Menu
Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa
23 iunie 2015
Persoană de contact: Pcc. Mihaela ZABOLODNI
Telefon: 0765.218.514
e-mail: relatiipublice@anmb.ro
Comunicat de presă nr. 44
ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

Academia Navală "Mircea cel Bătrân", instituţie de învăţământ superior, evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul "Grad de încredere ridicat", scoate la concurs pentru anul universitar 2015 – 2016 următoarele locuri:
FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ
Secţia militară
• Învăţământ cu frecvenţă 4 ani
DOMENIUL DE LICENŢĂ: Inginerie marină şi navigaţie
Programul de studii: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale – 29 de locuri
Programul de studii: Electromecanică navală – 10 locuri
Secţia civilă
• Învăţământ cu frecvenţă 4 ani
DOMENIUL DE LICENŢĂ: Inginerie marină şi navigaţie
Programul de studii: Electromecanică navală - 90 de locuri
DOMENIUL DE LICENŢĂ: Inginerie electrică
Programul de studii: Electromecanică - 60 de locuri
• Invăţământ cu frecvenţă redusa 4 ani
DOMENIUL DE LICENŢĂ: Inginerie marină şi navigaţie
Programul de studii: Electromecanică navală - 50 de locuri
DOMENIUL DE LICENŢĂ: Inginerie electrică
Programul de studii: Electromecanică - 60 de locuri

FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL
Secţia civilă
• Învăţământ cu frecvenţă redusa 4 ani
DOMENIUL DE LICENŢĂ: Inginerie marină şi navigaţie
Programul de studii: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial - 120 de locuri
DOMENIUL DE LICENŢĂ: Inginerie şi management naval şi portuar
Programul de studii: Inginerie şi management naval şi portuar - 75 de locuri
• Învăţământ cu frecvenţă redusa 4 ani
DOMENIUL DE LICENŢĂ: Inginerie marină şi navigaţie
Programul de studii: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial – 125 de locuri

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ
• Învăţământ cu frecvenţă, 1,5 ani

DOMENIUL DE MASTERAT: Inginerie navală şi navigaţie
Programul de studii: Sisteme electromecanice navale – 50 de locuri
FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL
• Învăţământ cu frecvenţă, 1,5 ani
DOMENIUL DE MASTERAT: Inginerie navală şi navigaţie
Programul de studii: Ştiinţe nautice – 50 de locuri
DOMENIUL DE MASTERAT: Inginerie şi management
Programul de studii: Inginerie şi management naval şi portuar – 25 de locuri
DOMENIUL DE MASTERAT: Inginerie şi management
Programul de studii: Managementul sistemelor logistice – 25 de locuri

Perioada de înscriere începe, joi, 9 iulie, pentru cele două facultăţi, şi continuă până miercuri, 22 iulie (exclusiv zilele 11-12 iulie), conform graficului de organizare şi desfăşurare a admiterii în academia navală. Calendarul admiterii cuprinde afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile, urmând ca rezultatele finale să fie afişate până la data de 31 iulie.
Detalii suplimentare despre admitere puteţi găsi accesând: http://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere.html