Menu
Statul Major al Forţelor Navale Române
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
21 august 2015
Persoană de contact: lt.cdor. Valentin NAE
Telefon: 0722600128
Comunicat de presă nr. 64
ADMITERE 2015 - SESIUNEA SEPTEMBRIE

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, organizează cea de-a doua sesiune a concursului de admitere, în perioada 08-10 septembrie 2015.
Instituţie de învăţământ militar postliceal cu o vechime de peste 117 ani, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale deţine o logistică de pregătire teoretică şi practică modernă şi adaptată cerinţelor în domeniu, ce permite însuşirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale specifice profesiei de maistru militar, pe parcursul celor 2 ani de studii.
Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 28 de ani, se pot înscrie şi concura pe un număr total de 15 locuri, din care 14 pentru Ministerul Apărării Naţionale, numai pentru băieţi, şi un loc pentru Ministerul Afacerilor Interne, nediferenţiat pe sexe.
Pentru Ministerul Apărării Naţionale, specialităţile militare şi locurile disponibile fiecăreia dintre ele scoase la concurs sunt artilerie navală şi antiaeriană, cu patru locuri, motoare şi instalaţii electrice navale, cu două locuri şi motoare şi maşini navale, cu opt locuri.
Pentru Ministerul Afacerilor Interne este scos la concurs un loc, specialitatea militară motoare şi instalaţii electrice navale.
Înscrierile la concursul de admitere se fac la birourile de informare recrutare din cadrul centrelor militare judeţene, pentru locurile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi la inspectoratele judeţene de poliţie, pentru locurile Ministerului Afacerilor Interne.
Relaţii suplimentare se pot obţine accesând pagina de Internet www.smmmfn.ro sau de la secretariatul instituţiei, telefon 0241.620.978.