MISIUNI

     Baza Navală este marea unitate de asigurare logistică a Forțelor Navale, care execută misiuni de sprijin logistic pentru toate structurile din zona de responsabilitate. La ordin, poate asigura loogistic și alte structuri militare aparținând altor categorii de forțe.
     Baza Navală este subordonată nemijlocit Statului Major al Forțelor Navale și, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, cooperează cu toate structurile militare din zonă, cu diverși agenți economici și cu organe ale administrației publice locale.
     Misiunile acestei structuri sunt multiple și derivă, în principal, din obiectivele Forțelor Navale Române, astfel:
     - planificarea, organizarea și executarea dinamică și eficientă a sprijinului logistic pentru unitățile și marile unități din subordinea Statului Major al Forțelor Navale dislocate la mare, fluviu și pe teritoriul Dobrogei;

     - asigurarea materialelor, produselor și serviciilor pentru derularea programelor de instrucție și pregătire pentru luptă a marilor unități și unități din compunerea Forțelor Navale, precum și pentru crearea, în limita fondurilor alocate, a rezervelor de materiale, conform prevederilor legale;
     - încheierea contractelor de achiziții de bunuri și servicii;
     - asigurarea mentenanței tehnicii de luptă a instalațiilor din dotarea navelor aparținând Comandamentului Flotei și navelor proprii;
     - executarea în siguranță și în timp scurt acțiunilor de salvare - avarii, aprovizionarea cu tehnică și materiale, remorcajul în porturi pe mare și la fluviu, în condiții hidrometeorologice grele și normale, ziua și noaptea;
     - participarea la misiuni umanitare sub egida organismelor internaționale și asigurarea sprijinului logistic, la ordin, a unor nave din Forțele Navale participante la activități Partnership for Peace (PfP) și de cooperare navală din Marea Neagră;
     - executarea oportună și calitativă a reparațiilor și lucrărilor de instalare și punere în funcțiune a tehnicii de luptă de la bordul navelor și din unitățile de uscat;
     - asigurarea condițiilor de hrănire, echipare și cazare a efectivelor;
     - executarea mobilizării, ritmic, în siguranță și la termenele stabilite pentru structurile din asigurare și cele proprii;
     - participarea, alături de alte structuri specializate, la limitarea efectelor unor dezastre produse pe teritoriul Dobrogei.