Menu
Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa
14 mai 2015
Persoană de contact: Oana Caraiani
Telefon: 0722671962
E-mail: relatiipublice@anmb.ro
Comunicat de presă nr. 31
SEMINARUL INTERNAŢIONAL "E-LEARNING CHALLENGES AND SUPPORT
IN MARITIME EDUCATION AND TRAINING"

Academia Navală "Mircea cel Bătrân" organizează vineri, 15 mai 2015, ora 11.30, seminarul internaţional "E-learning challenges and support in maritime education and training".
Evenimentul se înscrie în acţiunile proiectului "Reţea de educaţie maritimă pentru dezvoltarea culturii maritime în bazinul Mării Negre" - MARINE şi reuneşte universităţile partenere Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" în proiectul MARINE ~ Universitatea Piri Reis din Istanbul, Turcia, Academia Maritimă Naţională din Odessa, Ucraina şi Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, Republica Moldova, precum şi reprezentanţi ai companiilor de shipping.

***

Proiectul "Reţea de educaţie maritimă pentru dezvoltarea culturii maritime în bazinul Mării Negre" face parte din Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013, finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI). Academia Navală este beneficiarul proiectului, al cărui buget total este de aproximativ 460 de mii de euro.

MARINE vizează crearea unui parteneriat transfrontalier viabil, care să promoveze şi valorifice bogatul patrimoniu cultural maritim ce defineşte cele patru identităţi regionale. Pe durata acţiunii - 2013 – 2015- instituţiile de învăţământ superior implicate în acest proiect au dezvoltat o platformă integrată virtuală - MARPLAT, care facilitează diseminarea rezultatelor activităţilor de cercetare desfăşurate şi transferul de cunoştinţe, experienţe, poveşti de succes. De asemenea, proiectul are un impact social şi educaţional prin conceperea şi dezvoltarea unor cursuri şi programe de studii corelate cu noile tendinţe tehnologice şi economice din industria maritimă.