Menu
Statul Major al Forţelor Navale
18 octombrie 2017
Persoană de contact: căpitan-comandor Valerică ROȘCA
Telefon: 0726.172.124
Comunicat nr. 69
WORKSHOP – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII PENTRU FORȚELE NAVALE

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale din Constanţa organizează miercuri, 18 octombrie, începând cu ora 10.00, la sediul instituției workshop-ul cu tema "Realizări şi perspective ale cercetării în Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale".
Evenimentul va cuprinde prezentarea unor lucrări ştiinţifice, informări şi schimburi de idei între specialiştii militari şi civili, precum şi o expoziţie cu realizările cercetătorilor din instituţie.
Temele ce vor fi susţinute aparţin colectivelor de cercetare din cadrul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale, structurilor colaboratoare din mediul universitar şi de cercetare-dezvoltare-inovare, partenerilor din industria de apărare şi a celor din cadrul proiectelor desfăşurate sub egida Planului Național de Cercetare și Invovare.
Jurnaliştii interesați să participe la activitate sunt aşteptaţi, începând cu ora 09.30, la sediul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale situat în strada Ştefăniţă Vodă nr. 4 din Constanţa.
SCURT ISTORIC
La data de 18 octombrie 1966, prin Ordinul Ministrului Forţelor Armate nr. CL 00/1080, ia fiinţă Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare, în subordinea Comandamentului Marinei Militare. S-a stabilit ca Centrul de Cercetări să funcţioneze într-unul din pavilioanele cazărmii Direcţiei Hidrografice Maritime din Constanţa, strada Ştefăniţă Vodă, nr.4.
Prin Ordinul comandantului Marinei Militare nr. P.A. 001392 din 5 noiembrie 1966, căpitanul de rangul I ing. Ion MIULESCU a fost numit şef al centrului şi a fost însărcinat cu operaţiunile de înfiinţare ale acestei instituţii.
Prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M1 din 7 ianuarie 1998, centrul a fost integrat în structura Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, subordonată Departamentului pentru Armamente, sub denumirea de Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Tehnică de Marină.
În data de 20 noiembrie 2001, prin Comunicarea Statului Major General nr. G3/4067 din 1 noiembrie 2001, instituţia primeşte denumirea actuală şi îşi păstrează subordonarea, concomitent cu o diminuare drastică a numărului de angajaţi, fapt care influenţează dezvoltarea viitoare a centrului.