Menu
Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanța
29 Martie 2016
Persoană de contact : Mihaela ZABOLODNI
Telefon: 0765.218.514
E-Mail: relatiipublice@anmb.ro
PESTE 800 DE LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA ACADEMIA NAVALĂ

     Oferta educațională a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, pentru anul universitar 2016-2017, este foarte generoasă, fiind scoase la concursul de admitere 47 de locuri pentru Secția militară și 802 locuri pentru Secția civilă.
     La Secția militară, 4 locuri sunt pentru femei, iar specializările sunt Navigație, Hidrografie,  și Echipamente Navale si Electromecanică Navală.
     Cele 802 locuri de la Secția civilă, cu taxă, sunt repartizate pe forme de învățământ și programe de studii universitare de licență în specializările Navigație și transport maritim și fluvial, Inginerie și Management Naval și Portuar, Electromecanică Navală și Electromecanică, iar pentru programe de studii universitare de masterat în specializările Științe Nautice, Sisteme Electromecanice Navale, Inginerie și Management Naval și Portuar și Managementul Sistemelor Logistice.
     Pentru învățământul cu frecvență, Academia Navală "Mircea cel Bătrân" acordă din fonduri proprii 30 de burse de studii.
     Depunerea dosarelor candidaților pentru concursul de admitere va avea loc în perioada 9-27 iulie.
Detalii suplimentare despre admitere puteți găsi accesând:
http://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere.html

***

     Academia Navală "Mircea cel Bătrân" a fost evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în anul 2015, obținând calificativul Grad de încredere ridicat și toate programele de studii sunt acreditate și se regăsesc în Hotărârile de Guvern ale României, emise anual. Academia Navală este succesoarea Școlii Speciale pentru Ofițerii și Subofițerii din Corpul Flotilei, înființată la Galați la data de 17 noiembrie 1872.