Menu
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
29 SEPTEMBRIE 2015
Persoană de contact: Mihaela ZABOLODNI
Telefon: 0765.218514
Comunicat nr. 73
Festivitate de deschidere a anului universitar 2015-2016

     Academia Navală "Mircea cel Bătrân" organizează joi, 1 octombrie a.c., ora 09.00 festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016.
     Alături de colegii din anii mai mari, cei mai tineri studenţi civili şi militari vor frecventa cursurile Facultăţii de Navigaţie şi Management Naval şi Facultăţii de Inginerie Marină, în cadrul celor 13 programe de studii de licenţă şi de masterat acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
     În anul universitar 2015-2016, studenţii de anul I vor beneficia de planuri de învăţământ adaptate la cerinţele naţionale şi internaţionale privind învăţământul ingineresc de marină. De asemenea, în acest an universitar a fost acreditat şi un nou program de studii universitare de masterat – Managementul sistemelor logistice.
     La ceremonie sunt invitaţi să participe reprezentaţi ai Ministerului Apărării Naţionale, personalităţi ale vieţii publice şi universitare constănţene, reprezentanţi ai autorităţilor din domeniul naval, rude şi prieteni ai studenţilor.
     Jurnaliştii interesaţi să participe la această activitate vor fi aşteptaţi la sediul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" începând cu ora 08.45.

***

     Înfiinţată la Galaţi în anul 1872, Şcoala Flotilei a reprezentat primul pas spre instituţionalizarea unor forme adecvate de formare a cadrelor pentru marină şi racordarea învăţământului de marină de specialitate la solicitările practicii sociale şi ale învăţământului naţional.
     Ideea naşterii unei şcoli superioare de profil a fost susţinută multă vreme, iar materializarea a venit în anul 1909 prin înfiinţarea Şcolii Navale Superioare la Constanţa. Organizarea Secţiei Marină de Comerţ în cadrul aceleiaşi instituţii în anul 1938 a reprezentat un exemplu de evoluţie a învăţământului de marină. În august 1973, a luat fiinţă Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân", care în anul 1990 s-a transformat în Academia Navală "Mircea cel Bătrân", instituţie de învăţământ tehnic superior, evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul "Grad de încredere ridicat". Anul acesta pe 17 noiembrie se sărbătoresc 143 de ani de învăţământ de marină în România.