Menu
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Direcţia Informare şi Relaţii Publice
17 iunie 2015
Telefon/fax: 021 319 60 22
e-mail: presamapn@mapn.ro
Comunicat de presă nr. 43
EXERCIŢIUL MULTINAŢIONAL AL FORŢELOR PENTRU OPERAŢII SPECIALE

În perioada 16-26 iunie, în garnizoanele Bacău, Brăila, Buzău şi Constanţa, poligoanele de la Babadag şi Capu Midia, aerodromurile din Bacău, Boboc, Ianca şi Mihail Kogălniceanu, se va desfăşura exerciţiul multinaţional ROUSOFEX 15.
Jurnaliştii care doresc să asiste la activităţi sunt rugaţi să transmită până vineri, 19 iunie, ora 12.00, la adresa de e-mail rousofex15@yahoo.com, următoarele informaţii: nume, prenume, codul numeric personal, instituţia media pe care o reprezintă, numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care se deplasează, numărul de înmatriculare al carului de transmisie, precum şi opţiunea pentru participare în locaţiile menţionate.
Jurnaliştii vor fi aşteptaţi marţi, 23 iunie, astfel:
- Poligonul Capu Midia: acţiuni tactice şi trageri de luptă, Ziua Distinşilor Vizitatori – transport de la Comandamentul Flotei Constanţa, ora 7.00 sau la poarta de acces în Poligon ora 8.00;
- Portul militar Brăila: acţiuni pentru rezolvarea unei situaţii tactice specifice – ora 8.45;
- Aerodomul Bobocu: îmbarcare, transport şi paraşutare - exclusiv operatori TV la bordul aeronavei – ora 8.00;
- Aerodromul Ianca: acţiuni paraşutare şi luptă – ora 9.00;
- Portul turistic "Tomis": îmbarcare la bordul unei ambarcaţiuni RHIB pentru transferul la bordul fregatei "Regina Maria", în vederea deplasării la platforma petrolieră GLORIA, unde se va desfăşura un exerciţiu tactic – ora 5.00.
Persoană de contact: comandorul Mugurel Pascu, şeful Centrului de informare publică, telefon 0752.015.826.

Formular de solicitare a acreditării pentru jurnalişti în data de 23 iunie 2015

Pentru:

NUMELE ŞI PRENUMELE:____________________

Data şi locul naşterii
Cetăţenia
Instituţia media reprezentată
Redacţia
Adresa
Funcţia
Data încadrării
Nr. legitimaţiei de presă
Telefon redacţie
Fax redacţie
E-mail redacţie
Telefon mobil
E-mail personal
Date C.I./B.I. - seria, numărul, CNP
Experienţa în domeniul militar
Solicit participarea la exerciţiul ROUSOFEX 15 din 23 iunie la locaţia din:
Data solicitării acreditării
Acordul instituţiei de presă - semnătura, cu numele în clar, ştampila