiu geografic cu particularități deosebite, s-au concretizat prin reapariția infanteriei marine în compunerea Marinei Militare.
Ca urmare a evenimentelor din CEHOSLOVACIA anului 1968, conducerea politico-militară a ROMÂNIEI adoptă un curs de acțiune independent în ceea ce privește doctrina națională de apărare . În consecință, hotărăște înființarea mai multor unități și mari unități. În consecință, la 29 noiembrie 1971 este înființat Batalionul 307 Infanterie Marină prin desființarea unui batalion de infanterie din cadrul Regimentului 56 Infanterie de la BRĂILA, în subordinea Comandamentului Marinei Militare. Prima garnizoană de dislocare a Batalionului 307 Infanterie Marină a fost în localitatea, 2 MAI, județul CONSTANȚA. Din această rațiune, aceeași dată a devenit și Ziua Infanteriei Marine în ROMÂNIA.
După taberele de instrucție din vara anilor 1972–1973, organizate în raionul BABADAG, se cristalizează ideea că zona acțiunilor de luptă a Batalionului 307 Infanterie Marină ar trebui să fie Delta DUNĂRII și Complexul Lagunar RAZELM-SINOE. Consiliul Militar Superior propune construire unei noi cazărmi pentru Batalionul 307 Infanterie Marină, la BABADAG, județul TULCEA.
Ca urmare a avantajelor privind misiunile, capabilitățile și poziția, oferite de noua garnizoană, în 1973, Batalionul 307 Infanterie Marină este redislocat la BABADAG, județul TULCEA, într-o zonă extrem de propice desfășurării instrucției specifice, dislocării în zona de responsabilitate și executării misiunilor tactice încredințate.

5. Participarea la misiuni în timpul evenimentelor din 1989.

În timpul evenimentelor de la sfârșitul anului 1989, Batalionul 307 Infanterie Marină a executat misiuni specifice pentru securitatea și apărarea obiectivelor din zona de coastă (litorală și lagunară) a ROMÂNIEI, precum și pentru asigurarea libertății de mișcare pe rutele principale din DOBROGEA, după cum urmează:
a) paza, securitatea și apărarea Aeroportului de la Mihail KOGĂLNICEANU, județul TULCEA și a depozitelor de armament și muniții ale Marinei Militare;
b) apărarea sectorului de litoral EFORIE pentru interzicerea debarcării unor forțe inamice de desant maritim din zona Mării NEGRE;
c) patrularea/ controlul principalelor rute de deplasare din județele TULCEA și CONSTANȚA, pentru descurajarea eventualelor acțiuni teroriste sau diversioniste;
d) patrularea zonei lagunare RAZELM – SINOE;
e) misiuni de ajutor umanitar în sprijinul populației locale din zona de responsabilitate.

6. Acordarea Drapelului de Luptă.

Prin Decretul Prezidențial nr. 176 din 27 mai 1996, Batalionului 307 Infanterie Marină îi este acordat Drapelul de Luptă.

DECRET nr.176 din 27 mai 1996
privind acordarea drapelului de lupta Batalionului 307 Infanterie Marina

În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituția României și al art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unități și unităților militare, având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
Președintele României decretează :
Articol unic. - Se acordă drapelul de luptă Batalionului 307 Infanterie Marină.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU
București, 27 mai 1996.
Nr. 176.

7. Principalele exerciții internaționale la care a participat.

Deși este înființat recent, Batalionul 307 Infanterie Marină are o bogată participare, în cadrul exercițiilor internaționale; încă din anul 1995, subunități de pușcași marini au executat participat în cadrul unor exerciții multinaționale comune cu structuri similare de infanterie marină din S.U.A., OLANDA, SPANIA, PORTUGALIA, ITALIA, UCRAINA, GRECIA, TURCIA atât în țară, cât și în străinătate după cum urmează:
1995-Exercițiu amfibiu româno-olandez în Poligonul BABADAG,
1998-Exercițiul NATO “RESCUE EAGLE ‘98” în Poligonul BABADAG.
1999-Exercițiu amfibiu olandezo-român, pe Insula Texell în OLANDA,
2000 Exercițiul NATO ”COOPERATIVE PARTNER ‘00” în UCRAINA
2000-Exercițiul NATO “LINKED SEAS ‘00'“ în PORTUGALIA,
2000-Exercițiul NATO 'RESCUE EAGLE '00” în Poligonul BABADAG,
2000-Exercițiu amfibiu cu infanteria marină olandeză, în Poligonul BABADAG,
2002-Exercițiul NATO “COOPERATIVE PARTNER '02” în Poligonul BABADAG,
2002-Exercițiul NATO 'STRONG RESOLVE ‘02” în POLONIA
2005 Exercițiul româno-american “LYMAN TEACHER 05” în Poligonul BABADAG
2005-Exercițiul româno-american “ROMEX 05” în Poligonul BABADAG
2006-Exercițiu naval multinațional “COOPERATIVE MAKO 06”în Portul CONSTANȚA
2009-Exercițiu amfibiu româno-olandez,“COOPERATIVE LION 09” în zona litorală nord CONSTANȚA, Sf. GHEORGHE în Delta DUNĂRII și zona fluvială RASOVA, județul CĂLĂRAȘI.
2010-Exercițiul bilateral PKO, SUA-ROMANIA “BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 10“, în Poligonul BABADAG
2011-Exercițiul bilateral PKO, SUA-ROMANIA “BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 11“, în Poligonul BABADAG
2011- Exercițiul bilateral Operații amfibii, SUA-ROMANIA “SUMMER STORM PHIBLEX 11“, în Poligonul CAPU MIDIA

8. Misiuni în cadrul NATO, ONU, multinaționale.

În perioada martie 2008-martie 2009, batalionul a participat succesiv, cu 2 detașamente de nivel companie de infanterie marină (RO FND XVI-XVII), la misiunea Forței Multinaționale de Menținere a Păcii KFOR din Teatrul de Operații KOSOVO, în cadrul operației „JOINT ENTERPRISE”, acționând sub comandă italiană, în zona de vest a Provinciei KOSOVO (MNTF-W, Camp VILLAGGIO, localitatea PEC) astfel:
a) 04 martie – 04 septembrie 2008, Detașamentul RO FND XVI, comandat de mr. Marius GHEORGHESCU;
b) 04 septembrie 2008 – 09 martie 2009, Detașamentul RO FND XVII, comandat de mr. Remus MELINTE;
În cadrul celor 2 mandate, pușcașii marini au executat misiuni specifice operațiilor sprijinul păcii (PSO) pentru menținerea stabilității/securității și asigurarea libertății de mișcare: puncte de control trafic fixe/ mobile, patrule de cercetare, patrule de prezență/ securitate, posturi de observare, escorta convoaielor umanitare, paza și securitatea perimetrelor (obiectivelor) vitale.
Pentru maniera profesională și comportamentul exemplar, dovedite pe durata misiunilor, pușcașilor marini li s-au conferit distincții și medalii atât de către comandanții forței multinaționale cât și de către comandanții români.
Toate acestea ne determină, să afirmăm că Batalionul 307 Infanterie Marină, reprezintă vârful de lance al Forțelor Navale.

SEMPER PRAESENS